Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową w 2024 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja 3 w okresie od 01.02.2024 r. do 13.02.2024 r., w godz. 7:30-15:30.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim przyjmować będzie wezwane osoby z terenu Powiatu Nowodworskiego w następujących terminach:

 1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 01.02-06.02.2024 r.
 2. Gmina Sztutowo – 12.02.2024 r.
 3. Miasto Krynica Morska – 12.02.2024 r.
 4. Gmina Ostaszewo – 09.02.2024 r.
 5. Gmina Stegna – 07.02-08.02.2024 r.

Kobiety będą przyjmowane w dniu 13.02.2024 r.

Do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022-2023:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed
  3. dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2024-01-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-01-23 13:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 257431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-22 12:44:14