Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B,
 • w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „MORS”),

prowadzone są przez:

 1. radcę prawnego: p. JAKUBA KUBIAK (w zastępstwie p. Tomasza Nowaka – radcę prawnego, na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B
  (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 958

 2. organizację pozarządową - Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:
   

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  adwokat

  Łukasz Kret

  adwokat

  Łukasz Kret

  radca prawny

  Przemysław Dworecki

  radca prawny

  Przemysław Dworecki

  radca prawny

  Bogumił Maśkiewicz


  w Stegnie przy ul. Morskiej  11
  (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
  nr tel. 504 935 961

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769   i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia  lub
 2. która posiada  ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała  zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.  poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13521
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 14:30

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1289358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-13 12:58

Stopka strony