Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 18.06.2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję V  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin: 18.06.2021 r. (piątek ) godz. 12.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: III z dnia 20.04.2021 r. i IV z dnia 25.05.2021 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. „Przygotowania służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2021”
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego. -  przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski
 6. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok.
  6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok.
  6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok.
  6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
 7. Procedura absolutoryjna.
  7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2020 rok  wraz  z informacją o  stanie mienia na 31.12.2020 rok.
  7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2020 r.
  7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2020 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  7.5  Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  7.5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  7.5.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-02 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19458
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-02 12:44