Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2024

Przejdź do rejestru zgłoszeń instalacji gazowych

 

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - budowa sieci, linii oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2024-01-04 Hubert Radwaniecki Kępki,
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 103/2, obr. ewid. 0003 Kępki, gm. Nowy Dwór Gdański
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
(o pow. zabudowy 70 m2).
Zgłoszenie dokonano 
na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
2 2024-01-05 Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej nr 130, 
80-557 Gdańsk
ul. Niska 82-120 Krynica Morska, działki nr 618/4, 771, obr. ewid. 0001 Krynica Morska Budowa linii kablowej elektroenergetycznej
nn-0,4 kV oraz dostosowanie rozdzielni transformatorowej 0,4 kV w celu zasilenia kompleksu domków letniskowych
  Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2024-01-05 Energa Operator SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,   10-950 Olsztyn Sztutowo
ul. Mierzeja Park
82-110 Sztutowo, dz. nr 357/58, 357/39, 357/40,     obr. ewid. 0006 Sztutowo
Budowa linii kablowej 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego     Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2024-01-08 Energa – Operator S.A., ul. Tuwima
nr 6, 10-950 Olsztyn
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 751, 650/16, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia energią elektryczną stacji telefonii komórkowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2024-01-12 Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Kąty Rybackie,
Ul. Polna, Dz: 93/2,83/11, Obr. ewid. 0002 Sztutowo
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami energetycznymi    Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2024-01-12 Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Sztutowo, Ul. Ogrodowa, Dz: 357/81,357/87
Obr. ewid. 0006 Sztutowo
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania domu letniskowego    Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2024-01-12 Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Stegna ul. Rycerska;
Dz: 940/3, Obr. ewid. 0015 Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynku gospodarczego   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2024-01-12 Energa – Operator S.A.,
ul. Marynarki Polskiej
nr 130, 80-557 Gdańsk
Piaskowiec, 
82-112 Ostaszewo, działka nr 237/15, 
obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym, do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2024-01-22 Centralny Wodociąg Żuławski, ul. Warszawska 28A, 
82-103 Nowy Dwór Gdański
Junoszyno, ul. Słoneczna, Dz:109/3, Obr. ewid. 0009 Junoszyno Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2024-01-22 Centralny Wodociąg Żuławski, ul. Warszawska 28A, 
82-103 Nowy Dwór Gdański
Drewnica
ul. Kwiatowa,
Dz:216/4, 179, 181, 193, 163, Obr. ewid. 0009 Junoszyno
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 2024-01-22 Centralny Wodociąg Żuławski, ul. Warszawska 28A, 
82-103 Nowy Dwór Gdański
Junoszyno, ul. Morska, Polna,
Dz:153, 10,
Obr. ewid. 0009 Junoszyno
Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2024-01-12 Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk            Stegna
ul. Nowodworska,  Bałtycka, Żuławska;
Dz: 961, 962/46, 962/43, 962/44,
Obr. ewid. 0015 Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej  kablowej nn 0,4kV    Organ nie wniósł sprzeciwu
13 2024-02-06 Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o.o.,
ul. Warszawska
nr 28A,  82-100 Nowy Dwór Gdański.
Piaskowiec, 
82-112 Ostaszewo, działki nr 175, 202, 
obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Piaskowiec
  Organ nie wniósł sprzeciwu
14 2024-02-07 Energa-Operator Sp. Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Jantar
Dz:531/25, 545/1, 545/15, 548, 557
Obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna
Budowa sieci kablowej nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2024-02-12 Energa-Operator SA, Ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
Tujsk Dz:100/3, 108, 335/10,
Obr. ewid. 0018 Tujsk, gm. Stegna
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2024-02-16 Barbara Dąbrowska,
Ul. Kolska 11/26,
01-045 Warszawa
Mikoszewo 
82-103 Stegna, działka nr 163/5, 
obr. ewid. 0010 Mikoszewo, 
gm. Stegna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 
(o pow. zabudowy 70 m2).
Zgłoszenie dokonano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
17 2024-02-19 Energa – Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej, nr 130, 80-557 Gdańsk. 82-112 Ostaszewo, działki nr 113/4, 114/2, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej
nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową
  Organ nie wniósł sprzeciwu
18 2024-02-28 Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przyjaźni
nr 1, 82-120 Krynica Morska
82-120 Krynica Morska, działki 
nr 113/2, 388, 436/30, 673, 678, 
obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Budowa sieci wodociągowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
19 2024-03-01 Energa-Operator SA, Ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
Sztutowo Dz: 299/1, 231/11, 231/7,
 Obr. ewid. 0006 Sztutowo, gm. Sztutowo
Budowa Sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
20 2024-03-13 Energa-Operator SA, Ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
82-112 Ostaszewo, działki nr 507/2, 507/7, 507/8, 507/9, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa  elektroenergetycznej  sieci kablowej  nn 0,4 kV ze złączami energetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych    
21 2024-03-13 Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot Drewnica
Dz:194/1, 195/7, 201/1,202, Obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn- 0,4kV,- oświetlenia drogowego   Organ nie wniósł sprzeciwu
22 2024-03-20 Energa Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Jantar dz: 546/1,546/2, 546/3,546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11, 546/12, 546/13, 531/25, obr. ewid. 0008 Jantar, gm. Stegna Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn- 0,4kV ze złączem energetycznym do zasilania budynków jednorodzinnych   Organ nie wniósł sprzeciwu
23 2024-03-26 Energa Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Piaskowiec 
82-112 Ostaszewo, działki nr 207/7, 207/8, 207/2, obr. ewid. 0005 Ostaszewo, 
gm. Ostaszewo
Budowa  elektroenergetycznej  sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym do zasilania domu jednorodzinnego    
24 2024-03-29 Energa Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
ul. Gdańska 
82-120 Krynica Morska, działka 
nr 61, obr. ewid. 0001 Krynica Morska
Przebudowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej nN i kablowej nN, likwidacja odcinków linii kablowych nN i  stanowiska słupowego linii napowietrznej nN, budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej nN oraz odcinka linii kablowej nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
25 2024-04-03 Szpital Rehabilitacyjny Jantar Sp. z o.o.
Jantar, ul. Rybacka 15, 82-103 Stegna
Jatar, Dz: 88/6, 639, 214/3, Obr. ewid. 0008 Jatrar,  gm. Stegna. Przeniesienie istniejącej słupowej abonenckiej stacji transformatorowej do nowej lokalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz demontażem istniejącego nieczynnego słupa energetycznego, nieczynnych złącz kablowych    

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - instalowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych
L.p. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2024-01-08 Adam Martyna Kmiecin,  ul. Żuławska
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 175/1,  obr. ewid. 0005 Kmiecin,  gm. Nowy Dwór Gdański.
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej 
i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2024-02-02 Tadeusz Szczygieł Kmiecin, ul. Żuławska
82-100 Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 239,  obr. ewid. 0005 Kmiecin, 
gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zewnętrznej 
i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
3 2024-02-15 Stanisław Ilczuk,
Drewnica, Lipowa 1,
82-103 Stegna
Drewnica
Dz:215/1, Obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan V=2,7m3 z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku    
4 2024-02-22 Paweł Rożek ul. Kościuszki, 
82-100, Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 249/2, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański
Wewnętrzna instalacja  gazowa zasilająca budynek gospodarczo-garażowy    
5 2024-02-23 Wojciech Opitz 82-100, Nowy Dwór Gdański, działka 
nr 531, obr. ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających 
na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Organ nie wniósł sprzeciwu
6 2024-02-23 Marcin Kleszcz ul. Brzask, 82-100,
Nowy Dwór Gdański, 
działka nr 260, 
obr. ewid. 0001 Nowy Dwór Gdański, gm. Nowy Dwór Gdański
Wykonanie robót budowlanych polegających 
na wykonaniu zewnętrznej 
i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2024-02-28 Jadwiga i Edward Świtaj Tuja 26/1, 82-100 
Nowy Dwór Gdański, 
działka nr 121/7, 
obr. ewid. 0019 Tuja, 
gm. Nowy Dwór Gdański
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem 
do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku
   
8 2024-03-14 Edyta Świderek Gniazdowo 16,
82-112 Ostaszewo, 
działka nr 211/2, 
obr. ewid. 0001 Gniazdowo, 
gm. Ostaszewo
Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem 
do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku
  Wniosek wycofany przez Inwestora 
w dniu 2024-04-04
9 2024-04-09 Adam Nadstazik m. Kmiecin
ul. Żuławska  nr 88, działka nr 143/27, obr. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański.
instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
10 2024-04-10 Teresa Reich m. Kmiecin
ul. Żuławska  nr 88, działka nr 143/27, obr. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański.
instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
11 2024-04-10 Daniel Winiarski m. Kmiecin
ul. Żuławska  nr 88, działka nr 143/27, obr. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański.
instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
12 2024-04-10 Marek Radziszewski m. Kmiecin
ul. Żuławska  nr 88, działka nr 143/27, obr. 0005 Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański.
instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    
13 2024-04-10 Anna Górska m. Lubieszewo  nr 33, działka nr 113/1, obr. 0006 Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański. Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku    

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2023-01-05
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2024-01-08 09:23
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2024-04-12 08:56

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2023

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2022

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-12 08:56:40