Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, że Wojewoda Pomorski wydał w dniu 05 maja 2021 roku Rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia wyznaczono obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 kilometrów od ogniska choroby, który obejmuje miejscowości położone na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański: Tuja, Orłówko, Marynowy, Myszewko, Myszkowo, Rychnowo Żuławskie, Kmiecin, Rakowiska, Rakowo, Wierciny, Kępki, Jazowa oraz Jazowa II.

            Na mocy wyżej wspomnianego rozporządzenia, na obszarze zagrożonym:

I. Nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

II. Zakazuje się:

 1. utrzymywania na wolnym powietrzu drobiu i innych ptaków;
 2. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 5. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Wyżej wymienione nakazy i zakazy stosuje się przez okres 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-08 19:24
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-08 19:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 216045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-20 13:15