Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach otwartego konkursu na realizację w 2018 r. zadań publicznych
Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-14 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-13 08:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-05 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-27 12:58

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Halicka
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-15 09:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-17 10:16
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 10:17

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA 2018

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-09 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-09 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-06 11:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-09-11 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-09-11 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-08-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-08-09 10:40

INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze członków komisji konkursowej w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-08-07 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-07-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-31 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-11 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-10 09:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-05 14:31

Metryka

 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2017-06-29 12:03

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2017-06-22 15:14

OGŁOSZENIE ZDP DOT. OPŁAT ZA PARKOWANIE W SEZONIE LETNIM 2017 NA MIERZEI WIŚLANEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31.05.2017 r. na parkingach zorganizowanych w ciągu dróg powiatowych wiodących do plaż w miejscowościach Jantar, Stegna, Sztutowo i Kąty Rybackie w sezonie letnim 2017 r. nie będą pobierane opłaty za parkowanie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-30 12:39

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-18 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-15 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-08 07:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-04-19 10:37

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO 2017

Zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-29 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-23 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-23 11:56

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-20 13:28

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów powiatowych placówek oświatowych:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-13 14:15

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się
na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

OGŁASZA
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA ORAZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-07 09:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-31 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-26 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-25 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-25 11:25

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Głobińska
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-09 13:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 10:47