Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

2020 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2020-01-20 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Junoszyno, gm. Stegna, działka nr 37/2, 186, 177/5 obr. ew. 0009 Budowa  linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Makowa,  działki nr 356/4, 356/28, 356/38, 382/76, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Chabrowa działki nr 356/28, 382/9, 382/115, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Kąty Rybackie, gm. Sztutowo ul. Kwiatowa działki nr 441, 442, obr. ewid. 0002 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Przemysłowa działka nr 524 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowska Kępa, gm. Sztutowo, działka nr 554 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Wczasowa działka nr 80 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, Leśny Zakątek, działki nr 70/4, 187/7, 760/8, 10/2, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2020-01-28 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa,   działki nr 21/81, obręb ewid. 0021, Żelichowo, działki nr 71, 11/7, 12/7, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2020-01-28 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Żelichowo, na terenie działek nr 173/8, 173/9, 173/10, 173/13, 173/12, 173/7, 173/11, 173/5, 173/4, 173/3, 174/2, 174/6, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm.  Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia budynków mieszkalnych w Żelichowie, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2020-01-31 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, gm. Stegna działki nr  550/12, 651 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 551/6 w Jantarze   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Mikoszewo,  gm. Stegna działka nr 239/25 obr. ewid. 0010 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 239/14-239/24   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Bronowo,  gm. Stegna  działki nr 22, 37 obr. ewid. 0001 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 37   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2020-02-17 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Bałtycka działki nr  80, 84/5, 84/6 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2020-02-18 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Marzęcino, na terenie działek nr: 524/2, 524/1, 492/1, obręb ewid.  0008, Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Marzęcino   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2020-02-20 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji Kwidzyn, ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn Sztutowo, ul. Kolejowa działki nr  175/3 i 174/3 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo – pomiarowym YAKxS 4x120mm2   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2020-02-24 ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17-19, 81-855 Sopot w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa, działka nr 53/25, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej,   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2020-03-04 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn ul. Lotników, Krynica Morska działki nr 196/17, 196/6 obr. ewid. 0001 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2020-03-06 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Orliniec, działki nr 118/2, 118/3, 75, 32/1, obręb ewid. 0010, Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański.   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2020-03-09 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Mierzeja Park, Zalewowa działki nr  805/11, 805/12, 353/2, 355, 357/55, 357/56, 357/30, 357/6, 357/37, 357/38, 357/40 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN-0,4kV celem zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. 357/56 w Sztutowie ul. Zalewowa, z wyłączeniem działki 68/2 stanowiącej pas drogowy Drogi Wojewódzkiej DW501   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2020-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kępki  działki nr 150, 134, 125/1 -budowa sieci energetycznej napowietrznej  Działki nr 206, 113, 152/2, 151, 153/2, 150, 223, przebudowa  linii energetycznej napowietrznej Budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie,  gm. Sztutowo działki nr  90, 83/11,74 obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kąty Rybackie, ul. Polna, dz. nr 90, 83/11, 74    Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 554, 612/6 obr. ewid. 0006 Sztutowo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV do zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Sztutowo, ul. Sztutowska Kępa, działki nr 554, 612/6   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/6 obr. ew. 0002 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  zespołu budynków jednorodzinnych   W dniu 2020-04-17 Inwestor wycofał  zgłoszenie budowy.
25 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Solnica, gm. Nowy Dwór Gdański, działki nr 137/1, 139/6, 151/2 obr. ew. 0016 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2020-03-24 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Nowa Karczma, działka nr 7/11, obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2020-04-08 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr 264/10, 303/6, 304 obr. ew. 0001 Budowa  linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2020-04-17 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Marynowy, działki nr 83, 81, 80/1, 109/9, 109/12, obręb ewid. 0007, Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieci) nn-0,4kV, wymiana transformatora na słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, modernizacja rozdzielnicy nn 0,4 kV w m. Marynowy, gm. Nowy Dwór Gdański (do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Marynowy,  przy ul. Podcieniowej)   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2020-04-20 Polska Spółka Gazownictwa  Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43 80-858 Gdańsk. Nowy Dwór Gdański ul. Polna,  działki: nr 108, 109, 112/1, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE o łącznej długości 105 m Nowy Dwór Gdański, ul. Polna   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2020-04-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Zagonowa, na terenie działek nr 33, 91/7, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynków mieszkalnych, Nowy Dwór Gdański przy ul.  Zagonowa,   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2020-04-29 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Orłowo, ul. Żuławska,  na terenie działek nr 248, 203/1, obręb ewid.  0011,Orłowo, gm.  Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego, m. Orłowo,  ul. Żuławska   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2020-05-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica, działki nr 142, 119, 134/4 obr. ew. 0004 Budowa  linii kablowej 0,4kV do zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2020-05-08 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański,  na terenie działek nr 15/3, 14/4, 15/5, 16/3, 24/19, przy ul. Na Wspólnej, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV  do zasilania budynku,  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2020-05-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo działki nr  67/6, 68/4, 68/5, 97/1 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 w miejscowości Sztutowo, ul. Obozowa i Morska, dz. nr 67/6, 68/4, 68/5, 97/1   Wycofano zgłoszenie budowy
35 2020-05-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Bronowo, gm. Stegna działki nr  187/3, 186, 197/9, 197/11 obr. ewid. 0001 Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Bronowo,  dz. nr 187/3, 186, 197/9, 197/11   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2020-05-19 ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański ul. Polna, na terenie działek nr 16, 18, 23, 33, 39, 39/1,109, 21/2, 16/1, 121/1, 121/5, 122, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  w Nowym Dworze Gdańskim w ulicy Polnej.   Organ nie wniósł sprzeciwu
37 2020-05-22 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Ostaszewo, działki nr 496, 444/11 obr. ewid. 0005 Budowa linii  elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2020-05-18 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański Jantar, gm. Stegna działki nr  563, 317/2, 554/10 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar,  dz. nr 563, 317/2, 554/10   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2020-06-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa, na terenie działek nr 94/10, 95, 231/1, 231/2, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn-0,4kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi w Nowym Dworze Gdańskim w ulicy Okopowej    
40 2020-06-19 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Mikoszewo, gm. Stegna działki nr  235/1, 235/2, 225/1, 138/1, 116/18, 235/8, 207 obr. ewid. 0010 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV zasilającej budynki mieszkalne w Mikoszewie na dz. nr 235/5, 235/6, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/3, Mikoszewo, obr. 0010, działki nr 235/1, 235/2, 225/1, 138/1, 116/18, 235/8, 207    
41 2020-06-24 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Żuławki, gm. Stegna działki nr  88, 135, 115/3 obr. ewid. 0019 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 117 i 148/2 w miejscowości Żuławki, obr. ewid. 0019 Żuławki, działki nr 88, 135, 115/3    
42 2020-06-24 Energa – Operator S.A. ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Żuławki, gm. Stegna działki nr  65/23, 65/9 obr. ewid. 0019 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na dz. 65/9 w miejscowości Żuławki, obr. ewid. 0019 Żuławki, działki nr 65/23, 65/9    
43 2020-06-25 Energa-Operator S.A. oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Krynica Morska,  działki nr 736, 663/1, 659/1, 751, 651/1 obr. ewid. 0001 Budowa linii  Kablowej nN-0,4 kV celem zasilania budynku zakwaterowania turystycznego na dz. 663/1 w Krynicy Morskiej, ul. Żeromskiego    
44 2020-06-29 ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, gm. Sztutowo działki nr  117/2, 105/3, 137/3, 79/17, 79/1, 79/25, 785/1 obr. ewid. 0006 Przebudowa drogi w zakresie doświetlenia ulicy w m. Sztutowo, obr. ewid. 0006 Sztutowo, działki nr  117/2, 105/3, 137/3, 79/17, 79/1, 79/25, 785/1    
45 2020-06-30 ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Jantar, gm. Stegna działki nr  441/6, 441/7 obr. ewid. 0008 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków sanitarnych PS w miejscowości Jantar, obr. ewid. 0008 Jantar, działki nr  441/6, 441/7    
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-01-20 13:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 08:43

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6647
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 08:43

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1857568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 14:15

Stopka strony