Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

VIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2022 R. - 15.06.2022


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528), zwołuję VIII  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.

Termin: 15.06.2022 r. (środa) godz. 12.00  sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: VII z dnia 27 maja 2022 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. „Przygotowania służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2022”
 5. Przedstawienie „Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.-  przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski,
  6.2 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu,
  6.3  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2040. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu,
 7. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
  7.1
  Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
  7.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok.
  7.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
 8. Procedura absolutoryjna.
  8.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2021 rok  wraz  z informacją o
  stanie mienia na 31.12.2021 rok.
  8.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2021 r. 
  8.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2021 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  8.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  B  Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  8.5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  8.5.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
 9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-)
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-06-03 09:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24464
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-03 09:04