Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

2018 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2018-01-02

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, gm. Stegna, działki nr 220, 221, 225/1, 189, 296, 303, 305, 373, 292/2, 292/1 Przebudowa linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej w energię elektryczną halę magazynową na zboże   Inwestor wycofał zgłoszenie
2 2018-01-05 Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Rybina, gm. Stegna,
działki nr  125, 248, 237/2

Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia przystani kajakowej
  Inwestor wycofał wniosek
3 2018-01-29

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Jantar,
gm. Stegna,
działki nr  193, 194, 195

Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku letniskowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2018-01-29

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr  421/5, 421/9
Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2018-02-06

Energa- Operator
S.A. oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Jantar,
 gm. Stegna,
działki nr 137/11, 137/12, 137/9,

Budowa
Elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku wielorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2018-02-08 Energa- Operator
S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie,
 gm. Sztutowo,
działki nr 209/1, 209/2, 210, 211, 213, 215, 218/1, 218/2, 218/3, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 217
Budowa
Elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2018-02-20 Gmina Stegna
ul. Gdańska 34,
82-103 Stegna
Jantar,
 gm. Stegna,
działka 101/4
Budowa
linii elektrycznej zasilania i oświetlenia
  Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2018-03-06 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Sztutowo,  gm. Sztutowo, działka nr 466/3, Budowa  sieci wodociągowej przy ul. Kanałowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2018-03-09 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Popowo,  gm. Stegna, działki nr 301 obręb Rybina,  nr 1038/20 obręb Stegna, Budowa  Elektroenergetycznej sieci kablowo – napowietrznej nn 0,4 kV zasilającej zespół działek   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2018-03-14 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w granicach działek nr ewid.: 458, 778 i 779, obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  w celu poprawy jakości zasilania odbiorców   Starosta Nowodworski
NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
11 2018-03-14 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w granicach działek nr ewid.: 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 694, 695, 697, 698 i 681, obr. ewid. 221002_2.0005, Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych (projektowanych) w m. Ostaszewo   Starosta Nowodworski
NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
12 2018-03-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Nowy Dwór Gdański, przy ul. Wisławy Szymborskiej, na terenie działek nr 10/29, 10/31, 10/32, 10/30, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do  zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (projektowanego)      Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2018-03-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Nowy Dwór Gdański,  na terenie działek nr115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 122, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do  zasilania zespołu  budynków mieszkalnych jednorodzinnych  (projektowanych)   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2018-03-20 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 382/84, 382/85, 382/76 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2018-03-26 „SZOP” Sp. z o.o. , ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 3/2, 3/6,4/2, 4/5, 4/8, 5/19, 5/10, 5/20,
6/8, 29/2, 30, 31,  obręb ewid.  0005,  Nowy Dwór – M
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
m.  Nowy Dwór Gdański, przy ul. Warszawskiej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2018-03-26 Centralny Wodociąg Żuławski   Sp. z o.o. , ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 3/2, 4/2, 5/19, 5/10, 6/8, 29/2, 30, obręb ewid.  0005,  Nowy Dwór – M Budowa sieci wodociągowej,  m.  Nowy Dwór Gdański przy  ul. Warszawskiej.   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2018-03-26 Centralny Wodociąg Żuławski   Sp. z o.o. , ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański przy ul. Zagonowej na  działkach nr 25, 33, 31/9, 31/10 obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór – M  Budowa sieci wodociągowej,  m.  Nowy Dwór Gdański,
przy ul. Zagonowej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2018-03-30 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 394/2, 394/4, 400, 409/1, 407, 187/7, 760/16, 760/9, 760/8, 70/4, 10/2 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych   Inwestor wycofał wniosek
19 2018-04-04 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Stegna,  gm. Stegna, działki nr 801, 803/3, 803/5, 803/9 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Inwestor wycofał wniosek
20 2018-04-09 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Kmiecin, przy ul. Łąkowa, na terenie działek nr 213/6, 269, 213/62, 213/43, obręb ewid.  0005, Kmiecin, gm.  Nowy Dwór Gdański, Budowa linii kablowej nn -0,4kV oraz złączy kablowych i kablowo –pomiarowych nn – 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2018-04-12 Energa- Operator
S.A.
Z siedzibą w Gdańsku,  oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr 342/8, 334/4, 386/2, 385, 382/163, 382/129, 382/128, 382/160
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2018-04-12 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Mikoszewo,  gm. Stegna, działki nr 158/7, 187/6, 187/5, 187/3, 187/10, 175, 224, 193/19, 176/3, 176/13, 176/4, 176/6, 176/8. Budowa  linii napowietrznej nn-0,4kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci  budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2018-04-13 Energa- Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr 760/8, 70/4, 10/2
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV zasilająca w energię elektryczną  zespół budynków jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2018-04-30 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Stegna,  gm. Stegna, działki nr 801, 803/3, 803/5, 803/9 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2018-05-15 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Ostaszewo,  gm. Ostaszewo, działki nr 496, 427/18, 427/12, 490/2, 486/1, Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  ul. Kwiatowej   Starosta Nowodworski NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
26 2018-05-16 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Bałtyckiej, na terenie działek nr 805, 291/3, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn -0,4kV do zasilania przepompowni ścieków P2   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2018-05-16 Michał Ciąćka ul. Dworcowa 14/42, 82-100 Nowy Dwór Gdański Orłowo, ul. Mickiewicza, na terenie działki nr 101/35, obręb ewid.  0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański, Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2018-05-25 Joanna Wolańczyk, ul. gen. Władysława Sikorskiego 8/13, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa, działka nr 128, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański, Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Zgłoszenie wycofano w dniu 2018-06-01
29 2018-05-28 Energa- Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna  gm. Stegna, działki nr 63/1, 115, 57, 45, 46, 156/2, 114/2, 192/7, 1241, 192/8 Budowa linii kablowej nN 0,4kV i przebudowa odgałęzienia i przyłącza  do budynku mieszkalnego   Inwestor wycofał wniosek
30 2018-06-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Różewo, na terenie działek nr 115/38, 115/4, obręb ewid.  0005, Kmiecin, gm.  Nowy Dwór Gdański, Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do  zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (projektowanego)   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2018-06-05 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański m. Nowy Dwór Gdański,  przy ul.  Wisławy Szymborskiej, na terenie działki nr 10/1,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański, Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2018-06-05 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Drewnica,  gm. Stegna, działki nr 209, 95, 163 Budowa  sieci wodociągowej przy ul. Wierzbowej w Drewnicy   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2018-09-12 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska, na terenie działek nr 5/10, 5/19, 5/20, obręb ewid.  0005, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej do szafki oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2018-06-13 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Kąty Rybackie,  gm. Sztutowo, działki nr 631, 515  Budowa  sieci wodociągowej przy ul. Rybackiej w miejscowości Kąty Rybackie   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2018-06-13 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Jantar,  gm. Stegna, działki nr 160/9, 311/1, 311/2, 317, 563, 565/6, 569, 315/5, 651, 550/13, 550/12, 552/16 Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2018-06-18 Energa- Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jantar  gm. Stegna, działka nr 531/25 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2018-06-28 Gmina Stegna Jantar,  gm. Stegna, działki nr 53/3 Budowa odcinka sieci kanalizacji i sieci oświetlenia oraz przyłącza wody   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2018-06-28 Gmina Stegna Jantar,  gm. Stegna, działki nr 52/1 Budowa odcinka sieci kanalizacji, odcinka sieci oświetlenia i przyłącza wody oraz odbudowa nawierzchni z płyt betonowych po robotach instalacyjnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2018-07-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Zagonowa, na terenie działek nr 33, 31/9, 31/10, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Zagonowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2018-07-24 Energa- Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jantar  gm. Stegna, działki nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/7, 435/2, 436, 434/2, 434/1, 471, 487/52 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2018-07-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr:  614 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z zespołem kablowo-pomiarowym, w celu przyłączenia do sieci oświetlenia terenu   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2018-08-01 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr:  69/3, 782 i 68/14 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x240 zasilającej w energię elektryczną zespół budynków usługowych przy ulicy Marynarzy w Krynicy Morskiej    
43 2018-08-01 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna, działki nr:  944, 942 i 937, obr.ewid. 221004_2.0015, Stegna Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego AsXSn 4x70 i YAKXS 4x35 zasilającego w energię elektryczną budynek gospodarczy w Stegnie, dz. nr 944, 942 i 937, obr.ewid. 221004_2.0015, Stegna   Inwestor wycofał wniosek
44 2018-08-03 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr:  295; 724; 772/1; 772/2 i 772/5,  obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego  na działce nr 772/5,  w Krynicy Morskiej, przy ulicy Rybackiej  w Krynicy Morskiej    
45 2018-08-03 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr: 340-9, 340/10, 341/5, 339/2, 338/6 i 340/6,  obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Krynica Morska, ul. Willowa   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
46 2018-08-14 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Junoszyno  gm. Stegna, działki nr 154, 153, 3/7, 3/8 Budowa linii kablowej nn - 0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn - 0,4kV  do zasilania domu jednorodzinnego   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
48 2018-08-22 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn m. Żelichowo, na terenie działek nr 168/1, 165, 163/17, 163/9, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm.  Nowy Dwór Gdański, Budowa linii kablowej  nN 0,4kV celem zasilania  budynków mieszkalnych na dz. nr 163/5-163/15 w Żelichowie, gm. Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2018-08-29 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jantar gm. Stegna, działki nr 223/9, 370/2, 370/6, 370/3, 370/8, 370/9, 650/2 Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców   Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2018-08-29 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo gm. Sztutowo,  działki nr 137/3, 241/3, 241/5 Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2018-09-07 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jantar  gm. Stegna, działki nr 136/2, 45/2, 136/1, 137/10, 137/12, 137/9 Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców   Organ nie wniósł sprzeciwu
52 2018-09-14 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Drewnica  gm. Stegna, działki nr 309, 468/2, 213, 215/2, 215/3. Budowa linii kablowej nn - 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2018-09-14 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego, na terenie działek nr 818, 817, 379/1, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo –pomiarowym w celu zasilania domu jednorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim, przy  ul. Sikorskiego,   Organ nie wniósł sprzeciwu
54 2018-09-25 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Kąty Rybackie  gm. Sztutowo, działki nr 291, 287/1, 285, 286, 359/1, 357/1, 294, 295, 296, 283/2, 298/11, 371/1, 358, 356/2, 353/2, 353/4, 354 Budowa linii kablowych nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 2018-09-25 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Mikoszewo  gm. Stegna, działki nr 151, 149/5, 149/3 Budowa linii kablowej nn-0,4kV w celu zwiększenia mocy w budynku mieszkalno-usługowym.   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2018-09-25 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna  gm. Stegna, działki nr 156/2, 114/2, 192/7, 1241, 192/8 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2018-09-25 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Tuja, na terenie działki nr 113/4, obr. ewid. 0019, Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa sieci energetycznej nN  0,4kV do budynku gospodarczego w miejscowości Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2018-09-27 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański Rychnowo Żuławskie na terenie działki nr 45/2, obr. ewid. 0015,  Rychnowo Żuławskie, ul. Łąkowa, gm. Nowy Dwór Gdański, Budowa sieci wodociągowej w  miejscowości Rychnowo Żuławskie, ul. Łąkowa, gm. Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
59 2018-10-02 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr: 754, 771, 620/4, 620/3 i 620/7,  obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej nn celem zasilenia budynków mieszkalnych  na dz. 620/3 i 620/4  w Krynicy Morskiej, ul. Wodna i Niska   W dniu  2018-10-04 zgłaszający wycofał zgłoszenie
60 2018-10-05 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, budowa linii na terenie działek nr 688, 671/1, 690/4, 691/1, 691/6, 690/1, 670, 669/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, oraz rozbiórka linii na terenie działek 671/1, 671/2, 690/4, 690/3, 670, 669/2 Budowa linii kablowej 0,4kV obw. Nr 300 zasilany z T-5109 „Nowy Dwór Gdański Sienkiewicza” Nowy Dwór Gdański oraz demontaż linii napowietrznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2018-10-17 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Junoszyno  gm. Stegna, działki nr 158/10, 110, 109/3, 131, 132 Budowa odcinków linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilania domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
62 2018-10-17 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna  gm. Stegna, działki nr 592/3, 1252/11, 199/17, 443/3, 439/5 Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym i przebudową linii napowietrznej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2018-10-17 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo  gm. Sztutowo, działki nr 612/18 Budowa elektroenergetycznej  linii kablowej oraz przyłączy kablowych  nn 0,4kV do zasilania projektowanego domu   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2018-10-17 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki nr 108/, 137, ul. Polna Budowa oświetlenia drogowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2018-10-24 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna działki nr 532, 518/27, 519/1, 748, 524/1, 524/2, 518/15, 518/16, 746 ul. Gdańska Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej obiekt handlowy, dz. nr. 746   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2018-10-30 Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. Ul. Warszawska 28-A 82100 Nowy Dwór Gdański Piaskowiec, dz. nr: 230,167, 80 i 54/2, obr. ewid. 0005 Ostaszewo. Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami  w miejscowości Piaskowiec, gm. Ostaszewo   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu 2018-11-30
67 2018-10-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Żuławki działki nr 33/11, 33/9, 33/8, 109/4 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączem kablowym nn 0,4kV zasilającym budynek mieszkalny   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2018-10-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna działki nr 881/27, 881/28, 881/38 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej zespół domów jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2018-10-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Drewnica działki nr 12, 9/11, 9/9, 9/8, 9/3, 9/6 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej zespół budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2018-10-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Dąbrowskiego, na terenie działki nr 1/2, obręb ewid.  0004,  Nowy Dwór Gdański,  na terenie działek nr 759, 825, 761, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór Gdański  Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn -0,4kV w celu zasilenia istniejącego budynku wielorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
71 2018-11-05 PPH  STOLPŁYT Leszek Wójcik ul. Żuławska 18  82-300 Elbląg Krynica Morska, ul. Wojska Polskiego/ Przyjaźni, działki nr:  714/7, 714/8 i 793, Obr. 0001 Krynica Morska Wykonanie przekładki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Zgłoszenie wycofano w dniu 2018-11-06  
72 2018-11-09 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowa Kościelnica,  gm. Ostaszewo, działki nr:  122, 120/1 i 120/2, Obr. 0004 Nowa Kościelnica Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową i szafą pomiarową w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w Nowej Kościelnicy   W dniu 2018-11-27 Starosta Nowodworski wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
73 2018-10-31 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo działki nr 382/151, 382/152, 382/154, 182/155, 382/177, 382/156, 382/181, 382/180, 382/178, 382/186, 382/187, 382/185 Budowa linii kablowej nN do kompleksu działek budowlanych   Organ nie wniósł sprzeciwu
74 2018-11-30 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn m.  Myszewko, na terenie działek nr 35/4, 50, 52/9, 52/1, 51, 56/1, obręb ewid.  0009, Myszewko, gm.  Nowy Dwór Gdański Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn -0,4kV do zasilenia budynku jednorodzinnego.    
75 2018-12-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Stegna,  gm. Stegna, działki nr 699/3, 700, 702, 707 Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
76 2018-12-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Mikoszewo,  gm. Stegna, działki nr 98, 174/1, 224, 179 Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
77 2018-12-12 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo działki nr 38/3, 794, 197/1, 39, 410/2 Budowa linii kablowych nn – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
78 2018-12-14 ENERGA–Oświetlenie
Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza, 17/19, 81-855 Sopot
Nowy Dwór Gdański działki nr 28, ul. Bałtycka Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego,   ul. Bałtyckiej, w m. Nowy Dwór Gdański,    
79 2018-12-17 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowa Kościelnica,  gm. Ostaszewo, działki nr:  105, 160/2, 78, 43  i 35, Obr. 0004 Nowa Kościelnica Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny w Nowej Kościelnicy   Organ nie wniósł sprzeciwu
80 2018-12-20 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo działki nr 382/163, 385, 382/187, 382/185 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania projektowanych budynków letniskowych   Organ nie wniósł sprzeciwu

Metryka

  • data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2018-01-03 14:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23