Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzona z zakresu OC i zarządzania kryzysowego.
Data kontroli: 28 września 2010 r.
Kontrola problemowa w Powiecie Nowodworskim z zakresu: realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2010 pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Małe- Kępki w gminie Nowy Dwór Gdański powiat nowodworski”.
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z zakresu: zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, przygotowanie lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej oraz egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 05.i 09.02.2010 r. z zakresu realizowania przez Starostę zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 i 25.01.2010 r. w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2009 roku na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
Protokół z kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadzonej w dniu 06.01.2010 r. z zakresu: sposobu zapisu w ewidencji gruntów i budynków „gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi” oraz sposobu ustalania i rejestracji granic północnych kraju (podstawa formalno-prawna i dokumentacja techniczna dotycząca ujawnienia przebiegu tych granic).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18395
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-04 11:01:20