Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

XI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2022 R. - 30.09.2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526 ) zwołuję XI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.

Termin: 30.09.2022 r. (piątek) godz. 9.00
sala konferencyjna Nr 9,
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: VIII z dnia 15 czerwca 2022 r., IX z dnia 11 lipca 2022 r., X z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1  zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019  r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski z późniejszymi zmianami. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  5.2   partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Sarnieńskim (Ukraina) - -  przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026” -  przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2022 r. - przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  5.5  zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
  6.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2022 r. wraz z informacją  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu 
(-)
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-09-20 11:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 11:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32601
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-22 14:13:13