Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

III SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 20.04.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję III  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin:    20.04.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: II z dnia 19.03.2021 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie listy osób, którym zgodnie z Uchwałą Nr 11/2021 Zarządu Powiatu w Nowym
  Dworze Gdańskim z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego, zostały przyznane Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1
  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski
  5.2  zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. – przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
  5.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040.– przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-07 13:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18977
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-07 13:59