Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

 

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2023-01-05 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 861, 
obr. ewid. 0015 Stegna, 
gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania rogatki przejazdu kolejowego przy ul. Elbląskiej w miejscowości Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2023-01-15 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 900/3, 1020/1, 
obr. ewid. 0015 Stegna, 
gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2023-01-11 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn.
ul. Rzeźbiarzy,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 566/1, 562/7, 562/15, 562/14, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV (budowa linii kablowej nn –  ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowym 
i przebudowa linii kablowej nn – wymiana złącza kablowo pomiarowego).
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2023-01-12 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
ul. Leśna, 
ul. Wczasowa,
82-103 Stegna, działki 
nr 100/48, 100/49, 100/46, 100/47, 100/45, 1233/14, 1233/13, 1233/12, 
obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna
Budowa sieci kablowej 
nN-0,4kV zasilającej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
na dz. 1233/12 i 1233/13 
w Stegnie, ul. Lipowa
  Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2023-01-13 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn m. Marzęcino,
ul. Polna, działki nr 455/2, 455/1, 462/1, obr. 0008 Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV    Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2023-01-16 Marzena Król m. Nowy Dwór Gdański, 
ul. Akacjowa,    działka nr 1/55,       obr. 0001. Nowy Dwór Gdański.
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
7 2023-01-16 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
Mikoszewo,
82-103 Stegna, działki 
nr 236/9, 236/10, 236/16, 
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2023-01-18

Anna i Cezary Trojanowscy

Barbara i Mirosław Sadowscy

dz. 179/10, 
obr. ewid. 0006 Sztutowo, 
gm. Sztutowo
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących w miejscowości Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2023-01-20

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Chełmek Osada, działki nr 47/1, 57/9, obr. ewid. 0002 Chełmek,     gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2023-01-20

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Drewnica, ul. Długa, działki nr 285, 302 obręb ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2023-01-24

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn

m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa działki nr 238/7, 238/8, 237, 153/1,  152/8, 152/6, 157/2, 156, 158/7, 158/3 obr. 0001 Nowy Dwór Gdański budowa sieci  elektroenergetycznej nn-0,4 kV (budowa kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym)   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2023-02-01

Kazimierz Klekowski

Sztutowo, dz. 799/5, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sztutowska Kępa w miejscowości Sztutowo Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
13 2023-02-02

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 259/6, 258/3, 244, obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2023-02-02

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 189/11, 189/6,  obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2023-02-08

Maria Halska

Rybina, dz. nr 161/5, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Rybina Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
16 2023-02-09

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 61/7, 60/4, obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2023-02-10

Magdalena Curyłło

Dz. 192/7, 405/1, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sztutowo Wniosek wycofano w dniu 15.01.2023
18 2023-02-16

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa sieci kablowej nN 0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych nN 0,4kV oraz przebudowa istniejącej stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Zalewowej w miejscowości Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2023-02-16

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 552/16, 550/123, 550/14, 548, 549/8, 549/2, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Młyńskiej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2023-02-23

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 435/9, 427, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania zespołu budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2023-03-02

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Młyńska 
Jantar,
82-103 Stegna, działki nr 548,549/10, 
obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2023-03-02

Marzena Furman

Dz. 862/6, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 przy ul. Żuławskiej w miejscowości Stegna Wycofano w dniu 2023-03-14
23 2023-03-03

Maciej Włodarski

Jantar, dz. nr 576, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Jantar Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
24 2023-03-06

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą 
w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej
nr 130,  80-557 Gdańsk

82-120 Krynica Morska, działki 
nr 7/22, 196/1, 
obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, 
gm. Krynica Morska
Budowa sieci kablowej 
nn 0,4 kV 
ze złączem 
kablowo-pomiarowym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2023-03-09

ENERGA –OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn

m.  Kmiecin,
ul. Łąkowa działki nr 47/70, 202, 47/9, obr. ewid. 0005, Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa sieci elektroenergetycznej   kablowej nn-0,4 kV do budynków letniskowych    
26 2023-03-10

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk, 
Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

Piaskowiec,
82-112 Ostaszewo, działki nr 167, 93, 96/4, 96/6, obr. ewid. 0005 Piaskowiec, 
gm. Ostaszewo
Budowa sieci elektroenergetycznej 
nn-0,4 kV (budowa linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym), w celu przyłączenia do sieci nowych odbiorców
  Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2023-03-13

Energa-Operator S.A., 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 387/14, 387/17, 387/22, 387/25, 387/30, 387/33, 387/38, 387/41, 387/46, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nN ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2023-03-13

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk, 
Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Piaskowa,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 195/1, 1327, 144
obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, 
gm. Krynica Morska
Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 
nN, budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, budowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej, likwidacja odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV
  Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2023-03-13

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Przyjaźni nr 1, 82-120 Krynica Morska

ul. Przyjaźni, 
ul. Marynarzy, 
82-120 Krynica Morska, działki nr 113, 167/13, 782, 797, obr ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2023-05-12  
30 2023-03-15

Jan Kozłowski

Dz. 232, 
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna
Budowa sieci wodociągowej przy 
ul. Bukowej w miejscowości Mikoszewo
  Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2023-03-23

Centralny Wodociągowy Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Dz. 861, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej przy 
ul. Elbląskiej i Żuławskiej w miejscowości Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2023-03-28

Maciej Kwiatkowski

Dz. 163, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna.  Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Drewnica   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2023-03-28

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk, 
Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

82-112 Ostaszewo, działki nr 507/1, 507/2, 507/3, 507/9, 681, 451, 686, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, ze złączami energetycznymi 
do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2023-03-30

ELFEKO SA.,
ul. Hutnicza nr 20A, 81-061 Gdynia

ul. Bałtycka,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 651/10, 651/11, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej PE160, z przyłączem wodociągowym PE90 oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PCV 160   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2023-03-31

Grzegorz Januszko

Jantar, dz. nr 537/12, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Jantar Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
36 2023-04-06

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Dz. 97 i 109/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej przy 
ul. Kasztanowej 
w miejscowości Junoszyno
  Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2023-04-07

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 9 i 67, 
obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szpyrów w miejscowości Kąty Rybackie   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2023-04-07

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 92/9, 92/11, 92/12, 92/13, 92/16, 
obr. ewid. 0003 Kobyla Kępa, gm. Sztutowo
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Kobyla Kępa   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2023-04-11

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 27/2, 23, 22/9, 21/8, 21/12, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV do budynków mieszkalnych na działce nr 21/12 przy ul. Szkolnej w miejscowości Junoszyno   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2023-04-13

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 225/1, 266, 332/1, 265, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nn 0,4klV w miejscowości Rybina   Wycofano w dniu 2023-04-28
41 2023-04-21

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Przyjaźni nr 1, 
82-120 Krynica Morska

82-120 Krynica Morska, działki 
nr 113, 388, 436/30, 673, 678, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej Organ wniósł sprzeciw – decyzja sprzeciwu 
z dnia 2023-06-16
 
42 2023-04-27

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 424, 429, 430, 435, 436, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nN z szafkami złączowo-pomiarowymi w miejscowości Drewnica.   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2023-05-02

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 207/35 i 207/51, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w miejscowości Przemysław   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 2023-05-08

Grzegorz Kościelnik

Dworek, dz. nr 5/2, obr. ewid. 0005 Dworek, gm. Stegna.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w ramach zabudowy zagrodowej w miejscowości Dworek Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
45 2023-05-10

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 159/4 i 159/9, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Przemysław   Wycofano w dniu 2023-05-11
46 2023-05-11

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 159/4 i 159/9, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Przemysław   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 2023-05-11

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą:  w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

m. Marynowo,
ul. Topolowa, działki nr 455/2, 455/1, 462/1, obr. 0007 Marynowo,           gm. Nowy Dwór Gdański.
budowa elektroenergetycznej  sieci  kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Zgłoszenie wycofano w dniu 2023-05-12
48 2023-05-17

ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Dz. 254/11, 254/18, 96/20, 97, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasztanowej w miejscowości Junoszyno   Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2023-05-18

Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański

m.  Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska, działki nr 126, 124, obr. 0004, Nowy Dwór Gdański Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz budowa odcinka oświetlenia drogowego przejścia   Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2023-05-18

Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański

m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego, działki nr 390/2, obr. 0002, Nowy Dwór Gdański

Przebudowa przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wejhera wraz z budową oświetlenia drogowego przejścia.

Przebudowa przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Westerplatte wraz z budową oświetlenia drogowego przejścia

  Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2023-05-19

Jerzy Łajca

Dz. 174/10, 181, 196/5, 196/6, 201/23, 201/25, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Tujsk   Zgłoszenie wycofano w dniu 2023-06-12
52 2023-05-24

Grzegorz Stawicki

Piaskowiec, 
82-112 Ostaszewo, działka nr 276/5, 
obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (o pow. zabudowy 70 m2)
Zgłoszenie dokonano na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
53 2023-05-25

ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 209, 213/33, 213/56, 213/47, obr. ewid. 0018 Tujsk gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Nowotna   Organ nie wniósł sprzeciwu
54 2023-05-29

ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Dz. 85/3, 85/4, 85/6, 100/3, 79/1, 78/4, obr. ewid. 0018 Tujsk gm. Stegna Przebudowa stanowiska słupowego w linii napowietrznej nn 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Tujsk   Organ nie wniósł sprzeciwu
55 2023-06-06 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Przyjaźni nr 1, 82-120 Krynica Morska
ul. Górników, 
ul. Wysoka, 
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 773/3, 775/3, 781, obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2023-06-16 Jerzy Łajca Dz. 174/10, 196/5, 196/6, obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Tujsk   Organ nie wniósł sprzeciwu
57 2023-06-19 Iwona Muszyńska Sztutowo, dz. nr 382/18, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Sztutowo Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
58 2023-06-19 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą: w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
m. Orłowo,
ul. Żuławska, działka nr 237 obr. 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa elektroenergetycznej  sieci  kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
59 2023-06-27 Energa – Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Dz. 110, 157/12 157/8, 157/9, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Spacerowej w miejscowości Junoszyno   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2023-07-04 Gmina Miasta Krynica Morska z siedzibą, ul. Górników
nr 15, 82-120 Krynica Morska
ul. Tkaczy,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 768, 205, 436/30, obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Demontaż linii napowietrznej nn 0,4kV i budowa linii kablowej nn 0,4kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową 
w obrębie ul. Tkaczy 
w Krynicy Morskiej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2023-07-05 Tomasz Jeż Mikoszewo, dz. nr 236/9, 236/24 obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Mikoszewo Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
62 2023-07-05 Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Dz. 216/1, 217/6 obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV w miejscowości Żuławki.   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2023-07-06 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą:w Gdańsku, 
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Kmiecin,
ul. Łąkowa, działki nr 211/1, 202, 205/9, obr. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa sieci elektroenergetycznej   kablowej nn-0,4kV do zasilania budynku garażowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2023-07-07 ENERGA Oświetlenie  Sp. z o.o.,  ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte,
działki nr 349, 348/8, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia ulicznego   Organ nie wniósł sprzeciwu
65 2023-07-10 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański Dz. 209, 213, 216/4, 348, 361/2, 412/19, 524/39, 394, 416, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej, Wiślanej i Długiej w miejscowości Drewnica   Organ nie wniósł sprzeciwu
66 2023-07-21 ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk
Dz. 266, 332/1, 225/1, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna Wymiana odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Rybina   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2023-07-25 Monika Cichosz Dz. 436, 435/6, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2023-07-26 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Dz. 162/5, 163, 159/5, 159/4, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV 
do budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w miejscowości Drewnica
  Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2023-07-26 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Dz. 193, 163, 95, 209, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV 
do obiektu sportowego w miejscowości Drewnica
  Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2023-07-27 Dariusz Pokorzyński m. Solnica, działka nr 50, obr. ewid. 0016 Solnica, gm. Nowy Dwór Gdański budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej o powierzchni zabudowy do 70 m2                            Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.)
71 2023-07-31 Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej nr 130, 80-557 Gdańsk ul. Słoneczna, 
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 195/1, 195/4, 198, 7/28, obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, gm. Krynica Morska
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 
nn 0,4 kV, w celu zasilania przepompowni wód deszczowych P3 
w m. Krynica Morska
  Organ nie wniósł sprzeciwu
72 2023-07-31 Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej nr 130, 80-557 Gdańsk ul. Słoneczna, 
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 199/1, 1325, 196/2 obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, gm. Krynica Morska.
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 
nn 0,4 kV w celu zasilania przepompowni wód deszczowych P1 
w m. Krynica Morska
  Organ nie wniósł sprzeciwu
73 2023-08-03 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą:  Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
w Nowym Dworze Gdańskim w ul. Kanałowej, działki nr 132/1, 132/2, 87, 147/11, 147/10, 142, 143, 71,  oraz w m. Żelichowo,  działki nr 252/12, 252/11, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10, obr. 0021 Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznejnn-0,4kV  (sieci kablowej nn-0,4kV)   Organ nie wniósł sprzeciwu
74 2023-07-26 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Dz. 118/5, 118/2, 135, 161/1, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kB oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Wiślanej w miejscowości Przemysław   Organ nie wniósł sprzeciwu
75 2023-08-17 ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Dz. 356/14, 356/46, 356/43, 356/42, 356/37, 356/4, 352/2, 352/4, 352/5, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV do budynku mieszkalnego na dz. 352/5 przy ul. Zalewowej w miejscowości Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
76 2023-08-21 ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Dz. 819/9, 435/1,
obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo
Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Kąty Rybackie.   Organ nie wniósł sprzeciwu
77 2023-08-22 ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
Dz. 180/1, 88, 178, 159, obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Wiślanej w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
78 2023-09-04 Ewa Jaguś - Wojtachnia i Kaziemierz Wojtachnia Jantar, dz. nr 166/16 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Jantar Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
79 2023-09-06 Michał Jukowski Dz. 83/11, 186/3, 797/4, obr. ewid 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w miejscowości Kąty Rybackie   Organ nie wniósł sprzeciwu
80 2023-09-11 AB.6743.P.
80.2023.EŚ
PSG Sp. z o.o. m. Nowy Dwór Gdański, ul. Starocińska, działki nr 123/1, 124, 126, 127/1, obr. ewid. 0004 Nowy Dwór Gdański, działka nr 245 obr. ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Starocińska
  Organ nie wniósł sprzeciwu
81 2023-09-11 Ewa Irla
Paweł Irla
ul. Makowa, 
82-112 Ostaszewo, działki nr 451, 507/9, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa sieci wodociągowej DN 110 PE.    
82 2023-09-25 ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk
Dz. 169/1, 169/2, 817, 164/11, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Remont słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, wymiana transformatora oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi do zasilania budynku wielorodzinnego w miejscowości Kąty Rybackie    
83 2023-09-27 Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska, działki nr 1/1, obr. 0004, Nowy Dwór Gdański Przebudowa przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim na ul. Warszawskiej oraz budowa odcinka oświetlenia drogowego przejścia    
84 2023-09-27 Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański m.  Nowy Dwór Gdański, ul.  Tczewska, działki nr 3/1, 3/2, obr. 0004, Nowy Dwór Gdański Budowa przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim na ul. Tczewskiej wraz z budową odcinka oświetlenia drogowego przejścia    
85 2023-09-28 Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Morska, działki nr 291, 388 Przebudowa przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim na ul. Morskiej wraz z budową odcinka oświetlenia drogowego przejścia    
86 2023-10-02 Barbara Korczyc m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Krasińskiego,
działka nr 41/6, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.)

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2023-01-04 PHU „C&ES” Sławomir Czapla Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska,
działki nr 141/17, 141/18, 
obr. ewid 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej  i zewnętrznej instalacji gazowej /2 szt./ zasilających budynek handlowo-usługowy  Inwestor wycofał swoje zgłoszenie w dniu 2023-01-09
2 2023-01-09 Piotr Łukasiuk Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa,
działki nr 258/1, 258/2,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ozn. nr 138 oraz zewnętrznej instalacji gazowej  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn.nr 137    
3 2023-01-12 Zbigniew Nowak Jantar,
działka nr 235, 
obr. ewid 0008 Jantar, gm. Stegna
wykonywanie robot budowlanych polegających na: budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 m3 oraz instalowaniu wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2023-01-13 Robert Waliszewski Nowy Dwór Gdański,
ul. Kopernika 4-6,
działka nr 469,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5A                             w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2023-01-17 Justyna Kułakowska dz. 533/2, 
obr. ewid. 0008 Jantar,
gm. Stegna
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych w miejscowości Jantar    
6 2023-02-03 Patryk Sobczak Nowy Dwór Gdańsk ul. H. Dąbrowskiego 14,
działki nr 715,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu   wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2023-02-15 Elżbieta Siudak m.  Nowy Dwór Gdański,
ul. Morska nr 63, działka nr 67, obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański.
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2023-02-16 Jakub Połomski Nowy Dwór Gdański,
ul. Stefana Żeromskiego nr 22 działka  nr 255, 
obr. ewid 0002  Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2023-02-28 Anna Mularczyk Nowy Dwór Gdański,
ul. Obrońców Westerplatte 14, działka nr 803, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2023-03-03 Dorota Wysiecka Nowy Dwór Gdański,ul. Juliusza Słowackiego nr 4, działka nr 328,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2023-03-06 Andrzej Zgondek Nowy Dwór Gdański, ul. gen. T. Kościuszki nr 6,
działka nr 601/1,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2023-03-09 Łukasz  Sominka Nowy Dwór Gdański, ul. Juliusza Słowackiego nr 13, działka nr 314/1,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2023-04-13 Magdalena Bukowska Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera nr 6,
działka nr 418,  417/2,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2023-04-17 Jerzy Borkowski Nowy Dwór Gdański ul. Władysława Broniewskiego nr 7,
działka nr 211/1,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2023-04-18 Alicja Gern m. Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26, działka nr 385,                   obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wniosek o przeniesienie zgłoszenia  AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 - dotyczy wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 – montaż kotła gazowego 2-funkcyjnego c.o./c.w. W stosunku do zgłoszenia znak AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.
16 2023-04-19 Agata Wondzińska ul. Obrońców Westerplatte 20C/2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 584/1, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 
w zabudowie szeregowej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2023-04-19 Rafał Janzen m. Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26, działka nr 385, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wniosek o przeniesienie zgłoszenia  AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 - dotyczy wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 – montaż kotła gazowego 2-funkcyjnego c.o./c.w. W stosunku do zgłoszenia znak AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.
18 2023-04-19 Damian Papużyński m. Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26, działka nr 385, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wniosek o przeniesienie zgłoszenia AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 - dotyczy wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 – montaż kotła gazowego 2-funkcyjnego c.o./c.w. W stosunku do zgłoszenia znak AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.
19 2023-04-25 Łukasz Porycki ul. Obrońców Westerplatte 20F/2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 584/2,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 
w zabudowie szeregowej
  Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2023-05-16 Paweł Kamiński m. Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26, działka nr 385, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wniosek o przeniesienie zgłoszenia AB.6743.1G.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 - dotyczy wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 – polegający na montażu kotła gazowego 2-funkcyjnego c.o./c.w. W stosunku do zgłoszenia znak AB.6743.G.1.2022.EŚ z dnia 2022-02-03 Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.
21 2023-06-02 Adam i Bożena Kruszyńscy Nowy Dwór Gdański, ul. Rzeczna nr 4, działka
nr 21/1, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2023-06-23 Bożena Trzcińska ul. Morska 26/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 151,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2023-06-28 Zenon Paleńczuk ul. Jaśminowa,
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 305,
obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej 
i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2023-07-05 Anna Figuła Nowy Dwór Gdańsk ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 5, działka nr 264, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2023-07-12 Gmina Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański ul. Henryka Dąbrowskiego nr 6, działka nr 698,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2023-07-12 Izabela Mocarska-Czosnek Nowy Dwór Gdański ul. Stefana Żeromskiego nr 8, działka nr 245,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2023-08-10 Katarzyna Niemyńska Dz. 38/39 i 38/40, obr. ewid. 0015 Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Ryki nr 8   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2023-08-14 Wojciech Lepianka Dz. 526, obr. ewid. 0001 Krynica Morska, gm. Krynica Morska Budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją w tym budynku przy ul. Górników 24 w miejscowości Krynica Morska    
29 2023-08-16 Robert Misztalski ul. Morska 61, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 296/9,
obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2023-08-17 Jacek Bednarz ul. Mleczna 7, Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 203, obr. ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2023-08-22 Ewa Stępniewska ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 13, Nowy Dwór Gdański, działka nr 260, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2023-08-22 Jacek Bednarz m. Starocin,
działka nr 134/4,
obr. ewid. 0017 Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wykonanie instalacji gazowej wewnątrz tego budynku   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2023-08-23 Maciej Bronk ul. Stefana Żeromskiego 3, Nowy Dwór Gdański, działki nr 235, 236,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2023-08-23 Franciszek i Ewa Kowalscy Dz.208/8, obr. ewid. 0001 Bronowo, gm. Stegna Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową instalacji gazowej wewnątrz tego budynku w miejscowości Wiśniówka   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2023-08-25 AB.6743.G.
35.2023.EŚ
Andrzej Rymasz ul. Willowa nr 6,
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 194, obr. ewid. 0004 Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2023-08-30 AB.6743.
G.36.2023.EŚ
Artur Malinowski ul. Władysława Broniewskiego nr 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 221, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2023-08-31 Mirosława Łukasiewicz Dz.129, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 l na gaz płynny do budynku miszkalnego w miesjcowości Rybina.   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2023-09-04 Janusz Szalczewski Kmiecin,
ul. Żławska 19, działki nr 236/2, 236/3, obr. ewid. 0005 Kmiecin,
gm. Nowy Dwór Gdański
instalowanie zewnętrznej
i wewnętrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2023-09-14 Ewa Brzuzy ul. Henryka Dąbrowskiego 19/10, Nowy Dwór Gdański, działka nr 746/2,
obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
40 2023-09-18 Iwona Frąckiewicz Nowy Dwór Gdański ul. Władysława Broniewskiego nr 13, działka nr 214, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
41 2023-09-19 Łukasz Szalczewski Kmiecin, ul. Żuławska 15, działka 
nr 238/1, obr. ewid. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański
instalowanie zewnętrzneji wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny    
42 2023-09-20 PHH M. J. Szalczewscy Kmiecin, ul. Żuławska 17, działka nr 237/1, obr. ewid. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek produkcyjny    

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2023-01-05
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2023-01-05 09:50
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-03 14:05

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17451
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-03 14:05:31