Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Dymek
  data wytworzenia: 2024-07-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-07-22 11:06

NABÓR DO LOKALNEGO ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO REALIZACJĘ NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Bielińska
  data wytworzenia: 2024-07-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-07-09 14:01

Informacja Starosty Nowodworskiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-06-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-06-28 12:46

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 179/2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-06-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-06-28 12:46

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 2024-06-04 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Wałowej w miejscowości Marzęcino"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-06-04 14:08

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w miejscowości Kąty Rybackie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Rocławska
  data wytworzenia: 2024-06-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-06-03 13:47
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-03 13:49

KOMUNIKAT - OBOWIĄZKOWY KSEF PRZESUNIĘTY NA 1 LUTEGO 2026 R.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Czarnul-Kerner
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-05-20 12:22

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2024-05-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-05-13 13:49

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2024-05-10 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 45/17, obr. ewid. 0015 Stegna"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-05-10 12:22
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-10 12:23

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany dezycji o pozwoleniu na budowę - budowa elektronwni fotowoltaicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Rocławska
  data wytworzenia: 2024-04-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-04-30 11:53

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2024-04-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-04-25 14:13

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie dezycjzji pozwolenia na budowę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-04-25 09:35

Zawiadomienie i obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  data wytworzenia: 2024-04-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-04-24 10:21

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 10.04.2024 r. przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2024-03-12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-03-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-03-25 11:36

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2024-03-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-03-06 14:36

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

 NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego, rzece Wiśle oraz Zalewie Wiślanym - Starosta Nowodworski z dniem dzisiejszym (wtorek, 6 lutego 2024 r.) od godz. 8.30 ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo oraz Gmina Ostaszewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski
  data wytworzenia: 2024-02-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-02-06 09:04

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową w 2024 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja 3 w okresie od 01.02.2024 r. do 13.02.2024 r., w godz. 7:30-15:30.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim przyjmować będzie wezwane osoby z terenu Powiatu Nowodworskiego w następujących terminach:

 1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 01.02-06.02.2024 r.
 2. Gmina Sztutowo – 12.02.2024 r.
 3. Miasto Krynica Morska – 12.02.2024 r.
 4. Gmina Ostaszewo – 09.02.2024 r.
 5. Gmina Stegna – 07.02-08.02.2024 r.

Kobiety będą przyjmowane w dniu 13.02.2024 r.

Do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022-2023:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed
  3. dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2024-01-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-01-23 13:40

ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Rocławska
  data wytworzenia: 2024-01-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2024-01-12 12:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-12 12:14

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 266452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-22 11:07:30