Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony SR.272.11.2020.RG

Usługa polegająca na usuwaniu pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.10.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.09.2020.RG

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim

Przetarg nieograniczony nr SR.272.08.2020.RG

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.07.2020.RG

Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Marzęcino

Przetarg nieograniczony nr SR.272.06.2020.RG

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w projekcie pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych drogi powiatowej Nr 2326G Port Rybacki - Sztutowo w m. Sztutowo, ul. Morska, gm Sztutowo
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach Projektu: Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-18 10:30

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1923807
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 13:50

Stopka strony