Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kentzer
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-27 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kentzer
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-23 12:51

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w siedzibie przy ul. Drzymały 4, w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w okresie od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r., w godz. 8:00-15:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-20 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-14 13:00

KOMUNIKAT

„INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2025 R. ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-03 11:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-03 11:43

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(tj. Dz. U z 2020, poz. 821 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2021-08-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-17 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-10 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-05 14:24

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia.

KOMUNIKAT

Starosta Nowodworski
podaje do publicznej wiadomości
informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu pn.
„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Nowodworskiego 2035+”

KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-29 11:10

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców powiatu nowodworskiego, że w  dniu 15 czerwca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. – zmieniające rozporządzenie  Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia teren powiatu nowodworskiego został wykreślony z załącznika C - obszar zagrożony grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich. Tym samym przestały obowiązywać nakazy i zakazy wymienione w paragrafie 4 ust. 1, jak również nie jest wymagane oznakowanie (tablice informacyjne) określone w paragrafie 6 zmienianego rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że cały teren województwa pomorskiego został umieszczony w załączniku D, do którego zastosowanie ma paragraf 5 zmienianego rozporządzenia zakazujący organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-17 08:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-15 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-26 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-10 09:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 09:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-10 09:46

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, że Wojewoda Pomorski wydał w dniu 05 maja 2021 roku Rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia wyznaczono obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 kilometrów od ogniska choroby, który obejmuje miejscowości położone na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański: Tuja, Orłówko, Marynowy, Myszewko, Myszkowo, Rychnowo Żuławskie, Kmiecin, Rakowiska, Rakowo, Wierciny, Kępki, Jazowa oraz Jazowa II.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-29 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-21 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-16 19:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-02 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-02 11:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-22 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-17 08:59

KOMUNIKAT - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYM NA OBSZARZE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Do 30 kwietnia 2021 trwa nabór wniosków o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ogłoszenie
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-25 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-25 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-23 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-23 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-11 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-09 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-09 11:01

KOMUNIKAT - ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji odbywać się będzie tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 68 wew. 168.

Szczegóły - kliknij "więcej"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-01 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-26 10:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-08 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 13:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 216286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-27 11:23