Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

2019 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2019-01-17 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Orłowo, ul. Kwiatowa,  na terenie działek  nr 123, 120/2, 120/1, obręb ewid.  0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0-4 kV dla zasilania zespołu  budynków jednorodzinnych na dz. nr 120/1, 120/2  w m. Orłowo, gm.  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2019-02-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Żelichowo,  na terenie działek  nr 187/1, 187/2, 188/4, 189/2, 190, 192, 193/1, 191, 198, 199/3, 199/4 obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV ze złączem kablowo –pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV obwód 200/T-5649 „Żelichowo”   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2019-02-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Jantar działki nr 644/9, 644/10, 542/14, 542/4, 542/15, 548 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2019-02-15 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Szymborskiej i Gombrowicza,  na terenie działek nr 10/1, 10/16, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 10/45, Nowy Dwór Gdański przy ul. Szymborskiej   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2019-02-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Kopernika,  na terenie działek nr 476, 475, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV  oraz rozbiórka odcinka sieci napowietrznej nn 0,4kV (usunięcie kolizji), Nowy Dwór Gdański przy ul. Kopernika.   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2019-03-06 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Stegna działki nr 801, 571 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania budynku    
7 2019-03-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Junoszyno,  gm. Stegna, działki nr 186 , 237/12 Budowa linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2019-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Nasienna, na terenie działek nr 101/9, 101/12, 102, obręb ewid.  0004, Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV dla zasilania  magazynu nawozów na dz. nr 101/9, w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2019-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Przebrno, gm. Krynica Morska, działki nr: 18,19,21,22,26,53,36/2,36/1,31,29/4,29/3,29/1 i 29/2 Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2019-03-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica   działki nr 7/4, 8, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12, 15, 20 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania obiektu usługowego na działce nr 10/6    
11 2019-04-03 Ryszard Dębski i Karolina Dębska Mikoszewo,  gm. Stegna, działki nr 158/7 Przebudowa dachu wraz z kominem oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Inwestor wycofał zgłoszenie
12 2019-04-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica działki nr 480/2, 435, 411, 412/18 Budowa linii kablowej nN celem zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr  412/6 – 412/15   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2019-04-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Piaskowiec,  gm. Ostaszewo, działki nr:  189, 186, 183/1  i 182/1, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV zasilającej malarnię proszkową w miejscowości Piaskowiec Wniosek wycofano w dniu 2019-04-26  
14 2019-04-23 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica działki nr 215/3, 215/2, 213, Przemysław  działki nr 118/5, 118/2, 135, gm. Stegna Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2019-05-08 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Junoszyno działki nr 179/11, 180/1, 180/2 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2019-05-09 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki nr 547/2, 547/1 - ul. Morska Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej pompy ciepła    Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2019-05-10 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki nr 399/4, 403, 406/11- ul. Sikorskiego Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV do obiektów technicznych    Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2019-05-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie działki nr 495/1, 467, 324/4 Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV i przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz przebudową rozdzielnicy stacyjnej nn 0,4kV oraz stanowiska słupowego nn 0,4kV zasilającej telekomunikacyjną szafę dostępną z działki nr 324/4      Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2019-05-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański   działki nr 158/18, 244/7, 244/11, 244/10 Budowa linii kablowej nN do budynków mieszkalnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2019-06-04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim ul. Plac Wolności 5-A  82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański  kwartał ulic:  Plac Wolności  i Sikorskiego, działki nr:  406/11 i 406/1 obr. ewid. 0002  Nowy Dwór Gdański Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla osiedla Śródmieście w Nowy Dworze Gdańskim,  wraz z wykonaniem nowych odcinków   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2019-06-07 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, ul. Łąkowa, działki nr: 354/3 i 741 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
22 2019-06-07 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr: 620/7, 620/5  i 620/3 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalnego – bliźniak (rozdział instalacji) Zgłoszenie wycofane dn. 07.06.2019  
23 2019-06-11 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Tujsk działki nr 63/25, 63/26, 63/29, 63/27 Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej zespół budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2019-07-04 Gmina Miasta Krynica Morska  ul. Górników 15  82-120  Krynica Morska Przebrno, ul. Zielona, działki nr: 8, 9, 11, 21, 22 i 201 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV, oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Przebrnie   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
25 2019-07-24 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Jantar,  gm. Stegna, działki nr 550/12, 550/14, 552/16, 552/17, 552/18 Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2019-08-05 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Junoszyno działki nr 180/2, 180/4, 181 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego  jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2019-08-05 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Rychnowo Żuławskie, na terenie działek  nr 44/9, 45/2, obręb ewid.  0015,  Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0-4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rychnowo Żuławskie   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2019-08-06 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Skowronki,  gm. Sztutowo, działka nr  728, Obr. 0002 Sztutowo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, Wraz ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowymi   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
29 2019-08-06 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Groblica,  gm. Ostaszewo, działki nr:  122/2; 123; 109  i 108/2, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, demontaż odcinka linii napowietrznej  nn 0,4 kV   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
30 2019-08-22 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Mikoszewo działki nr 303, 308, 317/6 Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN i linii kablowej nN celem zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 317/7-17   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2019-08-28 ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Ostaszewo, gm. Ostaszewo, działki nr: 396/6, 397, 398/3, 398/5, 398/6, 400, 399, 418, 318/5 i 318/4,

Obr. 0005 Ostaszewo

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
32 2019-09-04 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Mikoszewo działki nr 112/14, 112/22, 155/1 Budowa linii kablowych nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu przyłączenia do sieci  budynku mieszkalnego. Demontaż linii kablowej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2019-09-05 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Jantar działki nr 164/3 Budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2019-09-16 ENERGA  OPERATOR  SA  z siedzibą w Gdańsku Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-50 Olsztyn Sztutowo, ul. Królewiecka,  gm. Sztutowo, działki nr: 382/156; 382/155; 382/159; 385 i 393/5, Obr. 0006 Sztutowo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, Zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sztutowo, przy ul. Królewieckiej   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
35 2019-09-17 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo działki nr 134/11, 134/16 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2019-09-20 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegienka-Osada działki nr 125/5, 125/4 Budowa sieci kablowej nn-0,4kV zasilającej  budynek letniskowy   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2019-09-26 POLIHEMP TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Solec 24/90, 00-403 Warszawa, Nowy Dwór Gdański   działki nr 101/4, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański budowa słupowej stacji transformatorowej T-proj SN/nn 15/0,4kV dla zasilania zakładu produkcyjnego w Nowym Dworze Gdańskim   Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2019-09-27
38 2019-09-30 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Mikoszewo działki nr 95, 96/5, 93/21, 93/20, 96/2, 96/4, 110, 111, 107, 101 udowa linii kablowej nn-0,4kV , przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2019-09-30 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jantar działki 137/1, 45/2, 160/9, 77/4, 311/1, 311/2, 310/5, 310/4, 310/3, 309, 308/3, 295/10, 294, 293, 292, 291/3, 291/1, 289, 523, 537/1, 239, 540 Budowa linii kablowej nn-0,4kV YAKXS 4X120, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV na AsXSn 4x120   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2019-10-03 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk Nowy Dwór Gdański   działki nr 95, 94/8, 94/5, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 o łącznej długości 150 m w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2019-10-10 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Izbiska działki 86/2, 86/3 Budowa linii kablowej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2019-10-10 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Tuja,  gm. Nowy Dwór Gdański działki 110, 115 Budowa linii kablowej nn-0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2019-10-11 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki 23, 42, 110, 111, 112/2, obr. ew. 0003 Nowy Dwór Gdański działki 23, 42, 110, 111, 112/2, obr. ew. 0003   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 2019-10-11 ENERGA  OPERATOR  SA  z siedzibą w Gdańsku Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-50 Olsztyn Piaskowiec,  gm. Ostaszewo, działki nr:  237/6, 237/7, 237/9, 237/4, 231 i 700, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Piaskowiec, gm. Ostaszewo   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
45 2019-10-22 ENERGA  OPERATOR  SA  z siedzibą w Gdańsku Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-50 Olsztyn Piaskowiec,  gm. Ostaszewo, działki nr:  270/5, 270/6 270/7, 270/10 i 276/4, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, w miejscowości Piaskowiec, gm. Ostaszewo   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
46 2019-10-23 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo, działki 231/7, 231/11, 272, 269/13, 267 obr. ew. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowych nn 0,4kV do zasilenia projektowanych budynków wielorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 2019-10-28 Janina Goleń Katy Rybackie, gm. Sztutowo, działka 235, obr. ew. 0002 Budowa dwóch budynków letniskowych   Wycofano zgłoszenie
48 2019-10-31 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański, działki 2/91, 2/59 obr. ew. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2019-10-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43  80-858 Gdańsk Nowy Dwór Gdański, działki 2/91, 2/59 obr. ew. 0004 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE (o długości 30m)   Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2019-11-15 Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o. Junoszyno, gm. Stegna, działka 109/3 obr. ew. 0009 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2019-11-16 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, działki 41, 96 obr. ew. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku letniskowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
52 2019-11-19 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Łaszka, gm. Sztutowo, działki 182, 169/2, 183/1 obr. ew. 0004 Budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2019-11-19 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Junoszyno, gm. Stegna, działki nr 10, 70/8, 70/16, 70/12, 70/15 obr. ew. 0009 Budowa linii kablowej nN celem zasilenia budynków mieszkalnych na działkach nr 70/2-70/15   Organ nie wniósł sprzeciwu
54 2019-11-20 ENERGA-OPERATOR S.A. z /s w Gdańsku. Oddział Terenowy  w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Krynica Morska, ul. Teleexpressu, działki nr: 650/8 Budowa elektroenergetyczne linii kablowej  nn-0,4 kV,  do zasilania pensjonatu   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
55 2019-11-22 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański w m. Orliniec, działki nr 35, 9, 24/2, 24/1, 19/1, 11, 12, obręb ewid.  0010, Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Orliniec;   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2019-11-25 ENERGA -Oświetlenie Sp. z o.o.,  ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot w m. Rychnowy Żuławskie, działki nr 130, 69, obręb ewid.  0015, Rychnowy Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa oświetlenia drogowego w  miejscowości Rychnowy Żuławskie   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2019-11-28 „SZOP” Sp. z o.o. ul. Warszawska 51 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdańsk, ul. Kościuszki,  na terenie działek  nr 168, 201/2, 226, obręb ewid.  0002,  Nowy Dwór Gdańsk. rozbudowa kanalizacji  deszczowej w  Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2019-12-04 AB.6743.P.58.2019.EŚ Agata i Jarosław Zelant, zam. Tuja 1, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk Tuja, działka  nr 53/1, obręb ewid.  0019, Tuja, gm. Nowy Dwór Gdańsk. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański,   Inwestorzy wycofali zgłoszenie w dniu 2020-01-10
59 2019-12-04 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Sztutowo, gm. Sztutowo, działki nr 97/7, 97/6, 86/1, 84/3, 84/4, 84/7 obr. ew. 0006 Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV obwód T-5233, w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2019-12-05 Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 1,  82-120  Krynica Morska Nowa Karczma - Piaski, ul. Bursztynowa, działki nr: 7/5; 198; 8/16; 197  i 7/11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, wraz z instalacją elektryczną przepompowni ścieków   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
61 2019-12-05 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m.  Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr 31/8, 33/10, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w m.  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
62 2019-12-12 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr  349, 167, 338/2, 324, 226,  obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2019-12-13 AB.6743.P.63.2019.EŚ ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m.  Osłonka, na terenie działek nr 44/2, 44/4, 44/10, obręb ewid.  0012, Osłonka, gm.  Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej SN nn  15/0,4 kV do zasilania domku jednorodzinnego  w m. Osłonka, gm. Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2019-12-20 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Bronowo, gm. Stegna, działki nr 48/1, 243, 244/4 obr. ew. 0001 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV dla zasilenia budynku jednorodzinnego, na działkach 244/4 i 244/5   Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2019-12-23 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A  82-100 Nowy Dwór Gdański Mikoszewo, gm. Stegna, działki nr 248, 239/25 obr. ew. 0010 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2019-12-27
AB.6743.P.66.2019.EŚ
ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m.  Nowy Dwór Gdański, przy ulicy Mickiewicza, na terenie działki nr 807, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV do zasilania zakładu produkcyjnego w m.  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2019-12-27 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegna, gm. Stegna, działka nr 439/2 obr. ew. 0015 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV dla zasilenia budynku gospodarczego, na działce nr 439/2   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2019-12-31 AB.6743.P.68.2019.EŚ Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn w m.  Nowy Dwór Gdański, ulica Chabrowa i Okopowa, na terenie działek nr: 112/1, 120, 122, 141, 249, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Okopowej   Organ nie wniósł sprzeciwu

Metryka

  • data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2018-12-13 10:51
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 14:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13104
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23