Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

 

Na podstawie przedłożonych Protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku z dnia 17 lutego 2015 roku, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wybiera do realizacji następujące oferty zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość udzielonej dotacji

 

KULTURA I SZTUKA

 1.  

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nowodworskiego Ogólniaka w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy festiwal piosenki anglojęzycznej

500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nowodworskiego Ogólniaka w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wojennej, obozowej i patriotycznej

700,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie KULTURALNI Stegna

Pergamanowy zawrót głowy

1.500,00 zł

 1.  

Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie

Festyn odpustowy dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

800,00 zł

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku

Upamiętnienie nadania imienia Melchiora Wańkowicza przystani wodnej w Osłonce

500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego

Organizacja imprez promujących produkty lokalne

600,00 zł

 1.  

Fundacja „Mikael” w Nowym Dworze Gdańskim

„Czas trzech kultur” – cykl warsztatów twórczych

600,00 zł

 1.  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ZOP Nowy Dwór Gd.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

500,00 zł

 1.  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ZOP Nowy Dwór Gd.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

300,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

Tradycje Mierzei Wiślanej w świetle 10 lat działalności LOT Sztutowo – wydanie folderu”

800,00 zł

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 1.  

UKS „Morze” Stegna

 

Piłka lekarstwem na nudę

2.600,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nowodworskiego Ogólniaka w Nowym Dworze Gdańskim

Kajakiem po Tudze

500,00 zł

 1.  

UKS Ogólniak w Nowym Dworze Gdańskim

 

Od smyka do zawodnika – siatkówka z UKS OGÓLNIAK

2.500,00 zł

 1.  

Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej

Beach soccer, sport regionalny – popularyzacja poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów.

3.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

Nordic walking w Krainie Kormoranów

600,00 zł

 1.  

Warszawska 54.org Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Krzewimy sport wśród młodzieży

800,00 zł

 1.  

Ludowy Klub Sportowy „Żuławy” w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Powiatu Nowodworskiego

8.000,00 zł

 1.  

Żuławskie Towarzystwo Sportowe
w Nowym Dworze Gdańskim

 

Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez organizację zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

6.500,00 zł

 1.  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ZOP Nowy Dwór Gd.

Powiatowa Olimpiada Sportowa OSP i ZOSPRP Powiatu Nowodworskiego Płomień 2015

600,00 zł

 1.  

Fundacja „Mikael” w Nowym Dworze Gdańskim

Trekking po piasku

600,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Kmiecin

Organizacja XVI Wiosennego Turnieju
 w Piłce Siatkowej

500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech z Elbląga

W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Ostaszewo

1.000,00 zł

 1.  

Klub Sportowy „Bryza” Sztutowo

Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców poprzez upowszechnienie rekreacji i aktywnego trybu życia bez używek, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do różnorodnych form aktywności sportowej

500,00 zł

 1.  

PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku

Wyprawa Kajakowa

400,00 zł

 1.  

Fundacja Strefa Mocy ze Sztutowa

Wykorzystaj potęgę wiatru

600,00 zł

 

OCHRONA ZDROWIA

 1.  

Żuławskie Towarzystwo Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ruch jest lekiem – ochrona i promocja zdrowia poprzez aktywizację ruchową społeczności

400,00 zł

 1.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę i promocję zdrowia, korzystanie z basenu w Jantarze.

 

500,00 zł

 1.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku

Cykl wycieczek pieszych, w tym nordic walking

300,00 zł

 1.  

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Podsumowanie Promocji Honorowego Krwiodawstwa – Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK

1.100,00 zł

 1.  

UKS „Morze” Stegna

 

FMS – test w celu ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu wadom postawy

600,00 zł

 

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

 1.  

Stowarzyszenie Warszawka 54.org

„Skarby Nowego Dworu Gdańskiego” – Projekt Geocachingowy

500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Warszawka 54.org

Świat pełen tajemnic – Klub Młodego Podróżnika

500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Warszawka 54.org

Atrakcje Pętli Żuławskiej

300,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja i Pomoc”

 

Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych

500,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”

Obóz sportowo – rekreacyjny Charzykowy 2015

400,00 zł

 1.  

PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku

VIII Żuławski Rajd Rowerowy

200,00 zł

 1.  

PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku

XII Spływ Wodami Żuław

200,00 zł

 1.  

PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku

X Rajd Fanatyka

200,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Żeglarskie „Wojtuś”

Spływ Kajakowy – Dopływami Wdy do kaszubskiego morza

400,00 zł

 1.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja wycieczki na terenie województwa pomorskiego Chojnice i Wiele

300,00 zł

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Gdańskim

Organizacja obozu turystyczno – wypoczynkowego dla młodzieży z powiatu nowodworskiego

500,00 zł

 1.  

Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

Dzień Rybaka w Kątach Rybackich

600,00 zł

 

W związku z przyznanymi przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dotacjami
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku prosimy
o dostarczenie zaktualizowanych ofert zadania. Oferta powinna być dostosowana do otrzymanej dotacji oraz zgodna z Uchwałą Nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

 

Dokument należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 13 marca br., na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

W przypadku rezygnacji z otrzymanej dotacji prosimy o pisemne oświadczenie.

 

 

 

K. Iwaniak

Metryka

 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-26 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96930
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29