Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2022

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2022-01-03 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ul. Bandrowskiego nr 16,  33-100 Tarnów ul. Polna,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 24/19, 16,3, 15/5,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn63 PE100, SRD11   Projekt wycofany wnioskiem z dnia 2022-02-25
2 2022-01-21 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Szałwiowa nr 8,  82-120 Krynica Morska,  działki nr 41, 40/3, 40/2,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej 0,4 kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Projekt został przekazany do właściwego organu tj. Wojewody Pomorskiego w dniu  2022-01-24
3 2022-01-26 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Sportowa,  82-103 Stegna,  działki nr 699/3, 707, 702, 717, 718/14, 718/25,  obr. ewid. 0015, Stegna, gm Stegna Budowa linii kablowej  nn-0,4 kV w m. Stegna, w celu przyłączenia do sieci zespołu domów letniskowych   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2022-01-26 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Marynowy,  ul. Dębowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 86/1, 91, 87,  obr. ewid. 0007, Marynowy,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  nn-0,4 kV w m. Marynowy,  w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2022-01-27 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Wojska Polskiego nr 3,  82-120 Krynica Morska,  działki nr 28/30, 28/31,  obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa linii kablowej 0,4 kV, w ramach przebudowy zasilania do budynku mieszkalnego wielorodzinnego   Projekt został przekazany do właściwego organu tj. Wojewody Pomorskiego w dniu  2022-01-28
6 2022-02-01 Piotr Zachara,  ul. Cedrowa 31/138, 80-126 Gdańsk Nowa Cerkiew  nr 34,  82-112 Ostaszewo,  działki nr 173/1, 173/2,  obr. ewid. 0003, Nowa Cerkiew,  gm. Ostaszewo Przebudowa istniejącego domu jednorodzinnego  wraz z remontem elewacji   Organ wniósł sprzeciw -  decyzja sprzeciwu z dnia 2022-04-04
7 2022-02-04 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn ul. Makowa,  ul. Przemysłowa,  82-112 Ostaszewo,  działki nr 448/1, 451, 514,  obr. ewid. 0005, Ostaszewo, gm. Ostaszewo Budowa linii kablowej oraz przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków przy  ul. Przemysłowej  w miejscowości Ostaszewo   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2022-02-10 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn m. Orłowo,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 153/4, 153/5,  obr. ewid. 0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV  ze złączem elektroenergetycznym  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2022-02-10 ELFEKO S.A.,  ul. Hutnicza nr 20A,  81-061 Gdynia ul. Bałtycka,  82-120 Krynica Morska, działki nr 651/8, 750, 751, obr. ewid. 0001, Krynica Morska Budowa sieci wodociągowej  z przyłączem, budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórka wodociągu   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2022-02-11 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, dz. nr 357/105, 357/106, 357/107, 357/108, 357/109, 357/110, 357/111, 357/12, 357/13, 357/46, 357/87 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 357/105, 357/106, 357/107, 357/108, 357/109, 357/110, 357/111, 357/12, 357/13, 357/46, 357/87, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2022-02-11 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Orłowo, ul. Wierzbowa, 82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 94/10, 94/11, 94/16,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  nn-0,4 kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2022-02-11 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Kmiecin,  ul. Jaśminowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 151/2, 155/7, 181/5,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci  elektroenergetycznej  kablowej  nn-0,4 kV  dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2022-02-17 ENERGA-OPERATOR SA. z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Orłowo,  ul. Żuławska,   82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 203/1, 248, 257/1, 257/2,  obr. ewid. 0011, Orłowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  do budynku mieszkalnego  na dz. 257/1 w Orłowie  przy ul. Żuławskiej   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2022-02-18

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sztutowo, dz. nr 393/3, 385, 382/159 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV z naziemnym złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz zespołu domków letniskowych w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 393/3, 385, 382/159, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutow   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2022-02-23

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Piotrowo,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 242/18, 242/19, 242/15,  obr. ewid 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej) nn 0,4 kV wraz z naziemnym złączem kablowo-pomiarowym do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2022-02-25

Marcin Zawodniak

Żelichowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 174/2, obr. ewid.0021 Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej
w m. Żelichowo
  Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2022-02-25

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, dz. nr 45/17, 1223/12, 1223/11, 45/29, 45/30, 46/6   Budowa sieci kablowej celem zasilania punktów usługowych oraz oświetlenia zejść na plażę przy ul. Morskiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr  45/17, 45/29, 45/30, 46/6, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2022-03-01

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Starocin,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 82/13, 84/3, 86/6, 86/8,  obr. ewid 0017, Starocin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na dz. 86/8, w miejscowości Starocin, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2022-03-11

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima

Orłówko, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działki
nr 31/22, 31/6, 31/51, obr. ewid. 0019, Tuja, gm
Budowa linii kablowej
nn-0,4 kV ze złączem kablowo –pomiarowym, na dz. 31/22, 31/6, 31/51, obr. ewid. 0019 Tuja
  Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2022-03-11

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, dz. nr 170, 174,   Stegna, dz. nr 668, 669/1, 669/2 Budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek nr  170 i 174, obr. ewid. 0009 Junoszyno, oraz na terenie działek nr 668, 669/1, 669/2, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2022-03-11

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 371, 372, 370/3, 370/2, 370/6 Budowa linii kablowej do budynków mieszkalnych przy ul. Rajskiej w miejscowości Jantar (z wyłączeniem działki nr 354 stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej), na terenie działek nr 371, 372, 370/3, 370/2, 370/6, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2022-03-15

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, dz. nr 234/6   Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem elektroenergetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bukowej w miejscowości Mikoszewo, na terenie działki nr 234/6,
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2022-03-15

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Mikoszewo, dz. nr 235/4, 235/1 Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Mikoszewo, na terenie działek nr 235/4, 235/1,
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, gm. Stegna
  Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2022-03-15

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

ul. Zagonowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działki nr 33, 30/1,  obr. ewid 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w miejscowości Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2022-03-17

Aleksandra Gościńska

Kmiecin,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 193/4, 193/7, 193/8,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2022-03-18

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 531/25, 543/22, 543/23, 543/13, 543/14 Budowa linii kablowej do budynków mieszkalnych na dz. 534/13 i 534/14 przy ul. Wczasowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr    531/25, 543/22, 543/23, 543/13, 543/14, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2022-03-21

Maciej Kwiatkowski

Drewnica, dz. nr 163 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Drewnica, na terenie działki nr 163, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Organ wniósł sprzeciw  
28 2022-03-21

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, dz. nr 154, 153, 58/53, 58/54 Budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego na dz. 58/54 przy ul. Słonecznej w miejscowości Junoszyno, na terenie działek nr 154, 153, 58/53, 58/54, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
29 2022-03-21

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Sztutowo, dz. nr 137/3, 165/8, 165/9, 767/2, 782/1 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. Wesołej w miejscowości Sztutowo, na terenie działek nr 137/3, 165/8, 165/9, 767/2, 782/1, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
30 2022-03-22

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Groszkowo, dz. 92, 88, 1, 4

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem elektroenergetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Groszkowo, na terenie działek nr 92, 88, obr. ewid. 0001 Groszkowo, oraz na terenie działek nr 1, 4, obr. ewid. 0005 Płonina,  gm. Sztutowo

   
31 2022-03-22

Polska Spółka Gazownictwa, ul. Bandrowskiego nr 16,  33-100 Tarnów

ul. Polna,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 24/19, 16/3, 15/5,  obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE   Organ nie wniósł sprzeciwu
32 2022-03-23

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar, dz. nr 427, 428, 429, 442/9, 442/5, 443/1, 443/22, 443/21, 416 Budowa linii kablowej zasilającej budynki mieszkalne na dz. 443/3-443/20 przy ul. Wierzbowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 428, 427, 429, 442/9, 442/16, 443/1, 443/22, 443/21, 416, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2022-03-24

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Kąty Rybackie, dz. nr 23, 96, 760 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. akacjowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 23, 96, 760, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2022-03-25

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Jazowa,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 2/40, 2/42, 2/59,  obr. ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej) nn 0,4 kV wraz z naziemnymi złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
35 2022-03-30

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn

Kobyla Kępa,  82-110 Sztutowo, działki nr 8/5, 8/6, 8/7, 8/1,  obr. ewid 0003, kobyla Kępa, gm.  Sztutowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, w miejscowości Kobyla Kępa   Organ nie wniósł sprzeciwu
36 2022-03-30

Ewa Stobnicka, Mikołaj Gimiński, Agnieszka Miernik, Ilona Siedlecka

Drewnica, dz. nr 216/4, 277/8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Wiślanej w miejscowości Drewnica, na terenie działek nr 216/4, 277/8, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna    
37 2022-04-06

Karolina Dobrzyńska-Wdowicz, Paweł Wdowicz

Żelichowo 12A,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działka nr 179/4,  obr. ewid. 0021, Żelichowo,  gm. Nowy Dwór Gdański Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na cele usługowe – salon masażu   Organ nie wniósł sprzeciwu
38 2022-04-06

Małgorzata Piotrowska

Ul. Żeromskiego  nr 14,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działka nr 249/1,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
39 2022-04-13

Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, działki nr 1605/8, 689 Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym nn 0,4kV do zasilania zespołu budynków letniskowych przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 1605/8 i 689, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
40 2022-04-13

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Junoszyno, działka nr 186 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego przy ul. Topolowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 186, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
41 2022-04-19 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Junoszyno, działka nr 157/12 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Spacerowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 157/12, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
42 2022-04-19 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Kmiecin,  ul. Słoneczna  82-100 Nowy Dwór Gdański,  działki nr 250/1, 253, 373/2,  obr. ewid. 0005, Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej  do budynku mieszkalnego  na dz. nr 373/2, w miejscowości Kmiecin, przy ul Słonecznej   Organ nie wniósł sprzeciwu
43 2022-04-20 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą  w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima nr 6,  10-950 Olsztyn Piaskowiec,  82-112 Ostaszewo, działki nr 207/5, 227/1, 202,  obr. ewid 0005, Ostaszewo, gm. Ostaszewo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV,  wraz z dwoma złączami elektroenergetycznymi  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
44 2022-04-22 ELFEKO S.A., 
ul. Hutnicza
nr 20A, 
81-061
Gdynia
82-120 Krynica Morska, działki nr 647, 651/8, 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją 
istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej 
i studni
  Organ nie wniósł sprzeciwu
45 2022-04-22 Lucjan Kotlicki Jantar, działka nr 569 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 569, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
46 2022-04-27 ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Stegna, działki nr 768/3, 769, 770/1 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym przy ul. Gdańskiej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 768/3, 769, 770/1, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
47 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, ul. Żuławska nr 16A, 
82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 207/51, 207/30, 207/31, 207/32, 207/33, 207/34, 207/35, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
48 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, ul. Żuławska nr 16A, 
82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 40/7, 41/2, 207/49, 43/5, 43/2, 44/6, 207/52, 207/50, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
49 2022-04-28 MARBAŁ
Sp. z o.o.
Mikoszewo, 
ul. Żuławska 
nr 16A, 
82-103 Stegna.
OTFINOWSKI.COM 
Sp. z o.o.
Drewnica 
ul. Wałowa 
nr 31, 82-103 Stegna
Przemysław, 
82-103 Stegna, 
działki nr 43/2, 207/50, 207/11, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/16, 207/21, 207/22, 207/23, 207/24, 207/25, 207/26, 207/27, 
obr. ewid. 0012, Przemysław, 
gm. Stegna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami 
w miejscowości Przemysław
  Organ nie wniósł sprzeciwu
50 2022-04-27 ENERGA OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Rybina, dz. nr 225/1 Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV, wymiana transformatora oraz budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem energetycznym do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Rybina, na terenie działki nr 225/1, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
51 2022-05-02 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Przemysław, dz. nr 124/12, 124/13, 124/14  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Przemysław, na terenie działek nr 124/12, 124/13, 124/14, obr. ewid. 0012 Przemysław, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
52 2022-05-09 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, dz. nr 357/40, 357/89, 357/91, 357/50 Budowa linii kablowej nN-0,4kV oraz przebudowa stacji transformatorowej celem zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
53 2022-05-10 ENERGA-OPERATOR S.A., z siedziba w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 
80-557 Gdańsk
ul. Różana, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działki 
nr 110/11, 118, 110/12, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański
Budowa sieci kablowej 
do zasilania budynku jednorodzinnego
  Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2022-05-17
54 2022-05-11 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie, dz. nr 214 i 231/1
oraz 
Kobyla Kępa dz.nr 39, 33/1, 34/1
budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowym przy ul. Wierzbowej w miejscowości Kąty Rybackie, na terenie działek nr 214 i 231/1, obr. ewid. 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo, oraz w miejscowości Kobyla Kępa, na terenie działek nr 39, 33/1 i 34/1, obr. ewid. 0003 Kobyla Kępa, gm. Sztutowo    
55 2022-05-11 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Stegna, dz. nr 1247/12, 1247/13, 1247/9, 1247/8, 1247/2 Budowa linii kablowej nN-0,4kV ze złączami kablowymi kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
56 2022-05-12 ENERGA,  OPERATOR  S.A. Z/S W GDAŃSKU ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Junoszyno, dz. nr 92/2 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
57 2022-05-16 Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna Jantar, dz. nr 364, 377, 385, 381/6 Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
58 2022-05-20 Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Junoszyno, dz. nr 58/23 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Spacerowej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 58/23, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
59 2022-05-24 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, dz. nr 567/11 Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gdańskiej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 567/11, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
60 2022-05-24 Energa Operator S.A., ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, dz. nr 102 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym nn 0,4kV do zasilania instalacji radiokomunikacyjnej sieci P4 NDG0403A przy ul. Morskiej w miejscowości Jantar, na terenie działki nr 102, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
61 2022-05-27 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
m. Nowy Dwór Gdańsk, ul. Warszawska., działki nr 103, 126, 216/1, obr. ewid. 0004, Nowy Dwór Gdański budowa linii kablowej nn-0,4 kV i złącza kablowego w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ulica Warszawska   Organ nie wniósł sprzeciwu
62 2022-05-30 Energa-Operator SA., ul. Marynarki Polskiej nr 130, 
80-557 Gdańsk
ul. Sportowa, 
82-103 Stegna, 
działka nr 687/2, 
obr. ewid. 0015, Stegna, 
gm. Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
63 2022-06-03 ELFEKO S.A., 
ul. Hutnicza
nr 20A, 81-061
Gdynia
82-120 Krynica Morska, działki nr 651/8, 651/3, 651/7, 647, 68/12, 696/5, 696/4, 696/6, 782, 69/2 
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Organ nie wniósł sprzeciwu
64 2022-06-06 ENERGA OPERATOR SA. 
z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima nr 6, 
10-950 Olsztyn
Katy Rybackie, 
82-110 Sztutowo, działki nr 790/1, 193/6, 96, 41, 42, 800/3, 800/2, 800/5, 800/4, 801/5, 801/2, 801/3, 802, 801/4, 
obr. ewid 0002, Kąty Rybackie, 
gm. Sztutowo
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zespołu domków letniskowych    
65 2022-06-10 Marzena Jaroszewska  m. Orłowo, ul. Wierzbowa i ul. Szczęśliwa  działki nr 152, 139/6, 109,  obr. ewid. 0011, Orłowo Budowa sieci wodociągowej    
66 2022-06-14 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
m. Jantar, ul. Bursztynowa, działki nr 50/2, 51, 22/2, 22/1, 631, 21/6, 657, 52/3, 39, 38/5, obr. ewid. 0008, Jantar. budowa linii kablowej nN-0,4 kV do budynku mieszkalnego na dz. nr 657   Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2022-06-17 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
m. Nowy Dwór Gdańsk, ul. Wierzbowa., działki nr 141, 94/11, 94/19, obr. ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański. budowa linii kablowej nN-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Nowy Dwór Gdański, ulica Wierzbowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2022-06-22 Paweł Irla ul. Makowa, 
82-112 Ostaszewo,
działki nr 451, 501/1, 
obr. ewid. 0005, Ostaszewo
Budowa sieci wodociągowej dn 110 PE    
69 2022-06-22 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima
nr 6, 10-950   
Olsztyn
ul. Jaśminowa , 
82-100 Nowy Dwór Gdański,
działki nr 63/7, 63/9, 63/10, 63/11, 296/11, 
obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
70 2022-06-29 Dawid Denis, 
Sabina Albrecht, Ignacy Albrecht, Izabela Dobrzańska, Maria Klimuk, Aleksandra Klimuk
82-120 Krynica Morska, działki nr 342/2, 342/7, 343/3, 343/4, 343/6, 724  
obr. ewid. 0001, Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami    
71 2022-06-30 Artur Stefanowicz Junoszyno, dz. 93/7 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 przy ul. Zacisznej w miejscowości Junoszyno, na terenie działki nr 93/7, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna    

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2022-02-03 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  ul. gen. Władysława Sikorskiego  nr 26, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 26,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 385,  obr. ewid 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2022-02-23 Beata Henke  Os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  6/2, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kochanowskiego  nr 12,  82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 10/18,  obr. ewid 0003, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegające  na wykonaniu zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2022-02-25 Radosław Czosnek ul. Sienkiewicza,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 767/3,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2022-02-28 Marzena Gąska ul. Morska,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 250,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2022-03-25 Jowita Brodecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 8A/3,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 407/1,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2022-04-05 Ryszard Zubkowicz ul. Kanałowa nr 85,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 95,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2022-04-13 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Sikorskiego nr 24A w Nowym Dworze Gdanskim ul. Sikorskiego 24A, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
Działka nr 382/2, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
ul. Sikorskiego 24A, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
Działka nr 382/2, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
  Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2022-04-20 Janusz Branach ul. Dworcowa 5/17,  82-100 Nowy Dwór Gdański,  Działka nr 634,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2022-04-28 Ewa
Wołowska
ul. Obrońców Westerplatte 24/1, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
działka nr 582, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2022-05-09 Anna Górska ul. Juliusza Słowackiego 2/3, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 327, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym, 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2022-05-18 Agnieszka Urbańska ul. Bałtycka 2, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 325/2, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2022-05-27 Sylwia Kielar m. Nowy Dwór Gdański,   ul. gen. Tadeusza Kościuszki nr 16, działka   nr 206, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański wykonywanie robot budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2022-06-02 Stanisław Pawlak ul. Obrońców Westerplatte 24/2, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 582, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2022-06-10 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Bałtyckiej 11 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Bałtycka 11, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 164, 
obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
   
15 2022-06-13 Tadeusz Buczyński m. Stegienka Osada, działka nr 206, obr. ewid. 0014, Stegienka wykonywanie robot budowlanych polegających na montażu zbiornika na LPG naziemnego o poj. 2700 l wraz instalacją wewnętrzną i zewnętrzna w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym    
16 2022-06-22 Janusz Fila Żelichowo 34a, 
82-100
Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 129/2, obr. ewid. 0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
17 2022-06-29 Donata Belicka 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa nr 99 działka nr 84, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
18 2022-07-01 Andrzej Zyguła 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska nr 79 działka nr 49, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu zewnętrznej    instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-01-04
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2022-01-02 16:35
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-04 13:00

Rejestr zgłoszeń budowy 2021

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13775
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-04 13:00