Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach otwartego konkursu na realizację w 2018 r. zadań publicznych
Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-14 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-13 08:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-12-05 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-27 12:58

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Halicka
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-15 09:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-17 10:16
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 10:17

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-09 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-09 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-06 11:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-09-11 10:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-09-11 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-08-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-08-09 10:40

INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze członków komisji konkursowej w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-08-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-08-07 15:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-07-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-31 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-11 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-10 09:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-07-05 14:31

Metryka

 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2017-06-29 12:03

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2017-06-22 15:14

OGŁOSZENIE ZDP DOT. OPŁAT ZA PARKOWANIE W SEZONIE LETNIM 2017 NA MIERZEI WIŚLANEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31.05.2017 r. na parkingach zorganizowanych w ciągu dróg powiatowych wiodących do plaż w miejscowościach Jantar, Stegna, Sztutowo i Kąty Rybackie w sezonie letnim 2017 r. nie będą pobierane opłaty za parkowanie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-30 12:39

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-18 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-15 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-05-08 07:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-04-19 10:37

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO 2017

Zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-29 11:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-23 11:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-23 11:56

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-20 13:28

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów powiatowych placówek oświatowych:

 1. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
 2. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Ciżmowska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-13 14:15

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się
na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 roku

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

OGŁASZA
drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA ORAZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2017-03-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-03-07 09:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-31 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-26 12:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-25 11:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-25 11:25

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2017 ROKU

Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwałą Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Głobińska
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-01-09 13:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-30 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-27 13:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-16 13:54

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Nowodworski wraz z Powiatami Elbląskim i Braniewskim zawarł Porozumienie o realizacji zadań publicznego transportu zbiorowego w powiatowych  przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego", który w dniach od 6 grudnia do 26 grudnia  2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym.

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2016r.  od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo                         

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Głowacki
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-11-28 09:15
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-11-09 10:11

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi wykonania studium wykonalności i innych dokumentów będących załącznikami lub niezbędnych do powstania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-10-31 09:14

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W 2017 r.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2016 r.

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Starosta Nowodworski przypomina właścicielom gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o obowiązku ich utrzymania w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-09-30 12:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-09-29 12:46

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2016-08-30 15:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: ROŚ
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-30 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-27 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RIO
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-24 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-06-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-21 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-20 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-07 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-01 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-01 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-05-30 10:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2016-05-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-05-30 09:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-05-16 13:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Mazur
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-21 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-11 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-11 11:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-24 14:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Mazur
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-10 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-09 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-03 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-03 14:48

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-02-19 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-02-04 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-02-03 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-01-18 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-30 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-29 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RDOŚ Gdańsk
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-22 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RDOŚ Gdańsk
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-17 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-15 13:48

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-09 14:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-12-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-08 12:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-04 14:37

INFORMACJA

Informujemy, że dnia
24 grudnia 2015 roku
(czwartek)
Starostwo Powiatowe
  w Nowym Dworze Gdańskim

będzie nieczynne

Powyższe spowodowane jest koniecznością zmniejszenia
czasu pracy pracowników w zamian za święto przypadające
w ustawowo wolną sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-03 13:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-08 12:10

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej określiła zadanie publiczne do realizacji przez organizację pozarządową, polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 3 listopada 2015 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 15 ust. 2 , ust. 2b i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1255), oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej na rok 2016 do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2015-11-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-11-02 12:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-10-28 11:16

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 118/2015 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 31 października br.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-09-22 13:02
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 13:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-11 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-26 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-25 12:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-20 10:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-17 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-17 14:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-30 14:21

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-07-23 10:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-10 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-10 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Terendy
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-06-24 14:26

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO
ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia  – w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-04-13 12:16

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Ireny Sendlerowewj w Nowym Dworze Gdańskim.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-03-20 12:36

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-25 14:41

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-02-06
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-06 10:49

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-02-06
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-06 10:48

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-04 11:42

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2015 R.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2015.

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-01-13 15:03

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-01-13 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-01-12 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-01-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-01-09 12:10

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-12-23 08:54
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 08:57

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-12-23 08:47

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-12-17 13:20

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-11-12 11:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Glazer
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-10-16 09:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-10-15 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Glazer
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-10-10 14:20

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie fizyki
W RAMACH PROJEKTU
„Zdolni z Pomorza”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-10-07 10:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
W RAMACH PROJEKTU „ Zdolni z Pomorza”

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 538/2014 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 10 października br.

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu Strategii, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu.

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-09-12 13:11

Metryka

 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-09-02 09:23

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-08-21 15:17

OGŁOSZENIE

Starosta Nowodworski ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bałtyckiej 7a,

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-08-12 14:49

INFORMACJA

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się I rokowania na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 położona w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: E. Świgoń
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-24 13:19
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-24 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-23 14:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-23 14:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2014-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-07-21 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-07-09 11:36

OGLOSZENIE

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Junoszynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-05-21
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-05-21 09:31
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-21 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-23 08:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-10 09:18

Metryka

 • data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-08 12:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-03 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-03 13:11

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Starosta Nowodworski
ogłasza
konkurs na wyłonienie wykonawcy robót.

Roboty polegają na stworzeniu miejsca integracji turystycznej – w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu turystycznego w elementy małej infrastruktury”

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

STAROSTA NOWODWORSKI
ogłasza przetarg ofertowy

na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 28 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 254/1 w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-03-27 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-03-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-03-20 14:16

KONKURSY ROZTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej - ZMIANA OGŁOSZENIA

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza

przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości 29,664 km

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PCPR
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-23 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-21 14:41

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE! UWAGA, DUŻE ZMIANY!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2104 roku. Wprowadzonych zostało wiele zmian i nowych wymogów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-14 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-08 15:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-08 15:27

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementującego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-21 09:42

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ogłasza:

„INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
W RAMACH
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2014 R. DO DNIA 31.12.2017R.  ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU  PIECZY ZASTĘPCZEJ - PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA14 WYCHOWANKÓW
Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”.

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 25 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 254/1 i 254/2 w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2013-10-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-10-25 13:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-06 13:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-09-23 14:56
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 14:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-09-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-09-23 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Świeczkowski
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-09-09 12:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Świeczkowski
  data wytworzenia: 2013-08-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-08-01 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-24 11:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości o pow. 1000m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539/4 o pow. 1,585, obręb Katy Rybackie, gmina Sztutowo, KW GD2M/00058252/8, z przeznaczeniem na magazyn ryb wraz z zapleczem dla rybaków łodziowych t. j. chłodnia, punkt sprzedaży ryb oraz wytwornica lodu i myjka do mycia szyn., na okres 10 lat. Nieruchomość położona jest na obszarze portu morskiego Kąty Rybackie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-18 15:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-07-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-17 15:55

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

trzeci ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położonej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Bałtyckiej 7a, KW nr GD2M/00054701/3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Lichnerowicz
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-08 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-08 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Świeczkowski
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-08 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-06-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-06-14 13:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-06-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-06-04 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-06-04 10:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-22 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-22 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-05-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-20 11:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-09 13:38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położonej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Bałtyckiej 7a

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Świeczkowski
  data wytworzenia: 2013-04-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-04-19 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-22 14:11
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-22 14:13

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYNIKU PRZETRAGU

Informacja o wyniku przetargu otrzymuje brzmienie:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że sporządzony w dniu 8 marca 2013 roku pierwszy ustny, nieograniczony przetarg części nieruchomości o pow. 15m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10, położonej w Jantarze, gmina Stegna, przy zejściu nr 80 na plażę, KW nr GD2M/00000041050/0, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu przyplażowego we wsi Jantar na terenie gminy Stegna, uchwalonym Uchwałą nr XLII/435/10 Rady Gminy Stegna w dniu 12.10.2010 roku, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie określono symbolem RP7, przeznaczenie podstawowe- zabudowa morskiej przystani rybackie, przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zaplecza sanitarnego dla usług przyplażowych, usługi handlu i gastronomii zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięło udział 2 osoby, dopuszczonych 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500 złotych netto + 23% VAT. Najwyższe postąpienie osiągnięte w przetargu wynosi 7400 zł. i zostało zaproponowane przez Pana Roberta Lidak. W związku z powyższym roczny czynsz dzierżawny wynosi 1500+7400+VAT tj. 10947 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-13 10:21

Informacja o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że sporządzony w dniu 8 marca 2013 roku pierwszy ustny, nieograniczony przetarg części nieruchomości o pow. 15m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10, położonej w Jantarze, gmina Stegna, przy zejściu nr 80 na plażę, KW nr GD2M/00000041050/0, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu przyplażowego we wsi Jantar na terenie gminy Stegna, uchwalonym Uchwałą nr XLII/435/10 Rady Gminy Stegna w dniu 12.10.2010 roku, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie określono symbolem RP7, przeznaczenie podstawowe- zabudowa morskiej przystani rybackie, przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zaplecza sanitarnego dla usług przyplażowych, usługi handlu i gastronomii zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięło udział 2 osoby, dopuszczonych 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500 złotych netto + 23% VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 7400 zł. netto plus należy podatek VAT została zaproponowana przez Pana Roberta Lidak.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-11 09:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-22 15:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Świeczkowski
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-22 12:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-22 12:11

KONKURS ROZTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-19 11:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-04 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-01-04 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-12-20 14:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-11-21 13:23
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-21 13:24

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - NOWY DWÓR GDAŃSKI

Starosta Nowodworski ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha poł. w Nowym Dworze Gdańskim

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - JUNOSZYNO

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedarz nieruchomości - nieruchomość zabudowana obiektami po byłym ośrodku szkolno-wychowawczym w Junoszynie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edward Abresz
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-29 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-17 11:25