Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE/RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie Uchwały Nr  XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.  poz. 4448 z dnia 16 listopada 2018 r.)

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2020 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

 Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 28 lutego br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oceni wnioski w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków i przedłoży Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim propozycję odnośnie wnioskowanych dotacji.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, złożony przez uprawniony podmiot lub osobę fizyczną, wg wzoru  określonego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione  nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 3. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.
 4. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.
 5. Od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy.
 6. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie internetowej powiatu www.nowydworgdanski.pl.

UCHWAŁA NR XLVII/312/2018 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.

Wniosek o udzielenie w roku.... dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego – OSS-2A

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-02-17 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 196589
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-09 15:06

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1765027
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-10 10:05

Stopka strony