Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Realizacja Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (edycja 2017)

Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością

Kontrola w zakresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,  aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości niezagospodarowanych

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2017

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2017 r. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11327
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-21 11:05:15