Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

W 2021 roku Powiat Nowodworski zrealizował w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowę czterech dróg powiatowych tj.:

 1. przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa;
 2. przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na długości 990 mb w miejscowości Broniewo;
 3. przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości około 990 m w miejscowości Łaszka;
 4. przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na długości około 650 mb od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja.

Całkowity koszt w/w zadań wyniósł 3,37 mln zł, z czego dofinansowanie z RFRD wyniosło 50%. 25% dofinansowania na poszczególne drogi zostało przekazane przez gminy, a pozostałe 25% zostało pokryte z budżetu Powiatu.

 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • realizacja RFRD 2021
 • -

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Nowodworski uzyskał dofinansowanie na realizację remontu czterech odcinków dróg powiatowych, w związku z realizacją projektu pn. Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j., droga 2334G Ostaszewo, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2344G Lubieszewo – Tuja”.

Remont dróg realizowany jest zgodnie z umową nr 22/P/RFRD/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Nowodworskim.

Projekt został dofinansowany w wysokości 1 685 140,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 3,37 mln zł. W ramach inwestycji przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe tj.:

 • droga powiatowa nr 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa;
 • droga powiatowa nr 2329G na długości 990 m w miejscowości Broniewo;
 • droga powiatowa nr 2316G na długości 990 m w miejscowości Łaszka;
 • droga powiatowa 2344G na odcinku około 650 m od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja.

Remont dróg powiatowych przewidziany do realizacji w ramach niniejszego projektu jest konieczny do przeprowadzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, który warunkuje ograniczenie możliwości jezdne dla ich użytkowników – ryzyko uszkodzenia elementów jezdnych samochodów, ograniczona do minimum prędkość, a przez to ograniczenia w przepustowości na wybranych odcinkach. Stale rosnące natężenie ruchu drogowego i potrzeby rozwojowe Powiatu Nowodworskiego wymagają podjęcia działań mających na celu remont wskazanych odcinków dróg, które są umiejscowione na terenach zarówno atrakcyjnych turystycznie ale również w obszarach wiejskich będących silnie eksploatowanymi przez lokalnych rolników. Umożliwienie wszystkim grupom odbiorców swobodnego korzystania z przedmiotowych odcinków dróg wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu, a także m.in. umożliwi dostęp do infrastruktury turystycznej, zwłaszcza po wykonaniu tzw. „przekopu Mierzei Wiślanej”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-19 10:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2444
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-25 14:01:38