Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2017-01-05 Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku. Jantar
gm. Stegna
działka nr 1655/1, 655/2, 232, 231/4, 172, 170/2
Budowa sieci
 elektroenergetycznej niskiego napięcia dla potrzeb budowy budynków apartamentowych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2017-01-10 Gmina Stegna Drewnica
gm. Stegna
działka nr 209, 201/2, 205/1, 470, 468/2, 169/2, 216/4, 341
Budowa sieci
 kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami
  Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2017-01-10 Gmina Stegna Przemysław gm. Stegna działka nr 130, 132, 111, 113/1, 113/2 Budowa sieci
 kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2017-01-11 Halina Michael Sztutowo
gm. Sztutowo
działka nr 142/4
Budowa
 budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Inwestor wycofał zgłoszenie
5 2017-01-24 Paulina i Jan Tomsza Gniazdowo, gm. Ostaszewo, działka nr 213, obr. 221003_2.0001 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
6 2017-01-27 Energa-Operator S.A. Mikoszewo, gm. Stegna działka nr 116/8, 116/5 Budowa sieci
 elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z wymianą stanowiska słupowego nN 0,4kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2017-02-07 Energa-Operator S.A. Jantar, gm. Stegna działka nr 550/14, 548 Budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz z budową dwóch złączy kablowych celem zasilenia punktu gastronomicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2017-02-08 Izabela Karmusik-Chobocka i Marek Chobocki Sztutowo
gm. Sztutowo
działka nr 60/11
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2017-02-14 Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A,
82-100 Nowy Dwór Gdański.
Nowy Dwór Gdański, działki  nr  237, 245, 238/2, 219, 230, 95, 94/8, 144/1, 143/10, 141, 142/10, 122, 108,  w ulicy Okopowej, obręb  ewid.  0003, Nowy Dwór – M . Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2017-02-16 Gmina Nowy Dwór Gdański,
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański.

Nowy Dwór Gdański, działki  nr  12, 13/3, 14, obr.  ewid. 0004,  Nowy Dwór – M.
Budowa kanalizacji deszczowej w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2017-02-17 Energa-Operator S.A. Sztutowo,  gm. Sztutowo działka nr 357/77, 357/78, 357/69, 357/70 Budowa sieci elektroenergetycznej   nn 0,4kV celem zasilenia zespołu działek budowlanych   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2017-02-17 Energa-Operator S.A. Sztutowo,  gm. Sztutowo działka nr 445/8, 445/7, 445/6, 445/5, 445/4, 445/3, 445/2, 445/1, 416  Budowa linii kablowej nn 0,4kV celem zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wcinka w istniejącą linię kablową nn 0,4kV    Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2017-02-20 ENERGA –OPERATOR S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Orłowo, ul. Boczna działki nr 36/8, 33/4, 32/6, 29/8, 26/3, 25/12 obręb ewid.0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania budynkunadz. nr 36/8,m.Orłowo, przy ul. Bocznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2017-03-14 Dawid Żmuda Rybina
gm. Stegna
działka nr 191/15
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2017-03-22 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

m. Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska działki nr 7, 8,1/2, obręb ewid.  0004,
Nowy Dwór – M. 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,      na  dz. nr 7, obręb ewid.  0004,  Nowy Dwór – M,   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2017-03-24 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Solnica, działki nr  90/1, 68, 87/4,     obręb ewid.  0016, Solnica, gmina  Nowy Dwór Gdański.    Budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na  dz. nr 90/1, obręb ewid.  0016, Solnica,   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2017-04-03

Anna Grodziewicz-Cernuto
Davide Cernuto

Jantar
gm. Stegna
działka nr 226/6
Budowa
 budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2017-04-07 Energa-Operator S.A. Mikoszewo,
gm. Stegna działka nr 236/4 , 236/3
Budowa sieci elektroenergetycznej       nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2017-04-07 Energa-Operator S.A. Kąty Rybackie,  gm. Sztutowo  działka nr 94/1,94/2, 96 Budowa  
elektroenergetycznej sieci kablowej
   nn 0,4kV do zasilenia budynku letniskowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2017-04-07 ENERGA –OPERATOR S.A. z Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Nowy Dwór Gdański, ul. Akacjowa na działkach nr 1/61, 1/57, 1/52, obręb ewid. 0001, Nowy Dwór – M,  Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o łącznej długości 171,0 m, budowa 2 szt. złączy kablowo –pomiarowych, w zw. budową zasilania budynków jednorodzinnych, w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Akacjowa na  dz. nr 1/61, 1/57, 1/52, obręb ewid.  0001,  Nowy Dwór – M   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2017-04-25 Energa - Operator S.A.

Krynica Morska

działka nr 721

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia obiektu usługowego   Starosta nie wniósł sprzeciwu
22 2017-04-27 Energa-Operator S.A. Sztutowo działki nr 382/172, 382/151, 382/182 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV z przyłączem kablowym zasilajacym w energię elektryczną zespół budynków letniskowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2017-04-27 Energa - Operator S.A Jantar działki nr 487/21 Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilajacym w energię elektryczną budynek mieszkalny jednorodzinny   Inwestor wycofał wniosek w dniu 28.04.2017 r.
24 2017-04-26 Energa-Operator S.A. Jantar działka nr 530/12, 535, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 530/11
Budowa  
Linii kablowej nN
  Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2017-05-16 ENERGA-OPERATOR w Gdańsku, Oddział w Olsztynie dz. nr 167/15, przy ul. Rybackiej, w Krynicy Morskiej Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania obiektu sportowo-rekreacyjnego na dz. nr 167/15, przy ul. Rybackiej, w Krynicy Morskiej   Starosta nie wniusł sprzeciwu
26 2017-05-18 Energa-Operator S.A.

Przemysław działka nr 64/1, 63/3, 135, 129, 124/12, 133/2, 123/2, 109/1, 133/1, 167, 152, 110/1, 112/1, 124/3, 124/11, 151/4, 158/1, 123/1, 150

Budowa Sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4kV

  Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2017-05-23 Energa-Operator S.A. Dworek
działki nr 8/2, 9/7, 9/8, Niedźwiedzica
działki
nr 37, 92

Przebudowa  
elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV nr 4600

  Inewstor wycofał zgłoszenie
28 2017-05-23 Spółdzielnia Mieszkaniowaw Nowym Dworze Gdańskim m. Nowy Dwór Gdański, ul. Morska i  ul. Warszawska działka nr 547/2, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór –M, Budowa sieci cieplnej dla osiedla przy ulicy Morskiej i ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim, na  działce  nr 547/2, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M,   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2017-05-30 Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A,
82-100 Nowy Dwór Gdański.
w m. Lubieszewo, działki nr 27, 29, 38, 45, 80, obr. ewid. 0006, Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej w m. Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2017-06-09 Dariusz Markowski Mikoszewo
gm. Stegna
działka nr 93/17
Przebudowa
 budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2017-06-08 ENERGA-OPERATOR w Gdańsku, Oddział w Olsztynie dz. nr 593, na działkach nr 302/23 i 593, obr.ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania portu pasażerskiego w m. Krynica Morska   Zgłoszenie wycofano
32 2017-06-07 ENERGA –OPERATOR S.A. z Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Marzęcino, ul. Graniczna
na  działkach nr 404, 402/5,
obręb ewid.  0008,  Marzecino
Budowa linii kablowej do  budynku jednorodzinnego,  m. Marzęcino, ul. Graniczna nr 404, 402/5, obręb ewid.  0008,  Marzecino,    Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2017-06-26 ENERGA - OPERATOR S.A. Drewnica działka 515/2 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 4,0 kV do zasilania przystani kajakowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2017-06-27 ENERGA - OPERATOR S.A.

Stegna

działki                       nr 188/5, 188/6, 187, 195/1, 195/2, 889/6
Budowa linii kablowej 4,0 kV do zespołu budynków letniskowych    
35 2017-06-27 ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański
ul. Podmiejska, dz. nr 145/12

Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2017-06-28
36 2017-06-23 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. zo.o. ul. Warszawska 28A 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański ul. Willowa na działkach nr 274, 163, 162, 243, 158/1, 158/18 obręb ewid. 0004 Naowy Dwór - M. Budowa sieci wodociągowej m. Nowy dwór Gdański w ul. Willowej   Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2017-07-06
38 2017-07-11 ENERGA - OPERATOR S.A. Junoszyno działki nr 95/16, 79, 95/14, 96/19, 96/20, 97, 109/3, 96/23, 125, 126/5, 126/6, 126/1, 126/3 budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2017-07-12 ENERGA –OPERATOR S.A. z Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Stobna na  działkach nr 156, 187, 157/1, 158/1, 159/1, 160/6 obręb ewid.  0018,  Stobna,    Budowa linii kablowej nN  0,4 kV  w celu przyłączenia do sieci działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, m. Stobna na działkach nr 156, 187, 157/1, 158/1, 159/1, 160/6 obręb ewid. 0018, Stobna,     Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2017-07-19  ENERGA –OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Nowy Dwór Gdański,
ul.  Lema, na  działkach nr 38/27, 38/29, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M,       
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w Nowym Dworze Gdańskim, ul.  Lema,   na  działkach nr 38/27, 38/29, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M,                           Organ nie wniesie sprzeciwu
40 2017-07-25 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim m. Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa działki nr 348/9, 348/5, 345/1, 577/1, 587/1, 588/3, 588/1, 594, 820, 819/1, 819/32, 819/3, 819/4, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M, Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedla przy ulicy Dworcowej  w Nowym Dworze Gdańskim, na  terenie działek nr 348/9, 348/5, 345/1, 577/1, 587/1, 588/3, 588/1, 594, 820, 819/1, 819/32, 819/3, 819/4, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M,    Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2017-07-27  ENERGA –OPERATOR S.A. z Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański ul. Podmiejska, na  działkach nr 135, 93, 46, 50/1, 51/1, 51/3, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór -M, Budowa linii kablowej nn - 0,4 kV  dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej, na dz. nr 51/3, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór -M,   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2017-07-31 Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Mikoszewo
działki
nr 38/6, 393, 137/2, 125, 416/6

Budowa
sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej nN 0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2017-07-31 Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Kąty Rybackie działki nr 536/5, 435/1, 819/9 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV    
44 2017-08-02 Katarzyna i Piotr Ling, ul. Kopernika 4-6/7, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Kąty Rybackie
działka nr 209/2

Budowa
Budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
45 2017-08-02 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie
działki nr 214, 216/2, 217
Budowa
Linii kablowej nn 0,4 kV do budyku letniskowego w m. Kąty Rybackie dz. nr 216/2
  Organ nie wniesie sprzeciwu
46 2017-08-04 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Nowy Dwór Gdański, ul. T. Kościuszki, działki   nr  405, 406/11, 416, 630/2, 635, 636/3, 638/3, 820, 819/1, 819/32, 819/3, 819/4, 594, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór – M, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną cztery budynki mieszkalne wielorodzinne w Nowym Dworze Gdańskim, ul. T. Kościuszki,                           Organ nie wniesie sprzeciwu
47 2017-08-08 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kobyla Kępa
działki nr 66, 62, 82/1
Budowa
Linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego w m. Kobyla Kępa dz. nr 66
  Organ nie wniósł sprzeciwu
48 2017-08-08
Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Sztutowo
działki nr 240/4, 240/5, 137/3, 167/5

Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sztutowo dz. nr 240/4
  Organ nie wniesie sprzeciwu
49 2017-08-08 ENERGA –OPERATOR S.A. z Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański ul. Osiedle Wisławy Szymborskiej, na  działce nr 10/1, obr. ewid.  0003,  Nowy Dwór – M, Budowa linii kablowej nn - 0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 10/27, przebiegającego przez teren działki nr 10/1, obr. ewid. 0003,  Nowy Dwór -M,   Organ nie wniesie sprzeciwu
50 2017-08-09 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie
działki nr 161/2, 163, 164/11
Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
   
51 2017-08-11 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Junoszyno
działka nr 109/3
Budowa
linii kablowej do budynków jednorodzinnych w Junoszynie, ul. Słoneczna na dz. nr 128/4, 128/3, 254/14, 254/15, 254/16
  Organ nie wniesie sprzeciwu
52 2017-08-22 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kępki,
gm. Nowy Dwór Gdański,
działka nr 113, 138, 163/1
Budowa
linii kablowej do budynku jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2017-08-23 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański,
działka nr 187, 146/2, 198/2
Budowa  linii kablowej  0,4kV do potrzeb zasilania budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
54 2017-09-08

„SZOP” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 51, 82-100  Nowy Dwór Gdański,

m. Nowy Dwór Gdański,
ul. Warszawska działki
nr 3/2, 4/2, 5/19, 5/10, 6/8, 29/2, 30, 31, 5/20, 4/5, 4/6, 3/6, 295/2, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór – M, 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Warszawskiej    
55 2017-09-15 Energa- Oświetlenie
Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie,
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

Stegna,
gm. Stegna,
działka nr 782

Budowa
linii kablowej  oświetlenia drogowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2017-09-19 Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Junoszyno,
gm. Stegna,
działki nr 79, 103/9,157/2,157/7,157/6,157/5,157/4,157/3,103/20, 103/20,103/18, 103/16

Budowa
linii kablowych  0,4kV zakończonych złączami kablowymi w celu zasilania osiedla domów jednorodzinnych oraz przebudowa linii napowietrznej na linię kablową
  Organ nie wniesie sprzeciwu
57 2017-09-19 Energa- Oświetlenie
Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie,
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot
Chełmek,
gm. Stegna,
działka nr 101, 47/1, 63, 57/9
Budowa
linii napowietrznej oświetlenia drogowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2017-09-21

Energa- Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

Stegna,
gm. Stegna, działka nr 644, 664
Budowa
linii napowietrznej oświetlenia drogowego
  Organ nie wniesie sprzeciwu
59 2017-09-21 Energa- Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot
Junoszyno,
 gm. Stegna,
działki nr 94/2, 79, 95/1, 96/18
Budowa
linii napowietrznej oświetlenia drogowego
  Organ nie wniesie sprzeciwu
60 2017-10-16 Energa- Operator S.A.
 Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar,
 gm. Stegna,
działki nr  360/5, 361/1, 361/5, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 361/10, 361/11, 363/2, 364

Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych

  Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2017-10-23

Energa- Operator S.A.
 Oddział w Olsztynie,
 ul. Tuwima 6,
 10-950 Olsztyn

Jantar,
 gm. Stegna,
działki nr  550/6, 550/13, 550/15, 550/17, 550/19, 550/21, 550/21, 550/23, 550/24, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 651
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4kV    
62 2017-11-02 Energa- Operator S.A.
Z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Rybina,
 gm. Stegna,
działki nr  125, 248, 237/2
Budowa
elektroenergetycznej linii kablowej  nn 0,4kV do zasilania przystani kajakowej
  Inwestor wycofał zgłoszenie
63 2017-11-02 Energa- Operator S.A.
Z siedzibą w Gdańsku
 Oddział w Olsztynie,
 ul. Tuwima 6,
 10-950 Olsztyn
Stare Babki,
 gm. Stegna,
działki nr  78/177, 78/79, 78/92, 78/11
Budowa
elektroenergetycznej linii kablowej  oraz przyłącza kablowego  nn 0,4kV do zasilania hali magazynowej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2017-11-03 Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Stegienka,
 gm. Stegna,
działki nr  61, 44, 42/3, 42/7, 42/8
Budowa
elektroenergetycznej linii kablowej  nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków jednorodzinnych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2017-11-15 Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Nowa Cerkiew,
gm. Ostaszewo,
działki nr  24, 124

Budowa
linii  nn 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe
  Zgłoszenie wycofano
66 2017-11-20 Gmina Nowy Dwór Gdański. ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Marzęcino, ul Polna na działkach nr 460/3, 460/4, 457/2, 459/2, 457/1, 459/4, 459/5, 459/3, 455/1, 455/2, 452, obr. ewid. 0008, Marzęcino. Budowa i rozbudowa lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański.   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2017-11-24 Centralny Wodociąg Żuławski   Sp. z o.o. , ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 274, 163, 162, 243, 158/1, 158/18 obręb ewid.  0004,  Nowy Dwór – M.                         Budowa sieci wodociągowej,  m.  Nowy Dwór Gdański przy  ul. Warszawskiej    
68 2017-11-24 „SZOP” Sp. z o.o. , ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 3/2, 3/6,4/2, 4/5, 4/8, 5/19, 5/10, 5/20, 6/8, 29/2, 30, 31 obręb ewid.  0005,  Nowy Dwór – M

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m.  Nowy Dwór Gdański, przy ul. Warszawskiej

   
69 2017-11-29 ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.; Nowa Cerkiew w granicach działek nr ewid.: 24 i 124, obr. ewid. 221003_2.0003 Budowa linii nn 0,4 kV  zasilającej oświetlenie drogowe w miejscowości Nowa Cerkiew, dz. nr 24 i 124   STAROSTA NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
70 2017-12-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Starocińska,  na terenie działek  nr 245, 242/1, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór –M. Budowa linii kablowej do  budynku usługowej, Nowy Dwór Gdański, ul. Starocińska,  na terenie działek  nr 245, 242/1, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór –M.   Organ nie wniesie sprzeciwu
71 2017-12-07 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Starocińska,  na terenie działek  nr 245, 242/1, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór –M. Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Myszewko, na terenie działki nr 86/2, obr. ewid. 0009, Myszewko, gm. Nowy Dwór Gdański,    
72 2017-12-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Mikoszewo,
gm. Stegna,
działki nr 310, 317/6, 421

Budowa
linii kablowej nn 0,4kV do domku jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
73 2017-12-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Rychnowo Żuławskie na terenie działek  nr 43/4, 44/10, 45/2, obręb ewid.  0015, Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański,    
74 2017.12.21 Gmina Miasta Krynica Morska Budowa linii nn 0,4 kV  oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w m. Przebrno dz. nr 8; 9; 11; 21; 22 i 201, obr.ewid. 0003 Przebrno   ZGŁOSZENIE WYCOFANO

Metryka

  • data wytworzenia: 2017-01-09
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2017-01-09 14:01
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23