Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

2020 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2020-01-20 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Junoszyno, gm. Stegna, działka nr 37/2, 186, 177/5 obr. ew. 0009 Budowa  linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Makowa,  działki nr 356/4, 356/28, 356/38, 382/76, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Chabrowa działki nr 356/28, 382/9, 382/115, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Kąty Rybackie, gm. Sztutowo ul. Kwiatowa działki nr 441, 442, obr. ewid. 0002 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Przemysłowa działka nr 524 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowska Kępa, gm. Sztutowo, działka nr 554 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Wczasowa działka nr 80 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, Leśny Zakątek, działki nr 70/4, 187/7, 760/8, 10/2, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2020-01-28 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa,   działki nr 21/81, obręb ewid. 0021, Żelichowo, działki nr 71, 11/7, 12/7, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2020-01-28 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Żelichowo, na terenie działek nr 173/8, 173/9, 173/10, 173/13, 173/12, 173/7, 173/11, 173/5, 173/4, 173/3, 174/2, 174/6, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm.  Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia budynków mieszkalnych w Żelichowie, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2020-01-31 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, gm. Stegna działki nr  550/12, 651 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 551/6 w Jantarze   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Mikoszewo,  gm. Stegna działka nr 239/25 obr. ewid. 0010 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 239/14-239/24   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Bronowo,  gm. Stegna  działki nr 22, 37 obr. ewid. 0001 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 37   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2020-02-17 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Bałtycka działki nr  80, 84/5, 84/6 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2020-02-18 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Marzęcino, na terenie działek nr: 524/2, 524/1, 492/1, obręb ewid.  0008, Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Marzęcino   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2020-02-20 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji Kwidzyn, ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn Sztutowo, ul. Kolejowa działki nr  175/3 i 174/3 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo – pomiarowym YAKxS 4x120mm2   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2020-02-24 ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17-19, 81-855 Sopot w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa, działka nr 53/25, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej,   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2020-03-04 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn ul. Lotników, Krynica Morska działki nr 196/17, 196/6 obr. ewid. 0001 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2020-03-06 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Orliniec, działki nr 118/2, 118/3, 75, 32/1, obręb ewid. 0010, Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański.   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2020-03-09 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Mierzeja Park, Zalewowa działki nr  805/11, 805/12, 353/2, 355, 357/55, 357/56, 357/30, 357/6, 357/37, 357/38, 357/40 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN-0,4kV celem zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. 357/56 w Sztutowie ul. Zalewowa, z wyłączeniem działki 68/2 stanowiącej pas drogowy Drogi Wojewódzkiej DW501   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2020-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kępki  działki nr 150, 134, 125/1 -budowa sieci energetycznej napowietrznej  Działki nr 206, 113, 152/2, 151, 153/2, 150, 223, przebudowa  linii energetycznej napowietrznej Budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie,  gm. Sztutowo działki nr  90, 83/11,74 obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kąty Rybackie, ul. Polna, dz. nr 90, 83/11, 74    Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 554, 612/6 obr. ewid. 0006 Sztutowo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV do zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Sztutowo, ul. Sztutowska Kępa, działki nr 554, 612/6   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/6 obr. ew. 0002 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  zespołu budynków jednorodzinnych   W dniu 2020-04-17 Inwestor wycofał  zgłoszenie budowy.
25 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Solnica, gm. Nowy Dwór Gdański, działki nr 137/1, 139/6, 151/2 obr. ew. 0016 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2020-03-24 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Nowa Karczma, działka nr 7/11, obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2020-04-08 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr 264/10, 303/6, 304 obr. ew. 0001 Budowa  linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2020-04-17 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Marynowy, działki nr 83, 81, 80/1, 109/9, 109/12, obręb ewid. 0007, Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieci) nn-0,4kV, wymiana transformatora na słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, modernizacja rozdzielnicy nn 0,4 kV w m. Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański (do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Marynowy,  przy ul. Podcieniowej)   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2020-04-20 Polska Spółka Gazownictwa  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43 80-858 Gdańsk. Nowy Dwór Gdański ul. Polna,  działki: nr 108, 109, 112/1, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE o łącznej długości 105 m Nowy Dwór Gdański, ul. Polna   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2020-04-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Zagonowa, na terenie działek nr 33, 91/7, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynków mieszkalnych, Nowy Dwór Gdański przy ul.  Zagonowa,   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2020-04-29 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Orłowo, ul. Żuławska,  na terenie działek nr 248, 203/1, obręb ewid.  0011,Orłowo, gm.  Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego, m. Orłowo,  ul. Żuławska   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2020-05-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica, działki nr 142, 119, 134/4 obr. ew. 0004 Budowa  linii kablowej 0,4kV do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2020-05-08 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański,  na terenie działek nr 15/3, 14/4, 15/5, 16/3, 24/19, przy ul. Na Wspólnej, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynku,  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2020-05-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo działki nr  67/6, 68/4, 68/5, 97/1 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 w miejscowości Sztutowo, ul. Obozowa i Morska, dz. nr 67/6, 68/4, 68/5, 97/1   Wycofano zgłoszenie budowy
35 2020-05-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Bronowo, gm. Stegna działki nr  187/3, 186, 197/9, 197/11 obr. ewid. 0001 Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Bronowo,  dz. nr 187/3, 186, 197/9, 197/11   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2020-05-19 ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański ul. Polna, na terenie działek nr 16, 18, 23, 33, 39, 39/1,109, 21/2, 16/1, 121/1, 121/5, 122, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  w Nowym Dworze Gdańskim w ulicy Polnej.   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2020-05-22 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Ostaszewo, działki nr 496, 444/11 obr. ewid. 0005 Budowa linii  elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2020-05-18 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański Jantar, gm. Stegna działki nr  563, 317/2, 554/10 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar,  dz. nr 563, 317/2, 554/10   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2020-06-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa, na terenie działek nr 94/10, 95, 231/1, 231/2, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi w Nowym Dworze Gdańskim w ulicy Okopowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2020-06-19 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Mikoszewo, gm. Stegna działki nr  235/1, 235/2, 225/1, 138/1, 116/18, 235/8, 207 obr. ewid. 0010 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne w Mikoszewie na dz. nr 235/5, 235/6, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/3, Mikoszewo, obr. 0010, działki nr 235/1, 235/2, 225/1, 116/18, 235/8, 207   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2020-06-24 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Żuławki, gm. Stegna działki nr  88, 135, 115/3 obr. ewid. 0019 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 117 i 148/2 w miejscowości Żuławki, obr. ewid. 0019 Żuławki, działki nr 88, 135, 115/3   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2020-06-24 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Żuławki, gm. Stegna działki nr  65/23, 65/9 obr. ewid. 0019 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 65/9 w miejscowości Żuławki, obr. ewid. 0019 Żuławki, działki nr 65/23, 65/9   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2020-06-25 Energa-Operator S.A. oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Krynica Morska,  działki nr 736, 663/1, 659/1, 751, 651/1 obr. ewid. 0001 Budowa linii  Kablowej nN-0,4 kV celem zasilania budynku zakwaterowania turystycznego na dz. 663/1 w Krynicy Morskiej, ul. Żeromskiego   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 2020-06-29 ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, gm. Sztutowo działki nr  117/2, 105/3, 137/3, 79/17, 79/1, 79/25, 785/1 obr. ewid. 0006 Budowa oświetlenia ulicy w m. Sztutowo, ul. Wąska, obr. ewid. 0006 Sztutowo, działki nr 117/2, 105/3, 137/3, 79/17, 79/1, 79/25, 785/1   Organ nie wniósł sprzeciwu
45 2020-06-30 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Jantar, gm. Stegna działki nr  441/6, 441/7 obr. ewid. 0008 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków sanitarnych PS w miejscowości Jantar, obr. ewid. 0008 Jantar, działki nr  441/6, 441/7   Organ nie wniósł sprzeciwu
46 2020-07-16 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, działki nr  109, 110, 112/1, 83/11, 186 obr. ewid. 0002 Demontaż odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii nn-0,4kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4kV zgodnie z warunkami przebudowy nr R/17/010485 w miejscowości Kąty Rybackie, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, działki nr  109, 110, 112/1, 83/11, 186   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 2020-07-20 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Stegna, gm. Stegna, działki nr  1233/8, 1233/9, 1233/14, 1233/10, 100/42, 45/28, 100/55, 1252/11, 1230/4, 1230/2 obr. ewid. 0015 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki wielorodzinne na dz. 1233/8 i 1233/9 w miejscowości Stegna, obr. ewid. 0015 Stegna, działki nr  1233/8, 1233/9, 1233/14, 1233/10, 100/42, 45/28, 100/55, 1252/11, 1230/4, 1230/2   Organ nie wniósł sprzeciwu
48 2020-07-22 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Sztutowo, gm. Sztutowo, działka nr 414/4 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafą pomiarową w miejscowości Sztutowo, obr. ewid. 0006 Sztutowo, działka nr 414/4   Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2020-07-22 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Kobyla Kępa, gm. Sztutowo, działka nr 79/1, 118/1, 118/8, 107, 77/2 obr. ewid. 0003 Budowa linii kablowej nn 0,4kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kobyla Kępa, obr. ewid. 0003  Kobyla Kępa, gm. Sztutowo, działki nr 79/1, 118/1, 118/8, 107, 77/2   Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2020-07-23 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Stegienka - Osada, gm. Stegna, działka nr 100/4, 100/5, 100/6, 100/7 obr. ewid. 0014 Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynku letniskowego  w miejscowości Stegienka – Osada, obr. ewid. 0014 Stegienka, gm. Stegna, działki nr 100/4, 100/5, 100/6, 100/7   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2020-07-30 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Marzęcino,ul. Wałowa,  na terenie działek nr 542, 550, 545/2, obręb ewid. 0008,Marzęcino, gm.  Nowy Dwór Gdański.

Budowa linii kablowej  nn 0,4 kV  ze złączem kablowo –pomiarowym,  m. Marzęcino, ul. Wałowa,  

  Organ nie wniósł sprzeciwu
52 2020-07-31 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka,  na terenie działek  nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/6, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej  nn 0,4 kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka,       Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2020-07-31 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Sztutowo, gm. Sztutowo,
działka nr 67/6, 68/4, 68/5, 97/1
obr. ewid. 0006
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 w miejscowości Sztutowo, ul. Obozowa/Morska , obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo,
działki nr 67/6, 68/4, 68/5, 97/1
  Organ nie wniósł sprzeciwu
54 2020-07-31 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Przemysław, gm. Stegna,
działka nr 542, 550, 545/2
obr. ewid. 0008
Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowym i kablowo – pomiarowym w miejscowości Przemysław, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna, działki nr 159/3, 159/4, 159/5   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 2020-07-31 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Drewnica, gm. Stegna,
działka nr 362, 361/3, 288/5, 288/2, 288/3  obr. ewid. 0004
Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączem kablowo – pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV w miejscowości Drewnica, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna, działki nr 362, 361/3, 288/5, 288/2, 288/3   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2020-07-31 MARBAŁ 
SP. Z O.O., ul. Żuławska 16A, 
82-103 Mikoszewo
Przemysław, gm. Stegna,
działka nr 45/7, 43/2, 207/51, 207/53, 40/7 obr. ewid. 0012
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przemysław, obr. ewid. 0012 Przemysław,
gm. Stegna, działki nr 45/7, 43/2, 207/51, 207/53, 40/7
  Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2020-07-31 MARBAŁ 
SP. Z O.O., ul. Żuławska 16A, 
82-103 Mikoszewo
Przemysław, gm. Stegna,
działka nr 207/48, 207/51, 207/36, 207/37, 207/38, 207/39
obr. ewid. 0012
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przemysław, obr. ewid. 00012 Przemysław, gm. Stegna,
działki nr 207/48, 207/51, 207/36, 207/37, 207/38, 207/39
 
  Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2020-08-05 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Mikoszewo, gm. Stegna,
działki nr 194/15, 194/16, 195, 196/5, 199/5, 224, obr. ewid. 0010
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynku w miejscowości Mikoszewo, ul. Gdańska, obr. ewid. 0010 Mikoszewo,
gm. Stegna, działki nr 194/15, 194/16, 195, 196/5, 199/5, 224
  Organ nie wniósł sprzeciwu
59 2020-08-10 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Sztutowo, gm. Sztutowo, działki nr 180/41, 180/59, 180/61, 180/60, 195/27, 195/26, 195/22, 195/21, 180/17, 180/18, 180/44, 180/45, 180/48, obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4kV przy ul. Bukowej w miejscowości Sztutowo, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo, działki nr 180/41, 180/59, 180/61, 180/60, 195/27, 195/26, 195/22, 195/21, 180/17, 180/18, 180/44, 180/45, 180/48   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2020-08-25 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Przemysłowa,  na terenie działek  nr78, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej  nn 0,4 kV zasilającej szafkę oświetlenia ulicznego na działce nr 78, w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Przemysłowa,     Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2020-08-26 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Mikoszewo, gm. Stegna, działki nr 140, 139/1, 139/2, 139/3, 138/3, 139/4, 139/5, 139/6 obr. ewid. 0010 Budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Mikoszewo, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna, działki nr 140, 139/1, 139/2, 139/3, 138/3, 139/4, 139/5, 139/6    
62 2020-08-28 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Stegna,
gm. Stegna,
działki nr 862, 941, 940/3, 929, 928/1, 866/9, 866/12, 871/3
obr. ewid. 0015
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV do zasilania projektowanego budynku gospodarczego  w miejscowości Stegna, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna, działki nr 862, 941, 940/3, 929, 928/1, 866/9, 866/12, 871/3   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2020-08-28 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
m. Orłowo  nr 94/17, 98/4, obr. ewid. 0011, Orłowo, gmina Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej  budowy linii kablowej  nn 0,4 kV wraz z rozdzielnicą oraz z budową przyłącza kablowego wraz z szafą pomiarową w miejscowości Orłowo.   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2020-09-01 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Głobica,
gm. Stegna,
działki nr 39, 59/5
obr. ewid. 0006
Budowa linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo – pomiarowym w miejscowości Głobica, obr. ewid. 0006 Głobica, gm. Stegna, działki nr 39, 59/5   Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2020-09-07 Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o.   ul. Warszawska 28A,  82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Okopowa   działki nr 122, 250/23, 250/24, 250/18, 250/4, 116/2, 116/1, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej  w  Nowym Dworze Gdańskim ul. Okopowa;   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2020-09-07 Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o.   ul. Warszawska 28A,  82-100 Nowy Dwór Gdański Ostaszewo, działki nr 613, 418, 480, 473/4, 473/2 obr. ewid. 0005 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączem wody   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2020-09-11 Energa Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Nowa Cerkiew, działki nr 207/2, 127, 126/5, 176 obr. ewid. 0003 Nowa Cerkiew Iluminacja kościoła w miejscowości Nowa Cerkiew   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2020-09-15 Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, działka nr 53/3, obr. ewid. 0008 Jantar Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn (linii kablowej podziemnej) 0.4 kV do zasilania obiektu handlowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2020-09-28 Energa Operator z/s w Gdańsku, Oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, działki nr 17/1, 57, 58, 65, 67, 74, 821/6, 829, 83/11

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków w miejscowości Kąty Rybackie

  Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2020-10-13

Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku,
oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Groblica, działki nr 40, 41, 46/1, 19/4, 70, 69/2  obr. ewid. 0005 Ostaszewo

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV w celu przyłączenia do sieci budynku jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
71 2020-10-12

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Żelichowo, działki nr 145/12, 177, 173/14, 173/10, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci wodociągowej   w m. Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
72 2020-10-12

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Żelichowo,                            działki nr 39, 41, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci wodociągowej   w m. Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
73 2020-10-21

Energa Operator z/s w Gdańsku, Oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Jantar, działki nr 52/1, 53/3, 101/4, 54/1 obr. ewid. 0008, gm. Stegna

Budowa linii kablowych nn-04kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi w miejscowości Jantar.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
74 2020-10-27

Energa Operator z/s w Gdańsku, Oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Tujsk, działki nr 30, 27, 71, 28/5, 28/6, 82 obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna

Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budowlę hydrotechniczną w miejscowości Tujsk.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
75 2020-10-27

ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

m. Wierciny, na terenie: działki nr 146/2, obręb ewid. 0002, Jazowa, działki nr 35, 2/3, obręb ewid.  0020 Wierciny, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania domu letniskowego m. Wierciny, gm. Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
76 2020-10-28

Energa Operator z/s w Gdańsku, Oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Sztutowo, działki nr 760/10, 760/8 obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynków letniskowych przy ul. Leśny Zakątek w miejscowości Sztutowo. 

  Organ nie wniósł sprzeciwu
77 2020-10-29

Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

Żelichowo, działki nr 188/1, 145/12 obr. ewid. 0021 Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe w miejscowości Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański. 

  Organ nie wniósł sprzeciwu
78 2020-10-30

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk

Nowy Dwór Gdański   przy ulicy Sienkiewicza, działki nr 689, 721/2, 687/3, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 o łącznej długości gazociągu 37,47 m                    w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sienkiewicza

  Organ nie wniósł sprzeciwu
79 2020-10-30

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk

Nowy Dwór Gdański   działki nr 28, 1/37, 1/35, 1/33, 1/31, 1/29, 1/27, 1/25, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański,  m. Żelichowo, działki nr 20/19, 20/20, 20/21, 20/37, 20/35, 20/33, 20/31, 20/29, 20/27, 123, 127, obr. ewid. 0021, Żelichowo

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110 i dn 90 PE  o łącznej długości 810,85 m  w Nowym Dworze Gdańskim i m. Żelichowo.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
80 2020-11-04

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, Działka nr 224/7 obr. ewid. 0008 Jantar,  gm. Stegna

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV do zasilania projektowanych budynków jednorodzinnych w miejscowości  Jantar,  gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
81 2020-11-12

ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Tujsk, Działki nr 71, 100/3, 145, 165/2 obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna

Budowa infrastruktury szerokopasmowej, w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pn. „Gdański Orange Światłowód”, w miejscowości  Tujsk,  gm. Stegna

 

wycofano wniosek w dniu 2020-11-30

82 2020-11-13

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Przemysław, Działki nr 207/1, 207/16, 207/17, 207/27, 207/28, 207/39, 207/40, 207/48, 207/49, 207/50, 207/51, 207/21, 13/1, 42, 43/2, 43/5, 44/3, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/13, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna

Budowa przyłącza kablowego 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, sieci kablowej 0,4kV dla zasilania zespołu działek budowlanych od nr 207/1 do nr 207/49, od nr 44/5 do nr 44/11, oraz działki nr 44/3 w miejscowości  Przemysław,  gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
83 2020-11-13

Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Osłonka, Działki nr 29/1, 30/2, 31/2, 32/4, 32/5, 33/10, 33/11, 33/8, 34/13, 34/14, 34/10, 35/2, 34/7, 37/3, 37/4, 38/5, 38/7, 39/5, 40/6, obr. ewid. 0012 Osłonka, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa linii kablowej nn 0,4kV, wymiana słupów linii napowietrznej nn 0,4kV, demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowości Osłonka w celu umożliwienia zwiększenia mocy u istniejącego odbiorcy oraz przyłączenia do sieci budynku gospodarczego, na terenie działek nr 29/1, 30/2, 31/2, 32/4, 32/5, 33/10, 33/11, 33/8, 34/13, 34/14, 34/10, 35/2, 34/7, 37/3, 37/4, 38/5, 38/7, 39/5, 40/6, obr. ewid. 0012 Osłonka, gm. Nowy Dwór Gdański.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
84 2020-11-17

Energa-Operator
S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Groblica, działki nr 398/5, 398/6 obr. ewid. 0005

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
85 2020-11-23

Janina Kolada,  zam. Kępiny Małe 46, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Kępiny Małe, działka  nr 178, obręb ewid. 0004, Kępiny Małe, gm.  Nowy Dwór Gdański.

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kępiny Małe

  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2020-11-25
86 2020-11-30

ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 239, 238/2, 219, 230, 217/10, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania przepompowi ścieków P1 na działce nr 217/10 w Nowym Dworze Gdańskim.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
87 2020-11-30

ENERGA –Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Jazowa działka nr 146/2

Budowa energetycznej  sieci kablowej nn-0,4kV –oświetlenie drogowe w m. Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
88 2020-11-30

ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 122, 250/23, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański.

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV  dla zasilania przepompowi ścieków P2 na działce nr 250/24 w Nowym Dworze Gdańskim

  Organ nie wniósł sprzeciwu
89 2020-12-03

ENERGA –Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Nowy Dwór Gdański, działki nr 1/1, 46/1, 10/16, 48, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański.

Budowa energetycznej  sieci kablowej nn-0,4kV –oświetlenie drogowe w m. Nowy Dwór Gdański ulicy Kochanowskiego.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
90 2020-12-09

Energa Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, Działki nr 929,884/2 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

Budowa linii kablowej nn 0,4kV przy ul. Rycerskiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 929, 884/2,  obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
91 2020-12-11

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 GdańskRejestr zgłoszeń budowy 2020

Nowy Dwór Gdański przy ulicy Okopowa, działki nr 122, 115/1, 115/2, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 o łącznej długości gazociągu 118 m w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Okopowej.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
92 2020-12-14

Energa Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, Działki nr 248, 249/1, 250/1, 250/6, 253/1, 253/2, 254, 255, 298/11, 309, 467, 495/1, 465/30, 494/3, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo

Wymiana stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV NR T-5411 na kontenerową oraz budowa sieci kablowej 0,4kV dla potrzeb zasilania ośrodków wczasowych przy ul. Piaskowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr  248, 249/1, 250/1, 250/6, 253/1, 253/2, 254, 255, 298/11, 309, 467, 495/1, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo

   
93 2020-12-17

Mirosław Szczepankiewicz,
ul. Długa 20/21/6,
80-827 Gdańsk 

Sztutowo, ul. Leśna 3, działka nr 807, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo

Zmiana lokalizacji 1 budynku – domku letniskowego typu „BRDA” na terenie działki nr 807 przy ul. Leśnej 3 w miejscowości Sztutowo, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo

  Organ wniósł sprzeciw
94 2020-12-18

Energa Operator S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, ul. Grunwaldzka Działki nr 79/9, 79/4, 256, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania projektowanych budynków jednorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr  79/9, 79/4, 256, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
95 2020-12-18

Grażyna Natur, zam. ul. Bluszczańska 69a/6, 00-712 Warszawa

Sztutowo, ul. Wrzosowa 3,  Działka nr 52/9, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo. 

Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy ul. Wrzosowej 3 w miejscowości Sztutowo, na terenie działki nr 52/9, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo.

  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2020-12-21
96 2020-12-22

Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Żuławki, działki nr 226/3, 226/4, 225/7, 224/1, 224/2, obr ewid. 0019 Żuławki

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej(linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
97 2020-12-28

Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Jeziernik, działki nr 209/8, 242  obr. ewid. 0002 Jeziernik, gm. Ostaszewo

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn-0,4 kV, do zasilania budynku jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
428 2020-11-19

Michał Skajewski, ul. Jaśminowa 22, 82-100
Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działka nr 66/3,  obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32x3,0 od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  przy ul. Jaśminowej 22 w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie działki 66/3, obr. ewid. 0001  Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
435 2020-12-04

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zielonej nr 3 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Zielona 3, 82-100  Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działka nr 129/3,  obr. ewid. 0004 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Zielonej nr 3 w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie działki nr 129/3,  obr. ewid. 0004  Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
458 2020-12-08

Robert Sieńczak, ul. Romualda Traugutta 11, 82-100
Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działka nr 176,  obr. ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32x3,0 od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  przy ul. Traugutta 11 w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie działki 176, obr. ewid. 0003  Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2020-12-10.
475 2020-12-18

Bogusław Czyż, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18A, 82-100  Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działki nr 371, 375/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański.

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno -usługowym przy ul.  Sikorskiego nr 18A  w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie  działek nr 371, 375/2,  obr. ewid. 0002,  Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
482 2020-12-22

Michał Giłka, ul. ul. Gen. T. Kościuszki 11/1, 82-100  Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działka nr 590,  obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym  przy ul.  Gen. T. Kościuszki 11/1 w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie działki 590, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
488 2020-12-28

Tomasz Mularczyk ul. Obrońców Westerplatte 14, 82-100  Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, działki nr 371, 375/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański,

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej 13-17                      w miejscowości  Nowy Dwór Gdański, na terenie  działki nr 641,  obr. ewid. 0002,  Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-01-20 13:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 07:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13111
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23