Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2021

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2021-01-07 Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Drewnica dz. nr 369/5, 394/4 obr. ewid. 0004 Drewnica gm. Stegna Budowa linii kablowej nN do budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2021-01-08 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn Nowy Dwór Gdański, ul. Miłosza, działki nr 440/11, 470 obr. ewid. 0002,  Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn-0,4kV  ze złączami kablowymi i pomiarowymi    przy ul. Miłosza, Nowy Dwór Gdański, na terenie  działek nr 440/11, 470 obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2021-01-12 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Gozdawa,działki nr 107, 103, 85, obręb ewid. 0001, Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci  kablowej nn 0,4 kV do powiązania z istn. linią napowietrzną nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego 15 kV,  budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV  m. Gozdawa,   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2021-01-13 ENERGA –OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn m. Gozdawa, działki nr 28/88, 117/1, 117/2, obręb ewid. 0001, Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, na działkach nr 2/3, 2/4,  m. Gozdawa    Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2021-01-20 Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Jantar, działki nr 569, 571/6, 572/4,  obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa linii kablowej 0,4kV do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 569, 571/6, 572/4,  obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna .   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2021-01-22 Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn Sztutowo, działka nr 357/56, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo.  Rozbiórka fragmentu linii napowietrznej 0,4kV i budowa stanowiska słupowego, na terenie działki nr 357/56, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo.   wycofano wniosek w dniu 2021-01-29
7 2021-01-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk  Nowy Dwór Gdański przy ulicy Sikorskiego, działki nr 390/2, 817, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 o łącznej długości gazociągu 39,83 m w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego;   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2021-01-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41-43, 80-858 Gdańsk  Nowy Dwór Gdański przy ulicy Sikorskiego, działka nr 390/2, obręb ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański,  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE  o łącznej długości 17,00 m  w Nowym Dworze Gdańskim  przy ulicy Sikorskiego;   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2021-01-27 Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Skowronki, działki nr 728, 736/2, 737, 727/1, 726 obr. ewid 0002 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn0,4kV do zasilania budynku sklepu rybnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku letniskowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2021-01- Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn Płonina, działki nr 19/3, 19/4, 17 obr. ewid. 0004 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynku jednorodzinnego    Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2021-02-03

Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Sztutowo, działki nr 50/33 obr. ewid. 0006 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych    Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2021-02-04

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, działki nr 180, 187/2, 797 obr. ewid. 0002 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2021-02-09

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Jantar, działki nr 250, 262 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2021-02-10

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Kąty Rybackie, działki nr 298/11, 357/1, 356/2, 354 obr. ewid. 0002 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowymi i pomiarowymi   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2021-02-17

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Sztutowo, działki nr 356/14, 356/4, 356/46, 356/33, 356/36, 240/17 obr. ewid. 0006 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia obiektu handlowo-usługowego    Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2021-02-22

ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 141/22, 141/14, obr. ewid. 0011, Orłowo, dz. nr 295/5, obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański dz. Nr 3/2,  obr. ewid. 0005, Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej nn-0,4kV z zestawem złączowo-pomiarowym przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim.   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2021-02-23

Karolina Karnas, ul. Brzozowa 3, 82-103 Jantar

Jantar, działki nr 471, 487/52, 487/54, 487/42, 487/43, 487/48 obr. ewid. 0008 Budowa sieci wodociągowej dla obsługi projektowanej zabudowy jednorodzinnej wraz z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2021-02-24

ENERGA –OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Rychnowo Żuławskie, działki nr 59/3, 58, obręb ewid. 0015,  Rychnowo Żuławskie, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci kablowej nn-0,4kV  dla zasilania działki nr 59/3 w miejscowości Rychnowo Żuławskie.   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2021-02-25

 Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Junoszyno, Działki nr 158/14, 158/16, 158/17, 109/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4kV do zasilania domów letniskowych w miejscowości Junoszyno na terenie działek nr 158/14, 158/16, 158/17, 109/3, obr. ewid. 0009 Junoszyno, gm. Stegna    Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2021-03-05

Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Stegna, Działki nr 801, 781/9, 781/7 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna  Budowa linii kablowej nn 0,4kV przy ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna, na terenie działek nr 801, 781/9, 781/7 obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2021-03-11

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,  ul. Tuwima 6,  10-950 Olsztyn

Rybina, działki nr 333, 21/1 obr. ewid. 0013 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci budynku letniskowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22

2021-03-11

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 91/2, 91/3, 91/7, obręb ewid. 0003,  Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa)   nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
23

2021-03-16

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 583, 584/1, 584/2, 594, 595, 330, 807, obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
24

2021-03-19

Energa-Operator S.A., oddział w Olsztynie,
ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn

Jantar, działki nr 487/52, 487/51, 487/50, 487/46, 487/45, 487/40 obr. ewid. 0008 Budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych     Organ nie wniósł sprzeciwu
25

2021-03-22

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki nr 91/5, 91/6,  91/7, obręb ewid. 0003,  Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa)  nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
26

2021-03-25

ENERGA –Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

Jazowa działka nr 94/5, obręb ewid. 0002, Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa energetycznej  sieci kablowej nN-0,4kV – oświetlenie drogowe w m. Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
27

2021-03-26

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki, działki nr 819/4, 820, obręb ewid. 0002,  Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci  elektroenergetycznej    (linii kablowej)  nn 0,4 kV do zasilania garaży  w Nowym Dworze Gdańskim  przy  ul. Gen. Tadeusza Kościuszki    
28

2021-04-01

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Nowy Dwór Gdański, ul. Bałtycka, działki nr 167, 28, 23/1 obręb ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański . m. Żelichowo działka nr 145/12, obręb ewid. 0021, Żelichowo gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim    
29

2021-04-12

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa i Jantarowa działki nr 296/11, 296/10,  296/2, 147/8, obręb ewid. 0001,  Nowy Dwór Gdański. Budowa linii kablowej   nn 0,4 kV ze złączami kablowymi oraz przebudowa stacji transformatorowej – wymiana stacji  w Nowym Dworze Gdańskim    
30

2021-04-12

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa i Jantarowa działki nr 132/1, 132/2,  87, 147/10, 147/11, obręb ewid. 0001,  Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej   nn 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi  w Nowym Dworze Gdańskim    
31

2021-04-12

Orange Polska S.A.

Krynica Morska dz. nr 678, 751, 662, 664/20, 446/18, 661/3, 674/4, 661/5 obr. ewid. 0001 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków przy ul. Portowej, Teleexpresu i Żeromskiego    
32

2021-04-13

Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Jantar dz. nr 101/4 obr. ewid. 0008. Budowa linii kablowych nn-0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi ETAP II    
33

2021-04-14

Michał Staroń,
ul. Gdańska 67R, 82-103 Jantar

Jantar, Działki nr 361/3, 362/9 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar, na terenie działek nr 361/3, 362/9 obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna    

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych.

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2021-01-11 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  ul.  Wejhera nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera nr 6 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul.  Wejhera nr 6 działki nr 418, 417/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wejhera nr 6 Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr  418, 417/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2021-01-25 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kolejowa nr 2 82-100 Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul.  Kolejowa nr 2 działki nr 707,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolejowej nr 2 Nowy Dwór Gdański, na terenie działek nr 707, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2021-02-26 Wojciech Zalewski, ul. Juliusza Słowackiego 13A/1, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, działka nr 314/2,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Juliusza Słowackiego nr 13A w  Nowym Dworze Gdańskim,   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2021-03-02 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.ul. Kościuszki 20, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, działka nr 204, 203,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki nr 20 w  Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2021-03-15 Artur Urbański, Osiedle im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3/39, 82-100  Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Gdański, ul.  Henryka Sienkiewicza nr 25, działka nr 769,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.  Henryka Sienkiewicza nr 25 w Nowym Dworze Gdańskim   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2021-03-30 Aleksandra Górecka ul. gen. T. Kościuszki 8/4, 82-100
Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. gen. T. Kościuszki nr 8, działka nr 599,  obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen. T. Kościuszki nr 8 w Nowym Dworze Gdańskim    
7 2021-04-02 Tadeusz Czuba ul. Sadowa nr 6, 82-100
Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański, ul. Sadowa nr 6, działki nr 245/1, 245/2,  obr. ewid. 0001, Nowy Dwór Gdański Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Sadowej nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim    

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-01-07
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2021-01-07 12:44
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-15 09:36

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

Rejestr zgłoszeń budowy 2019

Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

Rejestr zgłoszeń budowy 2015

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-15 09:36