Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

2018 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2019-01-17 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Orłowo, ul. Kwiatowa,  na terenie działek  nr 123, 120/2, 120/1, obręb ewid.  0011, Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0-4 kV dla zasilania zespołu  budynków jednorodzinnych na dz. nr 120/1, 120/2  w m. Orłowo, gm.  Nowy Dwór Gdański,   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2019-02-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Żelichowo,  na terenie działek  nr 187/1, 187/2, 188/4, 189/2, 190, 192, 193/1, 191, 198, 199/3, 199/4 obręb ewid.  0021, Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV ze złączem kablowo –pomiarowym oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV obwód 200/T-5649 „Żelichowo”   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2019-02-14 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Jantar działki nr 644/9, 644/10, 542/14, 542/4, 542/15, 548 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2019-02-15 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Szymborskiej i Gombrowicza,  na terenie działek nr 10/1, 10/16, obręb ewid.  0003, Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 10/45, Nowy Dwór Gdański przy ul. Szymborskiej   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2019-02-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, przy ul. Kopernika,  na terenie działek nr 476, 475, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV  oraz rozbiórka odcinka sieci napowietrznej nn 0,4kV (usunięcie kolizji), Nowy Dwór Gdański przy ul. Kopernika.   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2019-03-06 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Stegna działki nr 801, 571 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania budynku    
7 2019-03-07 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Junoszyno,  gm. Stegna, działki nr 186 , 237/12 Budowa linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2019-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Nasienna, na terenie działek nr 101/9, 101/12, 102, obręb ewid.  0004, Nowy Dwór Gdańsk. Budowa linii kablowej nn 0-4 kV dla zasilania  magazynu nawozów na dz. nr 101/9, w Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2019-03-11 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Przebrno, gm. Krynica Morska, działki nr: 18,19,21,22,26,53,36/2,36/1,31,29/4,29/3,29/1 i 29/2 Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2019-03-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica   działki nr 7/4, 8, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12, 15, 20 Budowa linii kablowej nN-0,4kV do zasilania obiektu usługowego na działce nr 10/6    
11 2019-04-03 Ryszard Dębski i Karolina Dębska Mikoszewo,  gm. Stegna, działki nr 158/7 Przebudowa dachu wraz z kominem oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Inwestor wycofał zgłoszenie
12 2019-04-04 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica działki nr 480/2, 435, 411, 412/18 Budowa linii kablowej nN celem zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr  412/6 – 412/15   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2019-04-18 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Piaskowiec,  gm. Ostaszewo, działki nr:  189, 186, 183/1  i 182/1, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV zasilającej malarnię proszkową w miejscowości Piaskowiec Wniosek wycofano w dniu 2019-04-26  
14 2019-04-23 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Drewnica działki nr 215/3, 215/2, 213, Przemysław  działki nr 118/5, 118/2, 135, gm. Stegna Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2019-05-08 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Junoszyno działki nr 179/11, 180/1, 180/2 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania domu jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2019-05-09 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki nr 547/2, 547/1 - ul. Morska Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej pompy ciepła    Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2019-05-10 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański działki nr 399/4, 403, 406/11- ul. Sikorskiego Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV do obiektów technicznych    Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2019-05-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Kąty Rybackie działki nr 495/1, 467, 324/4 Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV i przyłącza kablowego nn 0,4kV wraz przebudową rozdzielnicy stacyjnej nn 0,4kV oraz stanowiska słupowego nn 0,4kV zasilającej telekomunikacyjną szafę dostępną z działki nr 324/4      Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2019-05-27 ENERGA –OPERATOR S.A.  Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański   działki nr 158/18, 244/7, 244/11, 244/10 Budowa linii kablowej nN do budynków mieszkalnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2019-06-04 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim ul. Plac Wolności 5-A  82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański  kwartał ulic:  Plac Wolności  i Sikorskiego, działki nr:  406/11 i 406/1 obr. ewid. 0002  Nowy Dwór Gdański Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla osiedla Śródmieście w Nowy Dworze Gdańskim,  wraz z wykonaniem nowych odcinków   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2019-06-07 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, ul. Łąkowa, działki nr: 354/3 i 741 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
22 2019-06-07 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Krynica Morska, działki nr: 620/7, 620/5  i 620/3 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV, do zasilania budynku mieszkalnego – bliźniak (rozdział instalacji) Zgłoszenie wycofane dn. 07.06.2019  
23 2019-06-11 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Tujsk działki nr 63/25, 63/26, 63/29, 63/27 Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV zasilającej zespół budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
24 2019-07-04 Gmina Miasta Krynica Morska  ul. Górników 15  82-120  Krynica Morska Przebrno, ul. Zielona, działki nr: 8, 9, 11, 21, 22 i 201 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV, oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Przebrnie   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
25 2019-07-24 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Jantar,  gm. Stegna, działki nr 550/12, 550/14, 552/16, 552/17, 552/18 Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
26 2019-08-05 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Junoszyno działki nr 180/2, 180/4, 181 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego  jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
27 2019-08-05 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Rychnowo Żuławskie, na terenie działek  nr 44/9, 45/2, obręb ewid.  0015,  Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdańsk. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0-4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rychnowo Żuławskie   Organ nie wniósł sprzeciwu
28 2019-08-06 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Skowronki,  gm. Sztutowo, działka nr  728, Obr. 0002 Sztutowo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, Wraz ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowymi   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
29 2019-08-06 Energa- Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Groblica,  gm. Ostaszewo, działki nr:  122/2; 123; 109  i 108/2, Obr. 0005 Ostaszewo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, demontaż odcinka linii napowietrznej  nn 0,4 kV   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
30 2019-08-22 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Mikoszewo działki nr 303, 308, 317/6 Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN i linii kablowej nN celem zasilenia budynków mieszkalnych na działkach 317/7-17   Organ nie wniósł sprzeciwu
31 2019-08-28 ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Ostaszewo, gm. Ostaszewo, działki nr: 396/6, 397, 398/3, 398/5, 398/6, 400, 399, 418, 318/5 i 318/4,

Obr. 0005 Ostaszewo

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV   Starosta Nowodworski nie wniósł sprzeciwu
32 2019-09-04 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Mikoszewo działki nr 112/14, 112/22, 155/1 Budowa linii kablowych nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu przyłączenia do sieci  budynku mieszkalnego. Demontaż linii kablowej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
33 2019-09-05 Energa- Operator S.A. Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Jantar działki nr 164/3 Budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
34 2019-09-16 ENERGA  OPERATOR  SA  z siedzibą w Gdańsku Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-50 Olsztyn Sztutowo, ul. Królewiecka,  gm. Sztutowo, działki nr: 382/156; 382/155; 382/159; 385 i 393/5, Obr. 0006 Sztutowo Budowa linii kablowej nn 0,4 kV, Zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sztutowo, przy ul. Królewieckiej    
35 2019-09-17 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Sztutowo działki nr 134/11, 134/16 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
36 2019-0920 Energa- Operator S.A.  Oddział w Olsztynie  ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn Stegienka-Osada działki nr 125/5, 125/4 Budowa sieci kablowej nn-0,4kV zasilającej  budynek letniskowy    
  • data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2018-12-13 10:51
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-20 14:18

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4972
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-20 14:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1568438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:37

Stopka strony