Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

2018 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2018-01-02

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, gm. Stegna, działki nr 220, 221, 225/1, 189, 296, 303, 305, 373, 292/2, 292/1 Przebudowa linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilającej w energię elektryczną halę magazynową na zboże   Inwestor wycofał zgłoszenie
2 2018-01-05 Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Rybina, gm. Stegna,
działki nr  125, 248, 237/2

Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia przystani kajakowej
  Inwestor wycofał wniosek
3 2018-01-29

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Jantar,
gm. Stegna,
działki nr  193, 194, 195

Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku letniskowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2018-01-29

Energa- Operator S.A.
Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr  421/5, 421/9
Budowa elektroenergetycznej
linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2018-02-06

Energa- Operator
S.A. oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Jantar,
 gm. Stegna,
działki nr 137/11, 137/12, 137/9,

Budowa
Elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku wielorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2018-02-08 Energa- Operator
S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie,
 gm. Sztutowo,
działki nr 209/1, 209/2, 210, 211, 213, 215, 218/1, 218/2, 218/3, 219/1, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 217
Budowa
Elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2018-02-20 Gmina Stegna
ul. Gdańska 34,
82-103 Stegna
Jantar,
 gm. Stegna,
działka 101/4
Budowa
linii elektrycznej zasilania i oświetlenia
  Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2018-03-06 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Sztutowo,  gm. Sztutowo, działka nr 466/3, Budowa  sieci wodociągowej przy ul. Kanałowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2018-03-09 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Popowo,  gm. Stegna, działki nr 301 obręb Rybina,  nr 1038/20 obręb Stegna, Budowa  Elektroenergetycznej sieci kablowo – napowietrznej nn 0,4 kV zasilającej zespół działek   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2018-03-14 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w granicach działek nr ewid.: 458, 778 i 779, obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  w celu poprawy jakości zasilania odbiorców   Starosta Nowodworski
NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
11 2018-03-14 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w granicach działek nr ewid.: 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689, 690, 691, 694, 695, 697, 698 i 681, obr. ewid. 221002_2.0005, Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych (projektowanych) w m. Ostaszewo   Starosta Nowodworski
NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU
12 2018-03-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Nowy Dwór Gdański, przy ul. Wisławy Szymborskiej, na terenie działek nr 10/29, 10/31, 10/32, 10/30, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do  zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego  (projektowanego)      Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2018-03-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Nowy Dwór Gdański,  na terenie działek nr115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 122, obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do  zasilania zespołu  budynków mieszkalnych jednorodzinnych  (projektowanych)   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2018-03-20 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 382/84, 382/85, 382/76 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2018-03-26 „SZOP” Sp. z o.o. , ul. Warszawska 51, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 3/2, 3/6,4/2, 4/5, 4/8, 5/19, 5/10, 5/20,
6/8, 29/2, 30, 31,  obręb ewid.  0005,  Nowy Dwór – M
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
m.  Nowy Dwór Gdański, przy ul. Warszawskiej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2018-03-26 Centralny Wodociąg Żuławski   Sp. z o.o. , ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska na  działkach nr 3/2, 4/2, 5/19, 5/10, 6/8, 29/2, 30, obręb ewid.  0005,  Nowy Dwór – M Budowa sieci wodociągowej,  m.  Nowy Dwór Gdański przy  ul. Warszawskiej.   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2018-03-26 Centralny Wodociąg Żuławski   Sp. z o.o. , ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Nowy Dwór Gdański przy ul. Zagonowej na  działkach nr 25, 33, 31/9, 31/10 obręb ewid.  0003,  Nowy Dwór – M  Budowa sieci wodociągowej,  m.  Nowy Dwór Gdański,
przy ul. Zagonowej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2018-03-30 Energa- Operator S.A. oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 394/2, 394/4, 400, 409/1, 407, 187/7, 760/16, 760/9, 760/8, 70/4, 10/2 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych   Inwestor wycofał wniosek
19 2018-04-04 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Stegna,  gm. Stegna, działki nr 801, 803/3, 803/5, 803/9 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Inwestor wycofał wniosek
20 2018-04-09 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Kmiecin, przy ul. Łąkowa, na terenie działek nr 213/6, 269, 213/62, 213/43, obręb ewid.  0005, Kmiecin, gm.  Nowy Dwór Gdański, Budowa linii kablowej nn -0,4kV oraz złączy kablowych i kablowo –pomiarowych nn – 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2018-04-12 Energa- Operator
S.A.
Z siedzibą w Gdańsku,  oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr 342/8, 334/4, 386/2, 385, 382/163, 382/129, 382/128, 382/160
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2018-04-12 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Mikoszewo,  gm. Stegna, działki nr 158/7, 187/6, 187/5, 187/3, 187/10, 175, 224, 193/19, 176/3, 176/13, 176/4, 176/6, 176/8. Budowa  linii napowietrznej nn-0,4kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci  budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2018-04-13 Energa- Operator S.A.  z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo,
 gm. Sztutowo,
działki nr 760/8, 70/4, 10/2
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV zasilająca w energię elektryczną  zespół budynków jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2018-04-30 Energa- Operator S.A.
oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Stegna,  gm. Stegna, działki nr 801, 803/3, 803/5, 803/9 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych    
25 2018-05-15 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Ostaszewo,  gm. Ostaszewo, działki nr 496, 427/18, 427/12, 490/2, 486/1, Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  ul. Kwiatowej    
26 2018-05-16 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Bałtyckiej, na terenie działek nr 805, 291/3, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn -0,4kV do zasilania przepompowni ścieków P2    
27 2018-05-16 Michał Ciąćka ul. Dworcowa 14/42, 82-100 Nowy Dwór Gdański Orłowo, ul. Mickiewicza, na terenie działki nr 101/35, obręb ewid.  0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański, Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
  • data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2018-01-03 14:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 10:16

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2936
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-21 10:16

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1106525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-21 10:16

Stopka strony