Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

VII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 24.08.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję VII  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin: 24.08.2020 r. (poniedziałek) godz. 13.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: V z dnia 25.06.2020 r., VI z dnia 15.07.2020 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Odczytanie osób, którym zgodnie z Uchwałą Nr 16/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zostały przyznane Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 zmiany Uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  5.2 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026.” – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. -  przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska,  Skarbnik Powiatu.
  5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2032. -  przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska,  Skarbnik Powiatu.
 6. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
 7. Procedura absolutoryjna.
  7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok  wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2019 rok.
  7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2019 r. 7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2019 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  7.5 Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  7.5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  7.5.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Lubomir Głowacki

 • autor informacji: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-08-12 13:35
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16622
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 13:39

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1947774
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 12:31

Stopka strony