Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

 

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2022-01-03 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ul. Bandrowskiego nr 16,  33-100 Tarnów ul. Polna,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 24/19, 16,3, 15/5,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn63 PE100, SRD11   Projekt wycofany wnioskiem z dnia 2022-02-25
2 2022-01-21 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Szałwiowa nr 8,  82-120 Krynica Morska,  działki nr 41, 40/3, 40/2,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Projekt został przekazany do właściwego organu tj. Wojewody Pomorskiego w dniu  2022-01-24
3 2022-01-26 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Sportowa,  82-103 Stegna,  działki nr 699/3, 707, 702, 717, 718/14, 718/25,  obr. ewid. 0015, Stegna, gm Stegna Budowa linii kablowej  nn-0,4 kV w m. Stegna, w celu przyłączenia do sieci zespołu domów letniskowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2022-01-26 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Marynowy,  ul. Dębowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 86/1, 91, 87,  obr. ewid. 0007, Marynowy,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  nn-0,4 kV w m. Marynowy,  w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2022-01-27 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Wojska Polskiego nr 3,  82-120 Krynica Morska,  działki nr 28/30, 28/31,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej 0,4 kV, w ramach przebudowy zasilania do budynku mieszkalnego wielorodzinnego   Projekt został przekazany do właściwego organu tj. Wojewody Pomorskiego w dniu  2022-01-28
6 2022-02-01 Piotr Zachara,  ul. Cedrowa 31/138, 80-126 Gdańsk Nowa Cerkiew  nr 34,  82-112 Ostaszewo,  działki nr 173/1, 173/2,  obr. ewid. 0003, Nowa Cerkiew,  gm. Ostaszewo Przebudowa istniejącego domu jednorodzinnego  wraz z remontem elewacji   Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2022-04-04
7 2022-02-04 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Makowa,  ul. Przemysłowa,  82-112 Ostaszewo,  działki nr 448/1, 451, 514,  obr. ewid. 0005, Ostaszewo, gm. Ostaszewo Budowa linii kablowej oraz przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków przy  ul. Przemysłowej  w miejscowości Ostaszewo   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2022-02-10 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn m. Orłowo,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 153/4, 153/5,  obr. ewid. 0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  ze złączem elektroenergetycznym  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2022-02-10 ELFEKO S.A.,  ul. Hutnicza nr 20A,  81-061 Gdynia ul. Bałtycka,  82-120 Krynica Morska, działki nr 651/8, 750, 751, obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa sieci wodociągowej  z przyłączem, budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórka wodociągu   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2022-02-11 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, dz. nr 357/105, 357/106, 357/107, 357/108, 357/109, 357/110, 357/111, 357/12, 357/13, 357/46, 357/87 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 357/105, 357/106, 357/107, 357/108, 357/109, 357/110, 357/111, 357/12, 357/13, 357/46, 357/87, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2022-02-11 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Orłowo, ul. Wierzbowa, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 94/10, 94/11, 94/16,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  nn-0,4 kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2022-02-11 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Kmiecin,  ul. Jaśminowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 151/2, 155/7, 181/5,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci  elektroenergetycznej  kablowej  nn-0,4 kV  dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2022-02-17 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Orłowo,  ul. Żuławska,   82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 203/1, 248, 257/1, 257/2,  obr. ewid. 0011, Orłowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  do budynku mieszkalnego  na dz. 257/1 w Orłowie  przy ul. Żuławskiej   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2022-02-18

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, dz. nr 393/3, 385, 382/159 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV z naziemnym złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz zespołu domków letniskowych w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 393/3, 385, 382/159, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutow   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2022-02-23

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Piotrowo,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 242/18, 242/19, 242/15,  obr. ewid 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej) nn 0,4 kV wraz z naziemnym złączem kablowo-pomiarowym do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2022-02-25

Marcin Zawodniak

Żelichowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 174/2, obr. ewid.0021 Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej
w m. Żelichowo
  Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2022-02-25

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, dz. nr 45/17, 1223/12, 1223/11, 45/29, 45/30, 46/6   Budowa sieci kablowej celem zasilania punktów usługowych oraz oświetlenia zejść na plażę przy ul. Morskiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr  45/17, 45/29, 45/30, 46/6, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2022-03-01

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Starocin,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 82/13, 84/3, 86/6, 86/8,  obr. ewid 0017, Starocin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na dz. 86/8, w miejscowości Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2022-03-11

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima

Orłówko, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działki
nr 31/22, 31/6, 31/51, obr. ewid. 0019, Tuja, gm
Budowa linii kablowej
nn-0,4 kV ze złączem kablowo –pomiarowym, na dz. 31/22, 31/6, 31/51, obr. ewid. 0019 Tuja
  Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2022-03-11

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, dz. nr 170, 174,   Stegna, dz. nr 668, 669/1, 669/2 Budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek nr  170 i 174, obr. ewid. 0009 Junoszyno, oraz na terenie działek nr 668, 669/1, 669/2, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2022-03-11

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 371, 372, 370/3, 370/2, 370/6 Budowa linii kablowej do budynków mieszkalnych przy ul. Rajskiej w miejscowości Jantar (z wyłączeniem działki nr 354 stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej), na terenie działek nr 371, 372, 370/3, 370/2, 370/6, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2022-03-15

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, dz. nr 234/6   Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem elektroenergetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bukowej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działki nr 234/6,
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2022-03-15

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, dz. nr 235/4, 235/1 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 235/4, 235/1,
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2022-03-15

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

ul. Zagonowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 33, 30/1,  obr. ewid 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2022-03-17

Aleksandra Gościńska

Kmiecin,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 193/4, 193/7, 193/8,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2022-03-18

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 531/25, 543/22, 543/23, 543/13, 543/14 Budowa linii kablowej do budynków mieszkalnych na dz. 534/13 i 534/14 przy ul. Wczasowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr    531/25, 543/22, 543/23, 543/13, 543/14, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2022-03-21

Maciej Kwiatkowski

Drewnica, dz. nr 163 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Drewnica, na terenie działki nr 163, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Organ wniósł sprzeciw  
28 2022-03-21

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, dz. nr 154, 153, 58/53, 58/54 Budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego na dz. 58/54 przy ul. Słonecznej w miejscowości Junoszyno, na terenie działek nr 154, 153, 58/53, 58/54, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2022-03-21

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Sztutowo, dz. nr 137/3, 165/8, 165/9, 767/2, 782/1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. Wesołej w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 137/3, 165/8, 165/9, 767/2, 782/1, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2022-03-22

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Groszkowo, dz. 92, 88, 1, 4 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem elektroenergetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Groszkowo, na terenie działek nr 92, 88, obr. ewid. 0001 Groszkowo, oraz na terenie działek nr 1, 4, obr. ewid. 0005 Płonina,  gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2022-03-22

Polska Spółka Gazownictwa, ul. Bandrowskiego nr 16,  33-100 Tarnów

ul. Polna,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 24/19, 16/3, 15/5,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2022-03-23

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 427, 428, 429, 442/9, 442/5, 443/1, 443/22, 443/21, 416 Budowa linii kablowej zasilającej budynki mieszkalne na dz. 443/3-443/20 przy ul. Wierzbowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 428, 427, 429, 442/9, 442/16, 443/1, 443/22, 443/21, 416, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2022-03-24

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Kąty Rybackie, dz. nr 23, 96, 760 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. akacjowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 23, 96, 760, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2022-03-25

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Jazowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 2/40, 2/42, 2/59,  obr. ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej) nn 0,4 kV wraz z naziemnymi złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2022-03-30

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Kobyla Kępa,  82-110 Sztutowo, działki nr 8/5, 8/6, 8/7, 8/1,  obr. ewid 0003, kobyla Kępa, gm.  Sztutowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, w miejscowości Kobyla Kępa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2022-03-30

Ewa Stobnicka, Mikołaj Gimiński, Agnieszka Miernik, Ilona Siedlecka

Drewnica, dz. nr 216/4, 277/8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Wiślanej w miejscowości Drewnica, na terenie działek nr 216/4, 277/8, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna    
37 2022-04-06

Karolina Dobrzyńska-Wdowicz, Paweł Wdowicz

Żelichowo 12A,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działka nr 179/4,  obr. ewid. 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na cele usługowe – salon masażu   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2022-04-06

Małgorzata Piotrowska

Ul. Żeromskiego  nr 14,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działka nr 249/1,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2022-04-13

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, działki nr 1605/8, 689 Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków letniskowych przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 1605/8 i 689, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2022-04-13

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Junoszyno, działka nr 186 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. Topolowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 186, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2022-04-19 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Junoszyno, działka nr 157/12 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Spacerowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 157/12, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2022-04-19 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Kmiecin,  ul. Słoneczna  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 250/1, 253, 373/2,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  do budynku mieszkalnego  na dz. nr 373/2, w miejscowości Kmiecin, przy ul Słonecznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2022-04-20 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Piaskowiec,  82-112 Ostaszewo, działki nr 207/5, 227/1, 202,  obr. ewid 0005, Ostaszewo, gm. Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV,  wraz z dwoma złączami elektroenergetycznymi  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 2022-04-22 ELFEKO S.A., 
ul. Hutnicza
nr 20A, 
81-061
Gdynia
82-120 Krynica Morska, działki nr 647, 651/8, 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją 
istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej 
i studni
  Organ nie wniósł sprzeciwu
45 2022-04-22 Lucjan Kotlicki Jantar, działka nr 569 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 569, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
46 2022-04-27 ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Stegna, działki nr 768/3, 769, 770/1 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym przy ul. Gdańskiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 768/3, 769, 770/1, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, ul. Żuławska nr 16A, 
82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 207/51, 207/30, 207/31, 207/32, 207/33, 207/34, 207/35, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
48 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, ul. Żuławska nr 16A, 
82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 40/7, 41/2, 207/49, 43/5, 43/2, 44/6, 207/52, 207/50, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, 
ul. Żuławska 
nr 16A, 
82-103 Stegna.
OTFINOWSKI.COM 
Sp. z o.o.
Drewnica 
ul. Wałowa 
nr 31, 82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 43/2, 207/50, 207/11, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/16, 207/21, 207/22, 207/23, 207/24, 207/25, 207/26, 207/27, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2022-04-27 ENERGA OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Rybina, dz. nr 225/1 Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV, wymiana transformatora oraz budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem energetycznym do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Rybina, na terenie działki nr 225/1, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2022-05-02 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Przemysław, dz. nr 124/12, 124/13, 124/14  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Przemysław, na terenie działek nr 124/12, 124/13, 124/14, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
52 2022-05-09 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, dz. nr 357/40, 357/89, 357/91, 357/50 Budowa linii kablowej nN-0,4kV oraz przebudowa stacji transformatorowej celem zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2022-05-10 ENERGA-OPERATOR S.A., z siedziba w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 
80-557 Gdańsk
ul. Różana, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działki 
nr 110/11, 118, 110/12, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański
Budowa sieci kablowej 
do zasilania budynku jednorodzinnego
  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2022-05-17
54 2022-05-11 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie, dz. nr 214 i 231/1
oraz 
Kobyla Kępa dz.nr 39, 33/1, 34/1
budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowym przy ul. Wierzbowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 214 i 231/1, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, oraz w miejscowości Kobyla Kępa, na terenie działek nr 39, 33/1 i 34/1, obr. ewid. 0003 Kobyla Kępa, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 2022-05-11 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Stegna, dz. nr 1247/12, 1247/13, 1247/9, 1247/8, 1247/2 Budowa linii kablowej nN-0,4kV ze złączami kablowymi kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2022-05-12 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Junoszyno, dz. nr 92/2 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2022-05-16 Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna Jantar, dz. nr 364, 377, 385, 381/6 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2022-05-20 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Junoszyno, dz. nr 58/23 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Spacerowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 58/23, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
59 2022-05-24 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, dz. nr 567/11 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gdańskiej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 567/11, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2022-05-24 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, dz. nr 102 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4kV do zasilania instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 NDG0403A przy ul. Morskiej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 102, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2022-05-27 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
m. Nowy Dwór Gdańsk, ul. Warszawska., działki nr 103, 126, 216/1, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański budowa linii kablowej nn-0,4 kV i złącza kablowego w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ulica Warszawska   Organ nie wniósł sprzeciwu
62 2022-05-30 Energa-Operator SA., ul. Marynarki Polskiej nr 130, 
80-557 Gdańsk
ul. Sportowa, 
82-103 Stegna, 
działka nr 687/2, 
obr. ewid. 0015, Stegna, 
gm. Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2022-06-03 ELFEKO S.A., 
ul. Hutnicza
nr 20A, 81-061
Gdynia
82-120 Krynica Morska, działki nr 651/8, 651/3, 651/7, 647, 68/12, 696/5, 696/4, 696/6, 782, 69/2 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2022-06-06 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
Katy Rybackie, 
82-110 Sztutowo, działki nr 790/1, 193/6, 96, 41, 42, 800/3, 800/2, 800/5, 800/4, 801/5, 801/2, 801/3, 802, 801/4, 
obr. ewid 0002, Kąty Rybackie, 
gm. Sztutowo
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zespołu domków letniskowych Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2022-07-22  
65 2022-06-10 Marzena Jaroszewska  m. Orłowo, ul. Wierzbowa i ul. Szczęśliwa  działki nr 152, 139/6, 109,  obr. ewid. 0011, Orłowo Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2022-06-14 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
m. Jantar, ul. Bursztynowa, działki nr 50/2, 51, 22/2, 22/1, 631, 21/6, 657, 52/3, 39, 38/5, obr. ewid. 0008, Jantar. budowa linii kablowej nN-0,4 kV do budynku mieszkalnego na dz. nr 657   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2022-06-17 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
m. Nowy Dwór Gdańsk, ul. Wierzbowa., działki nr 141, 94/11, 94/19, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. budowa linii kablowej nN-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ulica Wierzbowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2022-06-22 Paweł Irla ul. Makowa, 
82-112 Ostaszewo,
działki nr 451, 501/1, 
obr. ewid. 0005, Ostaszewo
Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE   Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2022-06-22 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima
nr 6, 10-950   
Olsztyn
ul. Jaśminowa , 
82-100 Nowy Dwór Gdański,
działki nr 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 296/11, 
obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2022-06-29 Dawid Denis, 
Sabina Albrecht, Ignacy Albrecht, Izabela Dobrzańska, Maria Klimuk, Aleksandra Klimuk
82-120 Krynica Morska, działki nr 342/2, 342/7, 343/3, 343/4, 343/6, 724  
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu
71 2022-06-30 Artur Stefanowicz Junoszyno, dz. 93/7 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 przy ul. Zacisznej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 93/7, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
72 2022-07-06 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 337/7, 337/2, 724, 763, 343/6, 342/7, 343/2, 342/2, 343/3, 343/4, 342/6, 343/5 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi oraz budowa rozdzielnicy nn wolnostojącej w stacji tr. 
T-5764
  Organ nie wniósł sprzeciwu
73 2022-07-11 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn
m. Nowy Dwór Gdańsk ul. Zielona, działki nr 103, 104, 126, 120, 135, 138, 137/2, 137/1, 137/4, 137/3, 137/5, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański budowa linii kablowej nN-0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ulica  Zielona   Organ nie wniósł sprzeciwu
74 2022-07-12 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, dz. nr 799/2, 666/1, 710/15, 710/4, 
Łaszka, dz. nr 69, 75/1, 71/4, 71/3
Budowa linii kablowej nn 0,4kV, budowa linii napowietrznej nn 0,4kV, przebudowa słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Sztutowo i Łaszka, na terenie działek nr  799/2, 666/1, 710/15, 710/4, obr. ewid. 0006 Sztutowo, oraz na terenie działek nr 69, 75/1, 71/4, 71/3, obr. ewid. 0004 Łaszka, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
75 2022-07-15 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
82-120 Krynica Morska, działki nr 225/1, 768, 113 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz budowa rozdzielnicy nn wolnostojącej w stacji tr. 
T-5764
  Organ nie wniósł sprzeciwu
76 2022-07-15 ELFEKO S.A., 
ul. Hutnicza
nr 20A, 
81-061 Gdynia
82-120 Krynica Morska, działki nr 651/8, 651/3, 750, 730 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją 
i unieczynnieniem sieci kanalizacji sanitarnej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
77 2022-07-22 ENERGA OPERATOR SA. z 
ul. Tuwima
nr 6, 10-950
Olsztyn
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Okopowa, 
działki nr 217/8, 217/9, 231/10, 231/11,=
obr. ewid. 0003,  Nowy Dwór Gdański
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych oraz montaż złącz kablowo-pomiarowych 2 szt   Organ nie wniósł sprzeciwu
78 2022-07-22 ENERGA OPERATOR SA. z 
ul. Tuwima
nr 6, 10-950
Olsztyn
82-100 Nowy Dwór Gdański, przy ul. Sportowej, działki nr 82, 89, 90/12, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego oraz montaż złącz kablowo-pomiarowych 2 szt   Organ nie wniósł sprzeciwu
79 2022-07-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska, dz. nr 124, 142/6, 141/4, 140/4, 139/5, obr. ewid. 0004 Nowy Dwór Gdański, 82-100 Kmiecin, ul. Żuławska, ul. Łąkowa, ul. Jaśminowa, ul. Dębowa, ul. Malinowa, dz. nr 202, 155/7, 242, 10/3, 11/4, 141/3, 141/5, 142/8, 174, 348/4, 350/27, 368/14, 142/7, obr. ewid. 0005, Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla zadania pn. „Gazyfikacja Kmiecina, gm. Nowy Dwór Gdański.”   Organ nie wniósł sprzeciwu
80 2022-07-26 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 
Olsztyn
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Ogrodowa, 
działki nr 29/2, 24/2, obr. ewid. 0005, Nowy Dwór Gdański
Budowa sieci energetycznej nn-0,4 kV (budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowym    Organ nie wniósł sprzeciwu
81 2022-07-26 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 
10-950 Olsztyn
82-103 Stegna, działka nr 849/12 
obr. ewid. 0015, Stegna, gm. Stegna
Budowa linii kablowej 
nn-0,4 kV w celu przyłączenia do sieci obiektu handlowo-usługowego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
82 2022-07-26 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 
10-950 Olsztyn
Groblica, 82-112 Ostaszewo, działki 
nr 130, 19/4, Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV.   Organ nie wniósł sprzeciwu
83 2022-07-26 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 
10-950 Olsztyn
Mikoszewo, Przemysław, 
82-103 Stegna, działki nr 372/1, 396/9, 396/8, 396/10, 397, 399/5, 399/6, 402, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna, 
działka nr 42, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi 
i przebudową linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4 kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
84 2022-07-28 TJ INVESTMENT GROUP 
SP. Z O.O., 
ul. Targowa 14A/14,
82-200 Malbork
Stegna, dz. nr 801, 809/4, 829/1, 834, 814/7, 814/8 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna, na terenie  dz. nr 801, 809/4, 829/1, 834, 814/7, 814/8, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
85 2022-08-02 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn
m. Gozdawa, działki nr 103, 107, 104/1, 104/2, 102/2, 61, 62, 64/2, obr. ewid. 0001,  Gozdawa gm. Nowy Dwór Gdański. budowa linii kablowej nn-0,4 kV,  przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej u istniejącego odbiorcy   Organ nie wniósł sprzeciwu
86 2022-08-03 ENERGA –OPERATOR S.A. 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn
m. Stegna, ul. Ogrodowa , działki nr  781/5, 801, 1600, 781/7,  obr. ewid. 0015, Stegna budowa linii kablowej nn-0,4 kV,  dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na działce nr  781/5   Organ nie wniósł sprzeciwu
87 2022-08-03 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, 
Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn
m. Groszkowo, działki nr  48/4, 48/5, 48/6,  obr. ewid. 0001, Groszkowo, gm. Sztutowo budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
88 2022-08-03 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
Oddział w  Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn
m. Przemysław, działki nr  207/15, 207/50,  obr. ewid. 0012, Przemysław, gm. Stegna budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego dwulokalowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
89 2022-08-05 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
m. Sztutowo ul. Zalewowa, działki nr  805/12, 352/2,  obr. ewid. 0006, Sztutowo gm. Sztutowo budowa sieci kablowej nn-0,4kV do zasilania oświetlenia zewnętrznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
90 2022-08-10 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn
82-103 Stegna, działki nr 100/48, 100/49, 1240, 159/4,1239/1, 159/3, obr. ewid. 0015, Stegna, gm. Stegna Budowa sieci kablowej 
nN-0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny
  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2022-08-30
91 2022-08-10 Marcin Nełka Palczewo, 82-112 Ostaszewo, działka nr 88, obr. ewid. Palczewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
92 2022-08-18 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 254/9, 254/18, 97, 96/19, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem elektrycznym do zasilania dwóch domów jednorodzinnych w miejscowości Junoszyno   Organ nie wniósł sprzeciwu
93 2022-08-18 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 424/1, 434/1, 433, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV z naziemnymi złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków letniskowych przy ul. Portowej w miejscowości Kąty Rybackie   Organ nie wniósł sprzeciwu
94 2022-08-10 ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Tuja, działki nr 53/1, 54, obr. 0019, Tuja, gm. Nowy Dwór Gdański budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,   Organ nie wniósł sprzeciwu
95 2022-08-26 ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Nowy Dwór Gdański, ul. Stanisława Lema, działka nr 28/26, obr. 0002 Nowy Dwór Gdański. budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,   Organ nie wniósł sprzeciwu
96 2022-08-26 ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Marynowy, ul. Dębowa, działki nr 88/5, 91, obr. 0007 Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,   Organ nie wniósł sprzeciwu
97 - WPIS ANULOWANO - - - -
98 2022-08-30 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 567/12, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna

Budowa linii kablowej nN 0,4kV do budynku mieszkalnego na dz. 567/6 przy ul. Gdańskiej w miejscowości Jantar.

  Organ nie wniósł sprzeciwu
99 2022-09-05   dz. nr: 342/2,  obr. ewid. 0001 Krynica Morska

budowa 4 (czterech) budynków mieszkalnych jednorodzinnych (o pow. zabudowy do 70 m2 )

   
100 2022-09-05 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą w Gdańsku, Oddział
w Olsztynie,
ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
miejscowości Kąty Rybackie, przebiegająca przez teren działek: 790/1, 193/6, 96, 41, 42, 800/3, 800/2, 800/5, 800/4, 801/5, 801/2, 801/3, 802, 801/4, obr. ewid. 0002, Katy Rybackie, gm. Sztutowo

dot. budowy linii kablowej nn-0,4 kV, budowy linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowy przyłącza kablowego nn-0,4 kV, przebudowy przyłącza napowietrznego nn-0,4 kV, rozbiórki linii napowietrznej nn-0,4 kV, w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zespołu domków letniskowych

  Organ nie wniósł sprzeciwu
101 2022-09-16 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 100/48, 100/49, 1240, 159/4, 1239/1, 159/5, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

Budowa sieci kablowej nN-0,4kV zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. 1239/1 przy ul. Brzozowej w miejscowości Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
102 2022-09-21 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 613, 512/1, 1599, 816/11, 816/8, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

Budowa linii kablowej 0,4kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 816/8 w miejscowości Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
103 2022-09-22 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 717, 712/11, 712/9, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
104 2022-09-22 ENERGA OPERATOR S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. nr 805/1-805/4, 805/11-805/12, 
obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo

Budowa linii kablowych nN wraz ze zmianą konfiguracji sieci celem zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych
na dz. 805/1-805/3 przy ul. Zalewowej
w miejscowości Sztutowo

  Organ nie wniósł sprzeciwu
105 2022-09-23 CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o.o., ul. Warszawska nr 28A, 82-100 
Nowy Dwór Gdański
Nowa Kościelnica, 
82-112 Ostaszewo, działki nr 203, 
obr. ewid 0004, Nowa Kościelnica, 
gm. Ostaszewo

Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo

  Organ nie wniósł sprzeciwu
106 2022-09-26 Sławomir Kos m. Orłowo,ul. Żuławska,    działka nr 252/1,   obr. 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w zabudowie zagrodowej

Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
107 2022-09-30 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański dz. nr 496, 489/3, 489/13, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, gm. Ostaszewo

Budowa sieci wodociągowej 
przy ul. Pięknej 
w miejscowości Ostaszewo

  Organ nie wniósł sprzeciwu
108 2022-10-12 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 51, 52, 83, 59, 58/1, 58/2, 58/3, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna 

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Tujsk, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
109 2022-10-12 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 190/18, 261/2, 188/9, 188/10, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna 

Budowa linii kablowej 0,4kV YAKXS 4x120mm2 do budynku sieciarni w miejscowości Rybina, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
110 2022-10-12 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
m. Kmiecin, działki nr 142/8, 213/6, 216, 222/3, 222/5, 222/6, 222/1, 223/1, 223/3, 223/4, 223/5, 223/7, 224/2, 269, obr. 0005 Kmiecin

Budowa linii kablowej nn- 0,4 kV wraz z zabudową słupowego rozłącznika bezpiecznikowego  wraz z wymianą linii napowietrznej gołej na izolowaną w obwodzie 400 oraz 500 od stacji T-5474 Kmiecin PGR do stanowiska słupowego 409/509

  Organ nie wniósł sprzeciwu
111 2022-10-13 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o Nowy Dwór Gdański,
ul. Mickiewicza, działki nr 338/2, 595, 596,   obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci wodociągowej      z przyłączami 

  Organ nie wniósł sprzeciwu
112 2022-10-17 Adrian Sarzyński ul. Rybacka, 
82-120 Krynica Morska, działka nr 772/6, 
obr. ewid 0001 Krynica Morska

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w miejscowości Krynica Morska

  Inwestor wycofał swoje zgłoszenie w dniu 2022-11-04
113 2022-10-17 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Przyjaźni
nr 1, 82-120 Krynica Morska
ul. Przyjaźni, 
82-120 Krynica Morska, działki nr 672/5, 672/6, 
obr. ewid 0001 Krynica Morska

Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Krynica Morska

  Inwestor wycofał swoje zgłoszenie w dniu 2022-11-04
114 2022-10-17 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 218, 273, 268/11, 284/2, 525/9, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna 

Budowa sieci kablowej nN z szafkami złączowo-pomiarowymi w miejscowości Drewnica

   
115 2022-10-17 Ewa i Ireneusz Dudek dz. 361/11, 364, 
obr. ewid. 0008 Jantar, 
gm. Stegna

Budowa sieci wodociągowej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Jantar

  Organ nie wniósł sprzeciwu
116 2022-10-20 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
Jazowa, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działki 
nr 2/58, 2/122, 
obr. ewid 0002 Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa elektroenergetycznej sieci (linii kablowej) nn 0,4 kV ze złączem energetycznym 
do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
117 2022-10-20 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
ul. Różana, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działki 
nr 110/11, 110/9, 
obr. ewid. 0004 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) 
nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  Organ nie wniósł sprzeciwu
118 2022-10-20 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
Jantar, ul. Rybacka, 
82-103 Stegna, działka 
nr 167/2, 
obr. ewid 0008 Jantar, gm. Stegn

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV 
ze złączem energetycznym 
do zasilania domu letniskowego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
119 2022-10-20 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
Nowa Kościelnica,
82-112 Ostaszewo, działki 
nr 111/3, 111/2, 
obr. ewid 0004 Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV 
ze złączem energetycznym 
do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
120 2022-10-20 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 6/3, 16, 22, 
obr. ewid 0003 Przebrno, gm. Krynica Morska

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV 
ze złączem energetycznym 
do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Organ nie wniósł sprzeciwu
121 2022-10-27 CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Sp. z o.o.,
ul. Warszawska
nr 28A, 82-100
Nowy Dwór Gdański
ul. Przemysłowa, 
ul. Kochanowskiego, ul. Gombrowicza, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 10/1, 48, 53, 75/1, 77/1, 82, 87/1, 98, 10/16, 51/1, 66/5, 76/3, 78/1, 85, 88/1, 219, 46/1, 52/1, 67/1, 76/5, 81/1, 86/1, 97, obr. ewid 0003, Nowy Dwór Gdański

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej, Kochanowskiego, Gombrowicza w miejscowości Nowy Dwór Gdański

  Organ nie wniósł sprzeciwu
122 2022-11-03 Tobility 
spółka z o.o., 
ul. Domaniewska 37/2.43, 
02-672 Warszawa
dz. nr 159/4, 1239/1, 1239/2, 1240, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
123 2022-11-07 Katarzyna Talik dz. nr 799/6, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości Sztutowo

Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
124 2022-11-08 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 176/10, 176/11, 176/12, 224, 193/19, obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Długiej w miejscowości Mikoszewo

  Organ nie wniósł sprzeciwu
125 2022-11-09 Hanna i Cezary Jochemczyk dz. nr 59/2, 
obr. ewid. 0003 Kobyla Kępa,
 gm. Sztutowo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w miejscowości Kobyla Kępa

Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
126 2022-11-10 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 44/5, 43/5, 0012 Przemysław, 
gm. Stegna

Budowa sieci elektroenergetycznej ze złączem energetycznym niskiego napięcia 0,4kV do zasilania studni głębinowej w miejscowości Przemysław

  Organ nie wniósł sprzeciwu
127 2022-11-10 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 416, 444/9, obr. ewid. 0008 Jantar 
gm. Stegna

Budowa linii kablowej nN 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne na dz. 444/1-444/16 przy ul. Wierzbowej w miejscowości Jantar

  Organ nie wniósł sprzeciwu
128 2022-11-21 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6,  10-950Olsztyn
m. Kmiecin, działki 
nr 270/1, 270/4, 
obr. ewid. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa linii kablowej 
nn 0,4 kV 
do budynku mieszkalnego

   
129 2022-11-24 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji 
Sp. z o.o.,
ul. Przyjaźni
nr 1, 82-120
Krynica Morska
ul. Przyjaźni, 
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 672/5, 672/6, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska

Budowa sieci wodociągowej

   
130 2022-12-01 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, działki 
nr 10/32, 10/1, 
obr. ewid 0003 Nowy Dwór Gdański

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do budynków mieszkalnych na działkach nr 10/37, 10/38, 10/48, 10/49

   

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2022-02-03 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  ul. gen. Władysława Sikorskiego  nr 26, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 385,  obr. ewid 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2022-02-23 Beata Henke  Os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  6/2, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kochanowskiego  nr 12,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 10/18,  obr. ewid 0003, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2022-02-25 Radosław Czosnek ul. Sienkiewicza,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 767/3,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2022-02-28 Marzena Gąska ul. Morska,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 250,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2022-03-25 Jowita Brodecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 8A/3,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 407/1,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2022-04-05 Ryszard Zubkowicz ul. Kanałowa nr 85,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 95,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2022-04-13 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Sikorskiego nr 24A w Nowym Dworze Gdanskim ul. Sikorskiego 24A, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
Działka nr 382/2, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 24A, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
Działka nr 382/2, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
  Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2022-04-20 Janusz Branach ul. Dworcowa 5/17,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 634,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2022-04-28 Ewa
Wołowska
ul. Obrońców Westerplatte 24/1, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
działka nr 582, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2022-05-09 Anna Górska ul. Juliusza Słowackiego 2/3, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 327, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym, 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2022-05-18 Agnieszka Urbańska ul. Bałtycka 2, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 325/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2022-05-27 Sylwia Kielar m. Nowy Dwór Gdański,   ul. gen. Tadeusza Kościuszki nr 16, działka   nr 206, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2022-06-02 Stanisław Pawlak ul. Obrońców Westerplatte 24/2, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 582, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2022-06-10 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Bałtyckiej 11 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Bałtycka 11, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 164, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2022-06-13 Tadeusz Buczyński m. Stegienka Osada, działka nr 206, obr. ewid. 0014, Stegienka wykonywanie robot budowlanych polegających na montażu zbiornika na LPG naziemnego o poj. 2700 l wraz instalacją wewnętrzną i zewnętrzna w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2022-06-22 Janusz Fila Żelichowo 34a, 
82-100
Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 129/2, obr. ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2022-06-29 Donata Belicka 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa nr 99 działka nr 84, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2022-07-01 Andrzej Zyguła 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska nr 79 działka nr 49, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej    instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2022-07-21 Artur Kwapisz Nowy Dwór Gdański, ul. Zygmunta Krasińskiego, działka nr 24/28, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2022-08-12 Aneta Ossowska 82-100
Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa nr 67 działka 
nr 106, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2022-08-22 Piotr Groning m. Szkarpawa, działka nr 234/10, obr. ewid. 0001, Bronowo wykonywanie robot budowlanych polegających na montażu zbiornika na LPG naziemnego o poj. 2700 l wraz instalacją wewnętrzną i zewnętrzna w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2022-09-06 Adam Jegier 82-100 Nowy Dwór Gdański,ul. Bałtycka nr 15, działki nr 161, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2022-09-06 Krystyna Łakoma 82-100 Nowy Dwór Gdański, przy ul. Tczewska nr 29A, działki nr 198, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2022-09-07 Aneta Burkowska Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 24A, działki nr 382/2,817, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku mieszkalnym  wielorodzinnym.    
25 2022-09-22 Renata Starjetzka,
Krzysztof Starjetzki
Starocin nr 47B, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 134/1, obr. ewid. 0017 Starocin, 
gm. Nowy Dwór Gdański
Budowa instalacji zbiornikowej LPG 
z naziemnym zbiornikiem V2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2022-09-26 Urszula Inczewska 82-100 Nowy Dwór Gdański, przy ul. Stefana Żeromskiego nr 16, działka nr  252, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2022-09-28 Andrzej Gorzelak 82-100 Nowy Dwór Gdański, przy ul. Mleczna nr 15, działki nr  193, 194 obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2022-10-03 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Morskiej 34 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Morska 34, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 95, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2022-10-11 Gmina Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Dąbrowskiego nr 19, działka nr 746/2,    obr. ewid. 0002 
Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym  nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2022-10-14 Monika Jackowska -Owczarek Nowy Dwór Gdański, ul. Obrońców Westerplatte nr 24, Działka nr 582, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym  nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2022-10-14 Wojciech Kalisz Nowy Dwór Gdański, ul. Henryka Dąbrowskiego nr 12, działka nr 695/1,    obr. ewid. 0002 
Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym  nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2022-10-20 Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Ernesta Wejhera 3, 
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Dworcowa 
13-17/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 641, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzna instalacją 
c.o. w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2022-10-21 Arkadiusz Szwajda m. Nowy Dwór Gdański,
ul. H. Sienkiewicza, działka nr 773, obr. ewid. 0002,  Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2022-10-28 Grzegorz Strychalski ul. Stefana Żeromskiego nr 18, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 253, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2022-10-31 Rafał Gajewski ul. Plac Wolności 
nr 9, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 393,  obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających 
na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 4A i 4B 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
   
36 2022-11-02 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy 
ul. Sikorskiego nr 12, 
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 
nr 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 397/2, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających 
na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2022-11-09 Alicja Strzałkowska Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 15, działka nr 440/2,    obr. ewid. 0002 
Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym nr 1A w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2022-11-21 Mieczysław Alfut Nowy Dwór Gdański, ul. Władysława Broniewskiego nr 9,
działki nr 212, 
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym    
39 2022-11-28 Grażyna Kowalska ul. H. Dąbrowskiego
nr 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 746/2obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających 
na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
   

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-01-04
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2022-01-02 16:35
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-02 14:18:25