Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

XI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 30.11.2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.)  zwołuję XI  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin: 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: X z dnia 29.10.2021 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2021/2022.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1
  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski
  5.2 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  5.3 przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie nowodworskim na lata 2021-2030”.  – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  5.4 zmiany uchwały Nr II/17/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-11-18 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-18 14:01