Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

XLIV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 20.06.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   20.06.2018 r. (środa) godz. 12.00

Miejsce: sala konferencyjna  (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XLIII z dnia 30.05.2018 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Przygotowanie służb, inspekcji i straży  oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2018.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1  przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.
  5.2 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym     Dworze Gdańskim.
  5.3  skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Starostę.
  5.4 skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
  5.5 ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.
  5.6 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  5.7 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2032.
 6. Procedura absolutoryjna.
  6.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok  wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2017 rok.
  6.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2017 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  6.3  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  6.4  Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  6.4.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  6.4.2   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-19 13:05

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1177750
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-17 09:05

Stopka strony