Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

II SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2024 R. - 9.02.2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze GdańskimVI kadencji w 2024 r.

Termin: 09.02.2024 r. (piątek) godz. 8.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: XVI z dnia 22grudnia 2023 r., XVII z dnia 29grudnia 2023 r. i I z dnia 
  16 stycznia 2024 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1  przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2024 r.– przedstawia Pan Robert   Ciżmowski, Przewodniczący Rady.
  5.2  wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3  przyjęcia do realizacji „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2024-2026” –  przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4  przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową 
  w Powiecie Nowodworskim na lata 2024-2027”– przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.5    przyjęcia „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Nowodworskim na lata 2024-2027” – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.6    przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2029 w Powiecie Nowodworskim” – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.7  przekazania petycji według właściwości – przedstawia Pan Michał Ambroziak, Przewodniczący Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.
  5.8 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok– przedstawia Pani Barbara Kamińska, 
  Skarbnik Powiatu.
  5.9    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040 – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stefańska
  data wytworzenia: 2024-01-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-01-29 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34249
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-29 14:47:04