Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

III SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2023 R. - 31.03.2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526) zwołuję III  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.

Termin: 31.03.2023 r. (piątek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9,
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: I z dnia 7 lutego 2023 r. i II z dnia 24 lutego 2023 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.2 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych  w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
  5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu 
(-)
Robert Ciżmowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-03-15 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-22 10:50:14