Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2021

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2021-01-07 Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Drewnica dz. nr 369/5, 394/4 obr. ewid. 0004 Drewnica gm. Stegna Budowa linii kablowej nN do budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2021-01-08 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Miłosza, działki nr 440/11, 470 obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowymi i pomiarowymi przy ul. Miłosza, Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr 440/11, 470 obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2021-01-12 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Gozdawa,działki nr 107, 103, 85, obręb ewid. 0001, Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do powiązania z istn. linią napowietrzną nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego 15 kV, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV m. Gozdawa,   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2021-01-13 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Gozdawa, działki nr 28/88, 117/1, 117/2, obręb ewid. 0001, Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, na działkach nr 2/3, 2/4, m. Gozdawa   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2021-01-20 Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, działki nr 569, 571/6, 572/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 569, 571/6, 572/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna .   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2021-01-22 Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, działka nr 357/56, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo. Rozbiórka fragmentu linii napowietrznej 0,4kV i budowa stanowiska słupowego, na terenie działki nr 357/56, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo.   wycofano wniosek w dniu 2021-01-29
7 2021-01-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk Nowy Dwór Gdański przy ulicy Sikorskiego, działki nr 390/2, 817, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 o łącznej długości gazociągu 39,83 m w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego;   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2021-01-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk Nowy Dwór Gdański przy ulicy Sikorskiego, działka nr 390/2, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE o łącznej długości 17,00 m w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego;   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2021-01-27 Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Skowronki, działki nr 728, 736/2, 737, 727/1, 726 obr. ewid 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn0,4kV do zasilania budynku sklepu rybnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku letniskowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2021-01- Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Płonina, działki nr 19/3, 19/4, 17 obr. ewid. 0004 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2021-02-03

Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Sztutowo, działki nr 50/33 obr. ewid. 0006 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2021-02-04

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, działki nr 180, 187/2, 797 obr. ewid. 0002 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2021-02-09

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, działki nr 250, 262 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2021-02-10

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, działki nr 298/11, 357/1, 356/2, 354 obr. ewid. 0002 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowymi i pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2021-02-17

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, działki nr 356/14, 356/4, 356/46, 356/33, 356/36, 240/17 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia obiektu handlowo-usługowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2021-02-22

ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 141/22, 141/14, obr. ewid. 0011, Orłowo, dz. nr 295/5, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański dz. Nr 3/2, obr. ewid. 0005, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn-0,4kV z zestawem złączowo-pomiarowym przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim.   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2021-02-23

Karolina Karnas, ul. Brzozowa 3, 82-103 Jantar

Jantar, działki nr 471, 487/52, 487/54, 487/42, 487/43, 487/48 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej dla obsługi projektowanej zabudowy jednorodzinnej wraz z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2021-02-24

ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Rychnowo Żuławskie, działki nr 59/3, 58, obręb ewid. 0015, Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn-0,4kV dla zasilania działki nr 59/3 w miejscowości Rychnowo Żuławskie.   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2021-02-25

Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, Działki nr 158/14, 158/16, 158/17, 109/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania domów letniskowych w miejscowości Junoszyno na terenie działek nr 158/14, 158/16, 158/17, 109/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2021-03-05

Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, Działki nr 801, 781/9, 781/7 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa linii kablowej nn 0,4kV przy ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 801, 781/9, 781/7 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2021-03-11

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Rybina, działki nr 333, 21/1 obr. ewid. 0013 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci budynku letniskowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22

2021-03-11

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 91/2, 91/3, 91/7, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa) nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
23

2021-03-16

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 583, 584/1, 584/2, 594, 595, 330, 807, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
24

2021-03-19

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Jantar, działki nr 487/52, 487/51, 487/50, 487/46, 487/45, 487/40 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
25

2021-03-22

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 91/5, 91/6, 91/7, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa) nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
26

2021-03-25

ENERGA –Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Jazowa działka nr 94/5, obręb ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa energetycznej sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe w m. Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
27

2021-03-26

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki, działki nr 819/4, 820, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) nn 0,4 kV do zasilania garaży w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki   Organ nie wniósł sprzeciwu
28

2021-04-01

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka, działki nr 167, 28, 23/1 obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański . m. Żelichowo działka nr 145/12, obręb ewid. 0021, Żelichowo gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
29

2021-04-12

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa i Jantarowa działki nr 296/11, 296/10, 296/2, 147/8, obręb ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi oraz przebudowa stacji transformatorowej – wymiana stacji w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
30

2021-04-12

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa i Jantarowa działki nr 132/1, 132/2, 87, 147/10, 147/11, obręb ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
31

2021-04-12

Orange Polska S.A. al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Krynica Morska dz. nr 678, 751, 662, 664/20, 664/18, 661/3, 674/4, 661/5 obr. ewid. 0001 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków przy ul. Portowej, Teleexpresu i Żeromskiego   Wniosek wycofano
32

2021-04-13

Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar dz. nr 101/4 obr. ewid. 0008. Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi ETAP II   Organ nie wniósł sprzeciwu
33

2021-04-14

Michał Staroń,
ul. Gdańska 67R, 82-103 Jantar

Jantar, Działki nr 361/3, 362/9 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 361/3, 362/9 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Wycofano wniosek
34

2021-04-19

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

m. Stobna, działki nr 154/1, 153/1, 186, 185/1, 153/2, 153/1, 152/2, 152/1, 151/1, 150/1, 150/2, 149/3, obręb ewid. 0018, Stobna, gm. Nowy Dwór Gdański przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Stobna, gm. Nowy Dwór Gdańsk,   Organ nie wniósł sprzeciwu
35

2021-04-20

Gmina Nowy Dwór Gdański, z siedzibą: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. Zielonej, Mlecznej, Dąbrowskiego oraz przy ul. Sikorskiego, na terenie działek: nr 126, 104, 1/2, obręb ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański, nr 745, 757, 759, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, nr 192, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański, nr 390/2, obręb ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański budowa oświetlenia drogowego w miejscu przejść dla pieszych przez ul. Warszawskiej na wysokości ul. Zielonej, Mlecznej, Dąbrowskiego oraz przy ul. Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
36

2021-04-27

Anna Danecka ul. Słoneczna 11 82-103 Stegna

Tujsk, działki nr 64, 63/21, 63/41 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
37

2021-04-28

Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie

Mikoszewo, Działki nr 128 i 416/2 obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa zasilania kablowego budynku mieszkalnego na dz. nr 416/4 przy ul. Gdańskiej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 128 i 416/2 obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
38

2021-04-28

Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie

Kąty Rybackie, Działki nr 790/1, 193/6, 96, 790/3 obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Przebudowa stacji transformatorowej i budowa zasilania kablowego zespołu budynków mieszkalnych na dz. nr 790/3 przy ul. Akacjowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 790/1, 193/6, 96, 790/3 obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Wniosek wycofano  
39

2021-04-14

Michał Staroń, ul. Gdańska 67R, 82-103 Jantar

Jantar, Działki nr 361/3, 362/9 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 364, 362/17, 362/16 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
40

2021-04-29

ENERGA –OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

m. Starocin, działki nr 82/13, 82/14, 82/12, 82/11, 82/23, obręb ewid. 0017, Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego w miejscowości Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
41

2021-05-04

Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie

Stegna, Działki nr 709 i 707 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 przy ul. sportowej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 709 i 707, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
42

2021-05-13

Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie

Nowy Dwór Gdański, działka nr 3/2, obr. ewid. 0005 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nN przy ul. Warszawskiej w miejscowości Nowy Dwór Gdański, na terenie działki nr 3/2, obr. ewid. 0005 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
43

2021-05-18

Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie

antar, Działki nr 364, 377, 387/63 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 364, 377, 387/63 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
44

2021-05-20

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Nowy Dwór Gdański, przy ul. Obrońców Westerplatte na terenie działek nr 416, 583, 584/1, 584/2, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański budowa sieci gazowej śr. c DN 63PE o łącznej długości gazociągu 122, 83 m, przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
45

2021-05-20

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Nowy Dwór Gdański, przy ul. Bałtyckiej na terenie działek: nr 13/6, 28, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański budowa sieci gazowej śr. c DN 63PE o łącznej długości gazociągu 102, 42 m, przy ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
46

2021-05-21

J&K Construction Sp. z o.o. Sp. k

ul. Zagonowa, Nowy Dwór Gdański, działki nr 33, 91/7, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej dla 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych przy ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
47

2021-05-25

Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, działki nr 79, 111/1, 159/15, 159/16 obr. ewid. 0009 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
48

2021-05-26

Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Krynica Morska, działki nr 651/1, 751, 650/10 obr. ewid. 0001 Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączem kablowy   Organ nie wniósł sprzeciwu
49

2021-05-31

Gmina Stegna, Ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Drewnica, działki nr 216/4, 468/2 obr. ewid. 0004 Przebudowa sieci wodociągowej   Wniosek wycofano
50

2021-05-31

Energa Operator S. A. Ul. Tuwima 6 10-50 Olsztyn

Żuławki, działki nr 244, 245, 236, 217/7, 217/6 Obr.ewid. 0019 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
51

2021-06-02

Kinga Skonieczna Ul. Górna 12 83-200 Starogard Gdański

Jantar, działki nr 569, 572/4 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
52

2021-06-08

Energa Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Sztutowo, działki nr 73/6, 74, 763/5 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe, ul. Sportowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
53

2021-06-08

Energa Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, działki nr 382/151, 382/152, 382/155, 382/182 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe, ul. Parkowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
54

2021-06-08

Energa Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Grochowo Pierwsze, działki nr 13, 15/10 obr. ewid. 0001 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 2021-06-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk Nowy Dwór Gdański, ul. Lawendowa działka nr 275/15, obręb ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 90 PE, o łącznej długości gazociągu 60 m, przy ul. Lawendowej w Nowym Dworze Gdańskim, działka nr 275/15, obręb ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2021-06-11 Energa-Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Junoszyno, działki nr 95/5, 95/3, 95/14 obr. ewid. 0009 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2021-06-17 Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie Tujsk, dz. nr 101/4, 103, 101/3,100/3, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna Budowa sieci kablowej dla dz. nr 101/4 w miejscowości Tujsk, na terenie działek nr 101/4, 103, 101/3,100/3, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna    
58 2021-06-17 Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie Tujsk, dz. nr 12, 13, 14, 8/2, 11/2, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna Budowa sieci kablowej dla dz. nr 101/4 w miejscowości Tujsk, na terenie działek nr 101/4, 103, 101/3,100/3, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna    
59 2021-06-18 ENERGA- OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 82-100 Lubiszynek Drugi działki nr 21/16, 21/70 obręb ewid. 0006, Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym oraz przebudowa linii kablowej nn-0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego i wymiany transformatora w istniejącej stacji transformatorowej w miejscowości Lubiszynek Drugi, działki nr 21/16, 21/70, obręb ewid. 0006, Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2021-06-21 ENERGA- OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 82-100 Orłowo działki nr 211, 232, 233/2 obręb ewid. 0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego w miejscowości Orłowo, działki nr 211, 232, 233/2, obręb ewid. 0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2021-06-21 ENERGA- OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 82-100 Żelichowo działki nr 127dr, 128 obręb ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN na linię kablową nN w miejscowości Żelichowo, działki nr 127dr, 128, obręb ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański    
62 2021-06-24 ENERGA- OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 82-100 Rychnowo Żuławskie działki nr 38/62, 38/22, 38/19, 38/67, 38/36, 38/35, 38/31, 38/46, 38/42, 38/40, 38/39, 38/38, 38/37,  obręb ewid. 0015, Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, wymiana słupów w m. Rychnowo Żuławskie, działki  nr 38/62, 38/22, 38/19, 38/67, 38/36, 38/35, 38/31, 38/46, 38,42, 38/40, 38/39, 38/38, 38/37,, obręb ewid. 0015, Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański    
63 2021-06-25 Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Stegna, działki nr 849/7 obr. ewid. 0015 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania budynku handlowo-usługowego    Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2021-06-24 ENERGA- OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn 82-100 Lubiszynek Drugi działki nr 21/16, 21/28,  obręb ewid. 0006, Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa rozdzielnicy 0,4 kV  w stacji transformatorowej  T-5685 oraz budowa linii kablowej 0,4 kV  m. Lubiszynek Drugi,  działki  nr 21/16, 21/28, obręb ewid. 0006, Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2021-07-02 Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie Sztutowo, dz. nr 137/3, 114/1, 113/3, 113/2, 113/1, 105/2, 79/24, 79/27, 85/2, 85/6, 85/5, 84/7, 80, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa linii kablowej nn-0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 137/3, 114/1, 113/3, 113/2, 113/1, 105/2, 79/24, 79/27, 85/2, 85/6, 85/5, 84/7, 80, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2021-07-02 Energa Operator S.A. Z/S w Gdańsku oddział w Olsztynie Jantar, dz. nr 569, 575/3, 575/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN do budynku mieszkalnego na dz. 575/3 i 575/4 w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 569, 575/3, 575/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2021-07-05 CD HYBRID CONSTRUCTION Sp. z o.o. Kąty Rybackie, dz. nr 790/1, 193/6, 96, 790/2, 790/3, 83/11, 39, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Przebudowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Akacjowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 790/1, 193/6, 96, 790/2, 790/3, 83/11, 39, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2021-07-05 „SZOP”  Sp. z o.o. ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański ul. Wiosenna, działki nr 115/1, 115/2, 116/2, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2021-07-09 Energa Operator S.A. Sztutowska Kępa, dz. nr 554, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6,  obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Remont słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zespołu budynków rekreacyjnych w miejscowości Sztutowska Kępa, na terenie działek nr 554, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6,  obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2021-07-12 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Drewnica, dz. nr 163, 181, 193,  obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4kV przy ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, na terenie działek nr 163, 181, 193,  obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
71 2021-07-13 EL INVEST DEVELOPMENT Włodzimierz Powązka Sztutowo, dz. nr 356/46, 356/43, 356/42, 356/37, 356/4, 351/4,  obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa linii kablowej nN z zestawem złączowo-pomiarowym w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 356/46, 356/43, 356/42, 356/37, 356/4, 351/4,  obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
72 2021-07-15 Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o.  ul. Warszawska  nr 28A, 82-100  Nowy Dwór Gdański Junoszyno, ul. Słoneczna i Spacerowa, działki nr 79, 103/11, 103/12, 157/2, 157/1, 109/3, 110,  obr. ewid. 0009, Junoszyno, gm. Stegna Junoszyno, ul. Słoneczna i Spacerowa, działki nr 79, 103/11, 103/12, 157/2, 157/1, 109/3, 110,  obr. ewid. 0009, Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
73 2021-07-19 ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950  Olsztyn Krynica Morska, ul. Sienkiewicza, działki nr 29/57, 29/32,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania pensjonatu oraz restauracji  przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej,  działki nr 29/57, 29/32  obr. ewid. 0001, Krynica Morska   Organ nie wniósł sprzeciwu
74 2021-07-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,  ul. Wojciecha Bandrowskiego  nr 16,  33-100 Tarnów Nowy Dwór Gdański,  ul. Zagonowa  na terenie działek nr 33, 91/7,  obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, przy ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim, na terenie działek nr 33, 91/7, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
75 2021-08-04 Energa Operator S.A.,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Jantar, dz. nr 531/11, 520, 532, 533/1,  obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne na dz. nr 531/1-531-16 oraz 533/2 w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 531/11, 520, 532, 533/1,  obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
76 2021-08-09 Energa Operator S.A.,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Junoszyno, dz. nr 110, 157/12, 157/1, 157/2,  obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nN z szafkami złączowo-pomiarowymi w miejscowości Junoszyno, na terenie działek nr 110, 157/12, 157/1, 157/2,  obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
77 2021-08-09 Energa Operator S.A.,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Drewnica, dz. nr 274/2, 273, 216/4, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nN z szafkami złączowo-pomiarowymi w miejscowości Junoszyno, na terenie działek nr 274/2, 273, 216/4, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
78 2021-08-10 ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950  Olsztyn Piotrowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 242/3, 245, 242/15, obr. ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, dz. nr 43, obr. ewid. 0017, Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z szafą pomiarową (kabel ułożony w gruncie, szafa ustawiona na fundamencie prefabrykowanym) w miejscowości Piotrowo,  gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
79 2021-08-16 Natalia  Orzechowska,  14-229 Rożental 38 Izbiska, dz. nr 22/3, obr. ewid. 0007 Izbiska, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
80 2021-08-18 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w miejscowości  Żelichowo, działki nr 100/1, 100/2, 101/1, obręb ewid. 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański budowa linii kablowej nn-0,4 kV  w miejscowości Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
81 2021-08-18 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w miejscowości Nowy Dwór Gdański, przy ul.  ul. Przemysłowej i Zagonowej,  działki nr 78/2, 78/1, 53, 65/1, 77/1, 76/5, 76/3, 75/1, 81/1, 87/1, 88/1, 90/1, 90/2, 89, 91/1, 91/6, 33, 45/4, obr. ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański budowy linii kablowej nn-0,4 kV  w miejscowości Nowy Dwór Gdański, w ulicach Przemysłowej i Zagonowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
82 2021-08-18 Energa Operator S.A., Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Jantar,  dz. nr 651, 553, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynek mieszkalny    Organ nie wniósł sprzeciwu
83 2021-08-19 Energa Operator S.A., Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Jantar,  dz. nr 487/53, 487/40, 487/46 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z wymianą rozdzielnic kablowych w celu przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
84 2021-08-23 Energa Operator S.A., Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Stegna,  dz. nr 801, 809/4, 829/1, 834, 812/5, 812/2, 814/7, 814/8 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynek mieszkalny na działce 812/2   Organ nie wniósł sprzeciwu
85

2021-09-01

Enarga Operator S.A. , Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie ul. Tuwima6,               
10 - 950 Olsztyn
Gniazdowo, 82-112 Ostaszewo, działki nr 183, 188, 189, 194/1, 193/1, 321/5, 321/4, 317, 190, obr. ewid. 0001, Gniazdowo, gm. Ostaszewo. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV, budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV w m. Gniazdowo w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego , działki nr 183, 188, 189, 194/1, 193/1, 321/5, 321/4, 317, 190, obr. ewid. 0001, Gniazdowo, gm. Ostaszewo   Organ nie wniósł sprzeciwu
86

2021-09-15

Energa Operator S.A., Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Jantar dz. nr 360/11, 360/15, 360/19, 360/20 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynek mieszkalny na działce 360/16   Organ nie wniósł sprzeciwu
87

2021-09-15

Energa Operator S.A., Z/S w Gdańsku, oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Junoszyno, dz. nr 96/19 obr. ewid. 000 Junoszyno, gm. Stegna Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
88

2021-09-24

Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Mikoszewo dz. nr 420/2, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej  nn 0,4 kV  w miejscowości Mikoszewo, na terenie działki nr 420/2 obr. ewid, 0010 Mikoszewo, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
89

2021-09-24

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.  ul. Rzemieślnicza  nr 17/19, 81-855 Sopot 82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 153/5, 275/15, 275/32, 275/38, 158/18, 153/4,
obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV – ośw. drogowego, działki nr 153/5,275/15, 275/32, 275/38, 158/18, 153/4, 
obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański
  Organ nie wniósł sprzeciwu
90

2021-09-28

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima  nr 6, 10-950 Olsztyn 82-120 Krynica Morska, działki nr 34/2, 34/3,
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV,
działki nr 34/2, 34/3, 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
  Projekt został wycofany wnioskiem w dniu  2021-10-18 
91 2021-09-29 Energa Operator S.A.,    ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Jantar,  dz. nr 102, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 102, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
92

2021-10-01

Bohdan Wasilewski Sztutowo, dz. nr 50/19, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jagodowej 12 w miejscowości Sztutowo, na terenie działki nr 50/13, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
93

2021-10-05

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Stegna, dz. nr 801 , obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna, na terenie działki nr 801,  obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
94

2021-10-08

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie, dz. nr 790/1, 193/6, 96, 790/3, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Przebudowa stacji transformatorowej i budowy zasilania kablowego zespołu budynków mieszkalnych na dz. 790/3 przy ul. akacjowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 790/1, 193/6, 96, 790/3, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
95

2021-10-08

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, dz. nr 136/2, 136/1, 133/1, 133/2, 612, 160/9, 160/5, 214,/5, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej ośrodek wypoczynkowy na dz. 214/5 przy ul. Rybackiej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 136/2, 136/1, 133/1, 133/2, 612, 160/9, 160/5, 214,/5, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
96

2021-10-13

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn ul. Przemysłowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 53, 66/5, 66/6,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  do zasilania hali magazynowej,  działki nr 53, 66/5, 66/6,   obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
97

2021-10-13

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn Gniazdowo,  82-112 Ostaszewo, działki nr 177, 178,  obr. ewid. 0001, Gniazdowo,  gm. Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania domku rekreacyjnego,  działki nr 177, 178,   obr. ewid. 0001, Gniazdowo, gm. Ostaszewo   Organ nie wniósł sprzeciwu
98

2021-10-13

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Junoszyno, dz. nr 27/2, 22/1, 22/2, 23, 79, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Przebudowa odcinka linii napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Szkolnej w miejscowości Junoszyno,  dz. nr 27/2, 22/1, 22/2, 23, 79, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
99

2021-10-14

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn ul. Polna,  w m. Marynowy  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 118, 348/9, 348/10,  obr. ewid. 0007, Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nN  zasilającej stację bazową P4,  działki nr 118, 348/9, 348/10,   obr. ewid. 0007, Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
100

2021-10-18

Adrian Mroczek ul. Kanałowa  nr 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Michał Piotrowski,  ul. Żeromskiego nr 14, 82-100 Nowy Dwór Gdański  ul. Na Wspólnej,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki  nr 15/5, 16/3, 24/19, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki nr 15/5, 16/3, 24/19, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
101

2021-10-20

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, dz. nr 382/76, 382/142, 382/143, 382/144, 382/145, 382/146, 382/147, 382/148, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 382/76, 382/142, 382/143, 382/144, 382/145, 382/146, 382/147, 382/148, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
102

2021-10-22

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

Żelichowo,  ul. Wiejska,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 21/16, 21/28, 21/85, 21/87,  obr. ewid. 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nN  zasilającej budynek biurowy na działce nr 21/85   w Żelichowie, ul. Wiejska    
103

2021-10-22

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Makowa,  82-112 Ostaszewo, działki nr 448/1, 448/7,  obr. ewid. 0005, Ostaszewo Budowa linii kablowej nN zasilającej budynek mieszkalny na działce nr 448/4,  w Ostaszewie, ul. Makowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
104

2021-10-22

Energa Oświetlenie
Sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

Mikoszewo, dz. nr 19, 28, 92, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4kV przy ul. Wiślanej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 19, 28, 92, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
105

2021-10-25

Primagran  Sp. z o.o.,  Żuławki 15C, 82-103 Żuławki

Żuławki, dz. nr 63/1, 68/1, 73/2, 73/1, 65/13, 66, 67, 65/23, obr. ewid. 0019 Żuławki,  gm. Stegna Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV polegająca na budowie nowej linii kablowej nn 0,4kV oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działek nr 63/1, 68/1, 73/2, 73/1, 65/13, 66, 67, 65/23, obr. ewid. 0019 Żuławki,  gm. Stegna Organ wniósł sprzeciw  
106

2021-10-29

Katarzyna i Jacek Nowak, zam. Zajezierze 56,
82-400 Sztum

Katarzyna i Jacek Nowak, zam. Zajezierze 56,
82-400 Sztum
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasztanowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 254/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
107

2021-10-29

SZOP SPÓŁKA  Z O.O. ul. Warszawska nr 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Łąkowa, ul. Jantarowa, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 237, 213, 153, 157/2,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  z pompownią ścieków  dla projektowanej zabudowy   Projekt został wycofany wnioskiem z dnia  2021-11-16
108

2021-11-03

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 651, 315/5, 563, 334/3, 570/4, 570/8, 571/7, 571/6, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nn 0,4kV i rozdzielnicy stacyjnej w celu przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 651, 315/5, 563, 334/3, 570/4, 570/8, 571/7, 571/6, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
109

2021-11-03

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Bojerowców,  82-120 Krynica Morska, działki nr 602/8, 604,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Remont słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania portu jachtowego – przepompowni wód deszczowych i pomostów pływających   Projekt wycofano wnioskiem z dnia  2021-11-04
110

2021-11-04

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Sienkiewicza,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 779/17,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  do zasilania garaży   Organ nie wniósł sprzeciwu
111

2021-11-04

ELFEKO S.A. ul. Hutnicza  nr 20A,  81-061 Gdynia

82-120 Krynica Morska, działki nr 113, 672/6, 751,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa sieci wodociągowej  wraz z hydrantami   Organ nie wniósł sprzeciwu
112

2021-11-05

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Łaszka, dz. nr 187/3, 169/2, 183/3, obr. ewid. 0004 Łaszka, gm. Sztutowo Budowa linii kablowej nn-0,4kV i rozdzielnicy stacyjnej w celu przyłączenia do sieci budynków gospodarczych w miejscowości Łaszka, na terenie działek nr 187/3, 169/2, 183/3, obr. ewid. 0004 Łaszka, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
113

2021-11-05

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

Żelichowo,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 187/1, 184/5, 184/6, 184/3, 183, 182/1, 181, 145/3, 145/4, 145/6, 145/12, 138/2, 139/2, 140/2,  obr. ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowych  nn-0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego i linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV  i rozbiórka linii energetycznej nn-0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
114

2021-11-12

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 651, 315/5, 563, 317/2, 554/10, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nn-0,4kV YAKXS 4x120mm2 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 651, 315/5, 563, 317/2, 554/10, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
115

2021-11-12

Mateusz Karnia, ul. Polanki 63,
80-306 Gdańsk

Drewnica,
dz. nr 216/4 i 252/7, obr. ewid. 0004 Drewnica,
gm. Stegna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drewnica, na terenie działek nr 216/4 i 252/7, obr. ewid. 0004 Drewnica,
gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
116

2021-11-15

Powiat Nowodworski,
ul. gen. Władysława Sikorskiego
nr 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Piaskowiec,  82-112 Ostaszewo, działka  nr 167, obr. ewid. 0005, Ostaszewo Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2334G w miejscowości  Piaskowiec w zakresie: budowy linii kablowej, słupów oświetleniowych, opraw ledowych, oznakowania pionowego z dedykowanymi lampami ostrzegawczymi, czujnikami ruchu, oznakowania pionowego oraz opraw najazdowych typu led   Organ nie wniósł sprzeciwu
117

2021-11-19

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Tuwima,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 534/4, 534/2, 555/4, 555/9, 555/28,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Przebudowa linii napowietrznej nN i budowa linii kablowej nN celem zasilania zespołu garaży  na dz. 555/28 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
118

2021-11-29

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, dz. nr 356/14, 356/46, 356/43, 356/42, 356/37, 356/4, 351/4, 351/3, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym, dostosowanie rozdzielnicy 0,4kV w stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 356/14, 356/46, 356/43, 356/42, 356/37, 356/4, 351/4, 351/3, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
119

2021-11-30

ENERGA –OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

miejscowość Orłowo, działki nr 98/4, 96/2, 139/6, 151/5, 151/19, 151/2, obręb ewid. 0011,  Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański budowa linii kablowej w miejscowości Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
120

2021-12-01

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar,
dz. nr 364, 377, 387/63,
obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna
Budowa linii kablowej nn-0,4kV w celu przyłączenia do sieci działek budowlanych przeznaczonych pod budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 364, 377, 387/63,
obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
121

2021-12-02

Centralny Wodociąg Żuławski
Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Mikoszewo, dz. nr 116/18, 235/2, 235/8, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 116/18, 235/2, 235/8, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
122

2021-12-03

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Kościuszki,  82-112 Ostaszewo, działki nr 627/5, 598, 418, 565/5, 564/1,  obr. ewid. 0005, Ostaszewo, gm Ostaszewo Budowa linii kablowej  do zakładu produkcyjnego  na dz. 565/5, przy ul. Kościuszki  w miejscowości Ostaszewo   Organ nie wniósł sprzeciwu
123

2021-12-03

Piotr Łukasiuk ul. Jaśminowa   nr 2A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Jaśminowa  nr 2A,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 253, 256, 258/1, 258/2,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa z przebudową domu jednorodzinnego    
124

2021-12-06

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej nr 130, 80-557 Gdańsk

82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 274/2, 274/4, 276/9, 274/3, 276/10, 277/2,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania zespołu obiektów usługowych  i gospodarczych w miejscowości Nowy dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański dz. nr 274/2, 274/4, 276/9   Organ nie wniósł sprzeciwu
125

2021-12-07

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

Jazowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 187/4, 187/5, 188, 146/2, 35,  obr. ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) nn 0,4 kV  do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
126

2021-12-14

Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o.  ul. Warszawska nr 28A,  82-100 Nowy Dwór Gdański

Kmiecin,
ul. Kwiatowa,
82-100 Nowy Dwór Gdański,
działki nr 213/62, 269,
obr. ewid. 0005, Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański
Budowa sieci wodociągowej, ul. Kwiatowa w miejscowości Kmiecin   Organ nie wniósł sprzeciwu
127

2021-12-14

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, dz. nr 167/5, 137/3, 256/1, 270, 271, 269/2, 269/18, 269/19, 269/15, 269/11, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Turystycznej w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 167/5, 137/3, 256/1, 270, 271, 269/2, 269/18, 269/19, 269/15, 269/11, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
128

2021-12-17

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, dz. nr 224, 210, 208/3, 208/4, 207, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Wczasowej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 224, 210, 208/3, 208/4, 207, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
129

2021-12-23

Radosław Kolankowski, Izabelin C ul. Sierakowska   nr 51, 05-080 Izabelin

Kępiny Małe  nr 29,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działka nr 253/5,  obr. ewid. 0004, Kępiny Małe, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2022-04-11  
130

2021-12-27

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 428, 427, 429, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej nN zasilającej budynki mieszkalne i turystyczne przy ul. Kwiatowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 428, 427, 429, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
131

2021-12-29

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 52/1, 1/9, 53/3, 101/4 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna

Budowa zasilania obiektów użyteczności publicznej przy ul. Morskiej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 52/1, 53/3, 101/4 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2021-01-11 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wejhera nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera nr 6 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera nr 6 działki nr 418, 417/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wejhera nr 6 Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr 418, 417/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2021-01-25 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kolejowa nr 2 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kolejowa nr 2 działki nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolejowej nr 2 Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2021-02-26 Wojciech Zalewski, ul. Juliusza Słowackiego 13A/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, działka nr 314/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 13A w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2021-03-02 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.ul. Kościuszki 20, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, działka nr 204, 203, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki nr 20 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2021-03-15 Artur Urbański, Osiedle im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3/39, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Sienkiewicza nr 25, działka nr 769, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 25 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2021-03-30 Aleksandra Górecka ul. gen. T. Kościuszki 8/4, 82-100
Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. gen. T. Kościuszki nr 8, działka nr 599, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen. T. Kościuszki nr 8 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2021-04-02 Tadeusz Czuba ul. Sadowa nr 6, 82-100
Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. Sadowa nr 6, działki nr 245/1, 245/2, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Sadowej nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2021-04-20 Magdalena Zwolicka ul. Traugutta nr 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Traugutta nr 12, działka nr 189, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby podłączenia urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, tj. kotła dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej przy ul. Traugutta nr 12, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2021-04-26 Hanna Rynkowska, ul. Jasna nr 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Sienkiewicza nr 6, działka nr 692/3, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2021-05-12 Zofia Kamola, ul. Morska 93 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 93 działka nr 1/38, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2021-05-12 Marian Żurek, ul. Morska 93 A 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 93 działka nr 1/36, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2021-05-13 Cezary Płachta, ul. Morska 95 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska działka nr 1/34, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej (doziemnej) instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2021-05-13 Maria Słotwińska, ul. Żeromskiego 24 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Żeromskiego, działka nr 256, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej (doziemnej) instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2021-05-14 Zenon Zawiliński, ul. Podmiejska 5A, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Podmiejska 5A, działka nr 141, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2021-05-18 Izabela Włoch, ul. Henryka Sienkiewicza 3 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Sienkiewicza nr 3 działki nr 687/1, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 3 Nowy Dwór Gdański, na terenie działki nr 687/1, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2021-05-20 Teresa Maturska ul. Polna 8/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Polna 8/1, działka nr 196, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w lokalu mieszkalnym, przy ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2021-06-02 Zbigniew Wylegała ul. Bursztynowa nr 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa nr 12, działka nr 58, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej przy ul. Bursztynowej nr 12, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2021-06-16 Eugeniusz Adamowicz ul. Długa nr 31, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Długa nr 31, działka nr 88, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Długa nr 31, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2021-06-17 Wojciech Gren, ul. Cicha nr 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Cicha nr 3, działka nr 301, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym przy ul. Cicha nr 3, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2021-06-22 Karina Bodziacka ul. Stefana Żeromskiego nr 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Stefana Żeromskiego nr 5, działka nr 235, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Stefana Żeromskiego nr 5, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2021-06-24 Józef Sztukała
ul. Sikorskiego nr 8A/6,
82-100
Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego  nr 8A/6, działka nr 407/1,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego  nr 8A/6, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2021-06-25 Mirosław Karczewski ul. Morska  nr 89/1, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska nr 89/1, działki nr 1/50, 1/51, 1/48,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2021-06-25 Radosław Kłoda ul. Morska  nr 89/2, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska nr 89/2, działka nr 1/48,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2021-06-30 Teresa Załuska ul. Bałtycka  nr 3/2, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka  nr 3/2, działka nr 297/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bałtyckiej  nr 3/2, w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2021-07-05 Elżbieta Szyszkowska
ul. Gdańska 2,
82-100 Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. Gdańska 2, działki nr 276/8, 299,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Gdańskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2021-07-05 Edward Żwirek ul. Dworcowa 25/2, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 25/2, działka nr 648/4,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w lokalu mieszkalnym  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworcowej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2021-07-20 Ewa Prus-Trębicka ul. Bałtycka23, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka 23, działka nr 157,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32 x 3,0 od skrzynki gazowej do budynku  mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2021-07-21 Szymon Ostrowski ul. Kościuszki 4/6, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kościuszki 4/6, działka nr 603,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnego wielorodzinnym przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2021-07-23 Andrzej Rudnicki ul. Tczewska 10/2, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Tczewska 10/2, działka nr 84,  obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w lokalu mieszkalnym w budynku  mieszkalnego jednorodzinnym 2 lokalowym przy ul. Tczewskiej 10/2 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2021-07-28 Tomasz Olszewski ul. Morska 76/2, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 76/2, działka nr 31/5,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w lokalu mieszkalnym  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2021-08-02 Tomasz Komoszyński, Żelichowo  nr 35, 82-100  Nowy Dwór Gdański Żelichowo nr 35,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 124/2, obr. ewid 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających  na wykonaniu zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości  Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2021-08-02 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Morskiej 76, ul. Morska nr 76, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Morska nr 76,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 31/5, obr. ewid 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej nr 76,  82-100 Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2021-08-05 Marek Bieliński, ul. Sportowa nr 11, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Sportowa nr 11,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 47, obr. ewid 0004, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Sportowej nr 11,  82-100 Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2021-08-13 Bożena Kowalska, ul. Urocza nr 4, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul.  Urocza nr 4, działka nr 199,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym, przy ul. Uroczej nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2021-08-19 Tadeusz Skraiński, ul. Bałtycka 2/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdańsk, przy ul. Bałtyckiej   działka nr 325/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym, w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2021-08-23 Marcin Paułbicki, ul. Kwiatowa 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdańsk, przy  ul. Sienkiewicza działka nr 773, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym, w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Sienkiewicza   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2021-08-24

Agnieszka Włodkowska i Tomasz Włodkowski Wiśniówka 19,82-103 Stegna

Bronowo, Działka nr 208/31,obr. ewid.0001, Bronowo, gm. Stegna.

budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją w tym budynku w miejscowości Bronowo, gm. Stegna.   Organ nie wniósł sprzeciwu
38

2021-08-26

Violetta Rembowska
ul. Marii Konopnickiej nr 9/9  82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdańsk,   
ul. Marii Konopnickiej nr 9, działka nr 535,                    obr. ewid. 0002,
Nowy Dwór Gdański.

wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym, w Nowym Dworze Gdańskim,  ul. Marii Konopnickiej nr 9.   Organ nie wniósł sprzeciwu
39

2021-08-27

Michał Pikula           
 ul. H. Dąbrowskiego
nr 16/ 4 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański
ul.  H. Dąbrowskiego działka nr 739/6,  obr. ewid. 0002,
Nowy Dwór Gdański.

wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym, w Nowym Dworze Gdańskim,  ul.  H. Dąbrowskiego nr 16.   Organ nie wniósł sprzeciwu
40

2021-09-06

Anna Pielecka  ul. Sadowa 1A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

w miejscowości Nowy Dwór Gdański, przy ul. Sadowej nr 1A,   działka nr  240/1,       obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański

wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Sadowa 1A   Organ nie wniósł sprzeciwu
41

2021-09-08

Iwona Beksa ul. Warszawska 38/2, 82-100
Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 38/2, działka nr 99/1,  obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański

Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
42

2021-09-13

Irena Prud-Parol ul. Warszawska 38/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Warszawska 38/1, działka nr 99/1, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
43

2021-09-13

Krystian Falk, ul. Henryka Dąbrowskiego 7/6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Henryka Dąbrowskiego 7/6, działka nr 703/3,
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, polegające na doprowadzeniu gazu z istniejącego przyłącza do lokalu mieszkalnego dla podłączenia urządzeń gazowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
44

2021-09-15

Magdalena Rudzińska, ul. Adama Asnyka nr 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Adama Asnyka nr 6, działka nr 284, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Adama Asnyka   Organ nie wniósł sprzeciwu
45

2021-09-17

Tadeusz Dziawgo, ul. Morska 87/1,
 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Morska nr 87/1, działka nr 1/13, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32x3,0 od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla przyłączenia urządzeń gazowych w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Morska   Organ nie wniósł sprzeciwu
46

2021-09-17

Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3,
 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Henryka Dąbrowskiego 19/1, działka nr 746/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Dąbrowskiego   Organ nie wniósł sprzeciwu
47

2021-10-04

Marian Jarzemski,
ul. Ernesta Wejhera nr 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Ernesta Wejhera nr 19, działka nr 434, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, polegające na doprowadzeniu gazu z istniejącego przyłącza do budynku dla podłączenia urządzeń gazowych. miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera   Organ nie wniósł sprzeciwu
48

2021-10-04

Bożena Borowska, Ryki 8/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Ryki 8/4, działki nr 38/40, 38/38, obr. ewid. 0015, Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej
i zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
nr 4, w budynku wielorodzinnym, polegające na doprowadzeniu gazu z istniejącego przyłącza
do budynku dla podłączenia urządzeń gazowych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
49

2021-10-06

Kazimiera Rucka, zam. ul. Plac Wolności 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Nowy Dwór Gdańsk, ul.  Plac Wolności 12, działka nr 361, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym,  wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32x3,0 od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego,   w miejscowości Nowy Dwór Gdański,  ul.  Plac Wolności 12   Organ nie wniósł sprzeciwu
50

2021-10-13

Jarosław Smoliński Tuja 25/2, 82-100
Nowy Dwór Gdański

Tuja 25,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka  nr 121/6, obr. ewid. Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego  i wewnętrzna instalacją gazową   Organ nie wniósł sprzeciwu
51

2021-10-14

Adam Pułkowski, ul. Łąkowa nr 2,  82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Łąkowa nr 2,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka  nr 229, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, działka  nr 229, obr. ewid. 0001,  Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
52

2021-10-01

Maria Smołka, ul. Bursztynowa 2, 82-103 Jantar

Jantar, dz. nr 239/3 i 239/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna

Montaż zbiornika gazu płynnego naziemnego 2700l wraz z instalacją gazową w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 239/3 i 239/4, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
53

2021-10-27

Anna Wardyn, ul. Kolejowa 2/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Kolejowa 2/1, działka nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
54

2021-10-27

Monika Reclaff, ul. Mickiewicza 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański Rafał Reclaff, ul. Mickiewicza 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański,
ul. Mickiewicza 5, działka nr 333, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z doziemną instalacją przyłączeniową z PE 32x3,0 od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
55

2021-10-29

Krystyna Jakubczyk, Junoszyno,
ul. Familijna 6, 82-103 Stegna

Nowy Dwór Gdański,
ul. Kolejowa 2/2A, działka nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
56

2021-11-10

Władysława Jagusińska, ul. Kolejowa 2/3,  82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Kolejowa 2/3,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka  nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  do podłączenia urządzeń gazowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
57

2021-11-10

Janusz Fila, Żelichowo 34a,  82-100 Nowy Dwór Gdański

Żelichowo 34a,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka  nr 129/2, obr. ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański

Wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2022-04-05
58

2021-11-23

Zofia Block, ul. Bałtycka 25,  82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Bałtycka 25,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki  nr 37/1, 37/3, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

Wykonanie wewnętrznej  i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla podłączenia urządzeń gazowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
59

2021-11-26

Mirosława Kowalska, zam. ul. Os. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9/61, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa  8, działka  nr 673/1, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym, w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ul.  Dworcowa  8   Organ nie wniósł sprzeciwu
60

2021-12-20

Barbara Zagrywyj,  ul. Willowa 2,  82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Willowa nr 2,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 196,  obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański

Wykonywanie robót budowlanych polegające
na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-01-04
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2021-07-06 12:07
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-27 07:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13110
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23