Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

XV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2022 R. - 20.12.2022 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526) zwołuję XV  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.

Termin: 20.12.2022 r. (wtorek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XIV z dnia 30 listopada 2022 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (nr działek 156/3 i 156/4 obręb Lubieszewo). - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.2 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (nr działki 221/1 w Rybinie). - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego (nr działek 116/2, 116/3, 116/4, 116/5 obręb 0004 Nowy Dwór Gdański). - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4 wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie pomieszczenia o powierzchni 11,7 m2  w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 na okres 3 lat na prowadzenie pracowni bibliotecznej oraz gabinetu dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej na 2023 r. - przedstawia Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej.
  5.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo - Społecznej na 2023 r. - przedstawia Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej.
  5.7 zmiany uchwały Nr IV/16/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
 6. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2023 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040.
  6.1    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  2023-2040. 
  6.2      Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 r. 
  6.2.1    odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 r., 
  6.2.2    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  6.2.3    odczytanie opinii zawierających wnioski Stałych Komisji Rady,
  6.2.4    odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków Komisji.
  6.2.5    dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
  6.2.6    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu 
(-)
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2022-12-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-12-08 10:33
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27016
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-08 15:09:33