Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

IV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 24.05.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.
Termin: 24.05.2019 r. (piątek) godz. 9:00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: III z dnia 12.04.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.
 5. Wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego dla uczniów kończących Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (w ZS nr 1) i Technikum (w ZS nr 2) w Nowym Dworze Gdańskim, za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1   przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok”. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.2   przyjęcia „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za 2018 rok” oraz „Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za 2018 rok”. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.3  przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2018. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.4  przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.5  rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2018. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.6   zmiany uchwały nr II/14/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  6.7  zmiany uchwały nr II/15/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  6.8  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. – II edycja” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.9  zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski – Przewodniczący Rady
  6.10  zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.11 likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  6.12 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu. 
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski

 • autor informacji: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-10 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12128
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-29 11:43

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1434389
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 11:36

Stopka strony