Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony nr SR.272.18.2020.RG

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2324G Port – Rybacki – Głobica – Rybina – Sztutowo, w miejscowości Jantar wzdłuż ulicy Morskiej”.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.17.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.16.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.16.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.14.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.15.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.15.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.12.2020.RG

Przetarg nieograniczony nr SR.272.12.2020.RG

Przetarg nieograniczony SR.272.11.2020.RG

Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.10.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.09.2020.RG

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim

Przetarg nieograniczony nr SR.272.08.2020.RG

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.07.2020.RG

Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Marzęcino

Przetarg nieograniczony nr SR.272.06.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych drogi powiatowej Nr 2326G Port Rybacki - Sztutowo w m. Sztutowo, ul. Morska, gm Sztutowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach Projektu: Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1485
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-18 10:30