Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie poprawności wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w związku ze skargą pani Wandy Górnicz.

Protokół Nr ZK.III.0932-3/09 z kontroli doraźnej zagadnień obronnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 29.10.2009 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 01-02.09.2009 r. z zakresu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Domu Opieki Społecznej w Stegnie” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy finansowej nr PL0185/N1/2.1.3/029/07 z dnia 20.12.2007 r..

Protokół 18 i 19.03.2009 w trybie nadzoru Wojewody Pomorskiego nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Protokół Nr ZK.III.0932-3/09 z Kontroli Problemowej Zagadnień Obronnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

Protokół Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w dniach 5-27 marca 2009 r. z zakresu: "Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 roku oraz prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz komisje poborowe"

Protokół Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dn. 01.06.2009r. z kontroli dotyczącej sprawdzenia prawidłowości działań Starostwa Powiatowego w zakresie zadań organu administracji

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20946
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-16 13:46:19