Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

2020 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2020-01-20 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Junoszyno, gm. Stegna, działka nr 37/2, 186, 177/5 obr. ew. 0009 Budowa  linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Makowa,  działki nr 356/4, 356/28, 356/38, 382/76, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Chabrowa działki nr 356/28, 382/9, 382/115, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Kąty Rybackie, gm. Sztutowo ul. Kwiatowa działki nr 441, 442, obr. ewid. 0002 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Przemysłowa działka nr 524 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowska Kępa, gm. Sztutowo, działka nr 554 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo ul. Wczasowa działka nr 80 obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2020-01-24 Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot Sztutowo, Leśny Zakątek, działki nr 70/4, 187/7, 760/8, 10/2, obr. ewid. 0006 Budowa doświetlenia ulicy w zakresie przebudowy drogi   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2020-01-28 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa,   działki nr 21/81, obręb ewid. 0021, Żelichowo, działki nr 71, 11/7, 12/7, obręb ewid.  0001, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w  Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2020-01-28 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Żelichowo, na terenie działek nr 173/8, 173/9, 173/10, 173/13, 173/12, 173/7, 173/11, 173/5, 173/4, 173/3, 174/2, 174/6, obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm.  Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej 0,4 kV celem zasilenia budynków mieszkalnych w Żelichowie, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2020-01-31 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, gm. Stegna działki nr  550/12, 651 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 551/6 w Jantarze   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Mikoszewo,  gm. Stegna działka nr 239/25 obr. ewid. 0010 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działce nr 239/14-239/24   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2020-02-04 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Bronowo,  gm. Stegna  działki nr 22, 37 obr. ewid. 0001 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 37   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2020-02-17 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie Ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Bałtycka działki nr  80, 84/5, 84/6 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2020-02-18 ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Marzęcino, na terenie działek nr: 524/2, 524/1, 492/1, obręb ewid.  0008, Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Marzęcino    
16 2020-02-20 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji Kwidzyn, ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn Sztutowo, ul. Kolejowa działki nr  175/3 i 174/3 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej 0,4kV z zestawem złączowo – pomiarowym YAKxS 4x120mm2   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2020-02-24 ENERGA –OŚWIETLENIE Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17-19, 81-855 Sopot w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa, działka nr 53/25, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bursztynowej,   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2020-03-04 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn ul. Lotników, Krynica Morska działki nr 196/17, 196/6 obr. ewid. 0001 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2020-03-06 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn w m. Orliniec, działki nr 118/2, 118/3, 75, 32/1, obręb ewid. 0010, Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański.   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2020-03-09 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  ul. Mierzeja Park, Zalewowa działki nr  805/11, 805/12, 353/2, 355, 357/55, 357/56, 357/30, 357/6, 357/37, 357/38, 357/40 obr. ewid. 0006 Budowa linii kablowej nN-0,4kV celem zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. 357/56 w Sztutowie ul. Zalewowa, z wyłączeniem działki 68/2 stanowiącej pas drogowy Drogi Wojewódzkiej DW501   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2020-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kępki  działki nr 150, 134, 125/1 -budowa sieci energetycznej napowietrznej  Działki nr 206, 113, 152/2, 151, 153/2, 150, 223, przebudowa  linii energetycznej napowietrznej Budowa sieci energetycznej napowietrznej nn-0,4kV  w m.  Orliniec, gm. Nowy Dwór Gdański    
22 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie,  gm. Sztutowo działki nr  90, 83/11,74 obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV (sieci elektroenergetycznej) do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kąty Rybackie, ul. Polna, dz. nr 90, 83/11, 74     
23 2020-03-24 Energa-Operator S.A Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo,  gm. Sztutowo, działki nr 554, 612/6 obr. ewid. 0006 Sztutowo Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV do zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Sztutowo, ul. Sztutowska Kępa, działki nr 554, 612/6    
24 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, działki nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/6 obr. ew. 0002 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  zespołu budynków jednorodzinnych    
25 2020-03-24 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Solnica, gm. Nowy Dwór Gdański, działki nr 137/1, 139/6, 151/2 obr. ew. 0016 Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej (sieci elektroenergetycznej) 0,4kV do zasilania  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego    
26 2020-03-24 Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Nowa Karczma, działka nr 7/11, obr. ewid. 0002 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłącza kablowego nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków    
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-01-20 13:54
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-02 10:47

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6116
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-02 10:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1760987
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 14:14

Stopka strony