Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

 

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2023-01-05 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 861, 
obr. ewid. 0015 Stegna, 
gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania rogatki przejazdu kolejowego przy ul. Elbląskiej w miejscowości Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2023-01-15 Energa Operator S.A., 
ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn
dz. 900/3, 1020/1, 
obr. ewid. 0015 Stegna, 
gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2023-01-11 ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn.
ul. Rzeźbiarzy,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 566/1, 562/7, 562/15, 562/14, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV (budowa linii kablowej nn –  ze złączami kablowym i kablowo-pomiarowym 
i przebudowa linii kablowej nn – wymiana złącza kablowo pomiarowego).
  Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2023-01-12 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
ul. Leśna, 
ul. Wczasowa,
82-103 Stegna, działki 
nr 100/48, 100/49, 100/46, 100/47, 100/45, 1233/14, 1233/13, 1233/12, 
obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna
Budowa sieci kablowej 
nN-0,4kV zasilającej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
na dz. 1233/12 i 1233/13 
w Stegnie, ul. Lipowa
  Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2023-01-13 ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn m. Marzęcino,
ul. Polna, działki nr 455/2, 455/1, 462/1, obr. 0008 Marzęcino, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV    Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2023-01-16 Marzena Król m. Nowy Dwór Gdański, 
ul. Akacjowa,    działka nr 1/55,       obr. 0001. Nowy Dwór Gdański.
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
7 2023-01-16 ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie,
ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
Mikoszewo,
82-103 Stegna, działki 
nr 236/9, 236/10, 236/16, 
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2023-01-18

Anna i Cezary Trojanowscy

Barbara i Mirosław Sadowscy

dz. 179/10, 
obr. ewid. 0006 Sztutowo, 
gm. Sztutowo
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących w miejscowości Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2023-01-20

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Chełmek Osada, działki nr 47/1, 57/9, obr. ewid. 0002 Chełmek,     gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2023-01-20

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

m. Drewnica, ul. Długa, działki nr 285, 302 obręb ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2023-01-24

ENERGA –OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn

m.  Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa działki nr 238/7, 238/8, 237, 153/1,  152/8, 152/6, 157/2, 156, 158/7, 158/3 obr. 0001 Nowy Dwór Gdański budowa sieci  elektroenergetycznej nn-0,4 kV (budowa kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym)   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2023-02-01

Kazimierz Klekowski

Sztutowo, dz. 799/5, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sztutowska Kępa w miejscowości Sztutowo Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
13 2023-02-02

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 259/6, 258/3, 244, obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2023-02-02

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 189/11, 189/6,  obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2023-02-08

Maria Halska

Rybina, dz. nr 161/5, obr. ewid. 0013 Rybina, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Rybina Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
16 2023-02-09

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 61/7, 60/4, obr. ewid. 0019 Żuławki, gm. Stegna  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Żuławki   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2023-02-10

Magdalena Curyłło

Dz. 192/7, 405/1, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sztutowo Wniosek wycofano w dniu 15.01.2023
18 2023-02-16

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Tuwima 6, 
10-950 Olsztyn

Dz. 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo Budowa sieci kablowej nN 0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych nN 0,4kV oraz przebudowa istniejącej stacji transformatorowej słupowej dla zasilania zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Zalewowej w miejscowości Sztutowo   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2023-02-16

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 552/16, 550/123, 550/14, 548, 549/8, 549/2, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Młyńskiej w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2023-02-23

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 435/9, 427, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania zespołu budynków mieszkalnych oraz budynku gospodarczego w miejscowości Jantar   Organ nie wniósł sprzeciwu
21 2023-03-02

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, Oddział 
w Olsztynie, ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Młyńska 
Jantar,
82-103 Stegna, działki nr 548,549/10, 
obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
22 2023-03-02

Marzena Furman

Dz. 862/6, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 przy ul. Żuławskiej w miejscowości Stegna Wycofano w dniu 2023-03-14
23 2023-03-03

Maciej Włodarski

Jantar, dz. nr 576, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 w miejscowości Jantar Zgłoszenia dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
24 2023-03-06

ENERGA OPERATOR SA.  z siedzibą 
w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej
nr 130,  80-557 Gdańsk

82-120 Krynica Morska, działki 
nr 7/22, 196/1, 
obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, 
gm. Krynica Morska
Budowa sieci kablowej 
nn 0,4 kV 
ze złączem 
kablowo-pomiarowym
 
25 2023-03-09

ENERGA –OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, 
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olszyn

m.  Kmiecin,
ul. Łąkowa działki nr 47/70, 202, 47/9, obr. ewid. 0005, Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański
budowa sieci elektroenergetycznej   kablowej nn-0,4 kV do budynków letniskowych  
26 2023-03-10

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk, 
Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

Piaskowiec,
82-112 Ostaszewo, działki nr 167, 93, 96/4, 96/6, obr. ewid. 0005 Piaskowiec, 
gm. Ostaszewo
Budowa sieci elektroenergetycznej 
nn-0,4 kV (budowa linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym), w celu przyłączenia do sieci nowych odbiorców
 
27 2023-03-13

Energa-Operator S.A., 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Dz. 387/14, 387/17, 387/22, 387/25, 387/30, 387/33, 387/38, 387/41, 387/46, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa sieci kablowej nN ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Jantar  
28 2023-03-13

ENERGA OPERATOR SA. z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk, 
Oddział w Olsztynie, 
ul. Tuwima nr 6, 10-950 Olsztyn

ul. Piaskowa,
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 195/1, 1327, 144
obr. ewid. 0002 Nowa Karczma, 
gm. Krynica Morska
Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 
nN, budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, budowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej, likwidacja odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV
 
29 2023-03-13

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Przyjaźni nr 1, 82-120 Krynica Morska

ul. Przyjaźni, 
ul. Marynarzy, 
82-120 Krynica Morska, działki nr 113, 167/13, 782, 797, obr ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej  
30 2023-03-15

Jan Kozłowski

Dz. 232, 
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna
Budowa sieci wodociągowej przy 
ul. Bukowej w miejscowości Mikoszewo
 
31 2023-03-23

Centralny Wodociągowy Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Dz. 861, obr. ewid. 0015 Stegna, gm. Stegna Budowa sieci wodociągowej przy 
ul. Elbląskiej i Żuławskiej w miejscowości Stegna
 

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2023-01-04 PHU „C&ES” Sławomir Czapla Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska,
działki nr 141/17, 141/18, 
obr. ewid 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej  i zewnętrznej instalacji gazowej /2 szt./ zasilających budynek handlowo-usługowy  Inwestor wycofał swoje zgłoszenie w dniu 2023-01-09
2 2023-01-09 Piotr Łukasiuk Nowy Dwór Gdański, ul. Jaśminowa,
działki nr 258/1, 258/2,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  zewnętrznej  i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ozn. nr 138 oraz zewnętrznej instalacji gazowej  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ozn.nr 137    
3 2023-01-12 Zbigniew Nowak Jantar,
działka nr 235, 
obr. ewid 0008 Jantar, gm. Stegna
wykonywanie robot budowlanych polegających na: budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 m3 oraz instalowaniu wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
4 2023-01-13 Robert Waliszewski Nowy Dwór Gdański,
ul. Kopernika 4-6,
działka nr 469,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5A                             w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2023-01-17 Justyna Kułakowska dz. 533/2, 
obr. ewid. 0008 Jantar,
gm. Stegna
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=4,85 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych w miejscowości Jantar    
6 2023-02-03 Patryk Sobczak Nowy Dwór Gdańsk ul. H. Dąbrowskiego 14,
działki nr 715,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu   wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2023-02-15 Elżbieta Siudak m.  Nowy Dwór Gdański,
ul. Morska nr 63, działka nr 67, obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański.
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2023-02-16 Jakub Połomski Nowy Dwór Gdański,
ul. Stefana Żeromskiego nr 22 działka  nr 255, 
obr. ewid 0002  Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2023-02-28 Anna Mularczyk Nowy Dwór Gdański,
ul. Obrońców Westerplatte 14, działka nr 803, obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową    
10 2023-03-03 Dorota Wysiecka Nowy Dwór Gdański,ul. Juliusza Słowackiego nr 4, działka nr 328,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
11 2023-03-06 Andrzej Zgondek Nowy Dwór Gdański, ul. gen. T. Kościuszki nr 6,
działka nr 601/1,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
12 2023-03-09 Łukasz  Sominka Nowy Dwór Gdański, ul. Juliusza Słowackiego nr 13, działka nr 314/1,
obr. ewid 0002 Nowy Dwór Gdański
wykonywanie robot budowlanych polegających na instalowaniu  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2023-01-05
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2023-01-05 09:50
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2023-03-24 11:51

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-24 11:51:26