Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Powiat Nowodworski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy czterech odcinków dróg powiatowych w ramach projektu pn. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj.: droga nr 2329G Wiśniówka, droga 2316G Płonina, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”.

Przebudowa dróg realizowana jest zgodnie z umową nr 10/P/RFRD/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Projekt został dofinansowany w wysokości 3 153 500,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 6 307 000,00 zł. Wkład własny zapewnia Powiat Nowodworski przy wsparciu finansowym, które zadeklarowały: Gmina Stegna, Gmina Ostaszewo, Gmina Nowy Dwór Gdański oraz Gmina Sztutowo.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe tj.:

 • droga powiatowa nr 2329G w miejscowości Wiśniówka na długości 990 metrów;
 • droga powiatowa nr 2316G w miejscowości Płonina na długości 990 metrów;
 • droga powiatowa nr 2344G w miejscowości Tuja na długości 990 metrów;
 • droga powiatowa nr 2334G w miejscowości Ostaszewo na długości 600 metrów.

Przebudowa dróg powiatowych przewidziana do realizacji w ramach niniejszego projektu jest konieczna do przeprowadzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, który uniemożliwia szybsze i bezkolizyjne przemieszczanie się mieszkańców. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego i potrzeby rozwojowe Powiatu Nowodworskiego wymagają podjęcia działań mających na celu przebudowę wskazanych odcinków dróg, które są umiejscowione na terenach zarówno atrakcyjnych turystycznie, ale również w obszarach wiejskich będących silnie eksploatowanymi przez lokalnych rolników. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców swobodnego korzystania z przedmiotowych odcinków dróg wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Koc
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-09-27 09:39
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-27 09:40

„Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

W 2023 roku Powiat Nowodworski zrealizował w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowę czterech dróg powiatowych tj.:

 1. przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w miejscowości Jeziernik;
 2. przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo;
 3. przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Łaszka;
 4. przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo.

Całkowity koszt w/w zadań wyniósł 6 218 558,00 zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło 50%. 25% dofinansowania na poszczególne drogi zostało przekazane przez gminy, a pozostałe 25% zostało pokryte z budżetu Powiatu.

 • Broniewo
 • Broniewo2
 • Broniewo3
 • Jeziernik
 • Jeziernik2
 • Jeziernik3
 • Łaszka
 • Łaszka2
 • Łaszka3
 • Żelichowo
 • Żelichowo2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Ilczuk
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-06-29 10:56
 • zmodyfikował: Karolina Ilczuk
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-29 10:58

W 2021 roku Powiat Nowodworski ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zrealizował projekt pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G 
w miejscowości Piaskowiec”.
Całkowity koszt w/w zadania wyniósł 91 118,40 zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło 80%, a pozostałe 20% zostało pokryte z budżetu Powiatu.

 • W 2021 roku Powiat Nowodworski ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego...
 • W 2021 roku Powiat Nowodworski ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Woźniak
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-06-07 13:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-07 13:16

Powiat Nowodworski uzyskał dofinansowanie na realizację remontu czterech odcinków dróg powiatowych, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim tj.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Remont dróg realizowany jest zgodnie z umową nr 11/P/RFRD/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Projekt został dofinansowany w wysokości 2 279 374,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 6,22 mln zł. W ramach inwestycji przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe tj.:

 • droga powiatowa nr 2334G w miejscowości Jeziernik na długości 280 metrów;
 • droga powiatowa nr 2329G w miejscowości Broniewo na długości 990 metrów;
 • droga powiatowa nr 2316G w miejscowości Łaszka na długości 990 metrów;
 • droga powiatowa nr 2309G w miejscowości Żelichowo na długości 990 metrów.

Przebudowa dróg powiatowych przewidziana do realizacji w ramach niniejszego projektu jest konieczna do przeprowadzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, który warunkuje ograniczenie możliwości jezdne dla ich użytkowników – ryzyko uszkodzenia elementów jezdnych samochodów, ograniczona do minimum prędkość, a przez to ograniczenia w przepustowości na wybranych odcinkach. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego i potrzeby rozwojowe Powiatu Nowodworskiego wymagają podjęcia działań mających na celu remont wskazanych odcinków dróg, które są umiejscowione na terenach zarówno atrakcyjnych turystycznie, ale również w obszarach wiejskich będących silnie eksploatowanymi przez lokalnych rolników. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców swobodnego korzystania z przedmiotowych odcinków dróg wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu, a także m.in. umożliwi dostęp do infrastruktury turystycznej, m.in. „przekopu Mierzei Wiślanej”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Woźniak
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-06-01 13:55
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-01 13:55

W 2021 roku Powiat Nowodworski zrealizował w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowę czterech dróg powiatowych tj.:

 1. przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa;
 2. przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 mb w miejscowości Broniewo;
 3. przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości około 990 m w miejscowości Łaszka;
 4. przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na długości około 650 mb od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja.

Całkowity koszt w/w zadań wyniósł 3,37 mln zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło 50%. 25% dofinansowania na poszczególne drogi zostało przekazane przez gminy, a pozostałe 25% zostało pokryte z budżetu Powiatu.

 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • -

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Nowodworski uzyskał dofinansowanie na realizację remontu czterech odcinków dróg powiatowych, w związku z realizacją projektu pn. Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”.

Remont dróg realizowany jest zgodnie z umową nr 22/P/RFRD/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Projekt został dofinansowany w wysokości 1 685 140,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 3,37 mln zł. W ramach inwestycji przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe tj.:

 • droga powiatowa nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa;
 • droga powiatowa nr 2329G na długości 990 m w miejscowości Broniewo;
 • droga powiatowa nr 2316G na długości 990 m w miejscowości Łaszka;
 • droga powiatowa 2344G na odcinku około 650 m od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja.

Remont dróg powiatowych przewidziany do realizacji w ramach niniejszego projektu jest konieczny do przeprowadzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, który warunkuje ograniczenie możliwości jezdne dla ich użytkowników – ryzyko uszkodzenia elementów jezdnych samochodów, ograniczona do minimum prędkość, a przez to ograniczenia w przepustowości na wybranych odcinkach. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego i potrzeby rozwojowe Powiatu Nowodworskiego wymagają podjęcia działań mających na celu remont wskazanych odcinków dróg, które są umiejscowione na terenach zarówno atrakcyjnych turystycznie ale również w obszarach wiejskich będących silnie eksploatowanymi przez lokalnych rolników. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców swobodnego korzystania z przedmiotowych odcinków dróg wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu, a także m.in. umożliwi dostęp do infrastruktury turystycznej, zwłaszcza po wykonaniu tzw. „przekopu Mierzei Wiślanej”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-19 10:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5609
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-27 09:40:45