Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, dla niezależnego etapu obejmującego budowę windy
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Nowy Dwór Gdański – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani żeglarskiej, dla projektu pn. Pętla Żuławska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, dla niezależnego etapu obejmującego budowę windy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Nowy Dwór Gdański – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani żeglarskiej, dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostaw energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego w terminie od dnia 01 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Powiat Nowodworski: Zadanie pn. – Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Nowy Dwór Gdański – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani żeglarskiej, dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu
Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Lokalizacja: starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie remontu sieci elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko (Myszewo)”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko (Myszewo)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania (dalej jako APN) oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko(Myszewo)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół NR 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór GdańskiKmiecin – Etap 2, odcinek C”- częściowy
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-07-12 14:44

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa Dróg Powiatowych Nr 2324G w miejscowości Jantar w KM od 0+000 do 0+130, oraz Nr 2325G w miejscowości Stegna w KM od 0+000 do 0+090 – Rozwój Publicznej Infrastruktury Turystycznej Otoczenia Historycznych Przystani Rybackich w Jantarze i Stegnie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych” – budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, ul Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - UNIEWAŻNIONE

Wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych” – budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, ul Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych” – budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, ul Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-27 17:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-11-15 12:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 609947-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.
Powiat Nowodworski: „Termomodernizacja Obiektów Szkolnych”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-31 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2017-10-31 12:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

"Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Termomodernizacja Obiektów Szkolnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – Etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – Etapy: II i III, wraz z instalacją gazową”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, poprzez realizację inwestycji pn. „Windą po wiedzę” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – Etapy: II i III, wraz z instalacją gazową”.
 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania (dalej jako APN) i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, poprzez realizację inwestycji pn. „Windą po wiedzę” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III”  

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty w zakresie naprawy dróg.

Wykonanie inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i Nr 2337G”, w ramach programu wieloletniego pn. „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy tablic rejestracyjnych na lata 2017-2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, poprzez realizację inwestycji pn. „Windą po wiedzę” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-12 12:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Nowodworskiego oraz Jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Nowodworskiego oraz Jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

Metryka

 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2016-04-25 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i Nr 2337G”, w ramach programu wieloletniego pn. „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-18 12:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 12:48

Ogłoszenie zamówienia na zadanie pn. "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Nowodworskiego..."

Ogłoszenie zamówienia na zadanie pn. "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Nowodworskiego..."

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - "Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów z dróg na terenie powiatu nowodworskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym na podstawie art.130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Metryka

 • data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-03-19 14:35

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - holowanie pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - holowanie pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa tablic rejestracyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa tablic rejestracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na usuwanie (w tym holowanie) pojazdów z dróg na terenie powiatu nowodworskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym na podstawie art.130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 15.09.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę - usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawa o ruchu drogowym

Ogłoszenie o przetargu na usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie o przetargu na usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-07-01 11:53

Ogłoszenie z dnia 28.05.2014r. o zamówieniu usługi

Przetarg na usługi ubezpieczeniowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-17 13:09

Ogłoszenie z dnia 27.01.2014 r. o zamówieniu - dostawy

Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-21 14:17

Ogłoszenie z dnia 17.01.2014 r. o zamówieniu - usługi

Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów, wykładów, konsultacji grupowych i indywidualnych w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia.

Ogłoszenie z dnia 31.12.2013 r. o zamówieniu - usługi

Prowadzenie dodatkowych, ukierunkowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-12-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-12-06 15:07

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013 r. o zamówieniu - usługi

Prowadzenie dodatkowych, ukierunkowanych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Ogłoszenie z dnia 26.11.2013 r. o zamówieniu - dostawy

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego i audiowizualnego.

Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o zamówieniu - roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na odcinku: Żuławki - Stróża, zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-12-03 13:55

Ogłoszenie z dnia 07.10.2013 r. o zamówieniu - dostawy

Dostawa samochodu osobowego-mikrobusu, 9 osobowego (8 pasażerów plus kierowca) posiadający homologację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym dowóz jednej osoby na wózku inwalidzkim)

Ogłoszenie z dnia 15.11.2013 r. o zamówieniu - usługi

Szacowanie wartości nieruchomości Powiatu Nowodworskiego oraz Skarbu Państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-11-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-06 15:09

Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o zamówieniu - usługi

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - SORE - 2 osoby, projektu -Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia-realizowanego przez Powiat Nowodworski. Część 1 i część 2.

Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o zamówieniu - dostawy

Dostawa samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-10-29 14:59

Ogłoszenie z dnia 14.10.2013 r. o zamówieniu - usługi

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji -SORE- projektu pn. -Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. Numer ogłoszenia: 417158 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-09-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-09-09 10:32

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 28.08.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi z dnia 28.08.2013 r. - usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust. 1i2 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie z dnia 21.08.2013 r. o zamówieniu - dostawy

Zakup energii elektrycznej dla Jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-04-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-04-05 12:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-03-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-28 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-04-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-04-05 14:54

Ogłoszenie z dnia 01.03.2013 r. o zamówieniu - usługi

Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy drogi Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek na trasie Mikoszewo - Żuławki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-25 10:29

Ogłoszenie z dnia 02.10.2012 r. o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-02 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-08-17 10:43

Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 o zamówieniu Nr 68514-2012 - dostawy :

ZAKUP I DOSTAWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE GRANULATU DRZEWNEGO -PELET W ILOŚCI 220- TON -NA OKRES 12 M-CY. DOSTAWY SUKCESYWNE OD MIESIĄCA KWIETNIA 2012 R

Ogłoszenie z dnia 6 lutego 2012 r. o zamówieniu - usługi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem: Przebudowa dróg powiatowych w: Solnicy - Orlińcu; Łaszce - Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.

Ogłoszenie z dnia 24 października 2011 r. o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie ul. Morska 11 w oparciu o dzierżawioną kuchnię i zaplecze kuchenne od Zamawiającego - ZMIANA DO SPECYFIKACJI 23-11-2011

Ogłoszenie z dnia 18.06.2013 r. o zamówieniu - dostawy

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części: Część 1 dotyczy dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych -laserowych i atramentowych, faksów, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, Część 2 dotyczy dostaw papieru kserograficznego do wyż. wymienionych urządzeń biurowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2013-04-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-04-12 14:38

Zawiadomienie o wniesionym proteście

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 2/230/31/09. Nazwa zadania: Zadanie nr 4 -PRODUKTY MLECZARSKIE

Ogłoszenie z dn. 29.12.2009 r. Domu Pomocy Społecznej MORS

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na: "ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE NA 12 M-CY T.J. OD 01.02.2010 DO 31.01.2011"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-22 12:35

Ogoszenie z dn. 15.12.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym 2010 r."

Ogłoszenie z dn. 30.11.2009 Domu Pomocy Społecznej "Mors"

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zakup i dostawa paliwa peletowego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-20 12:45

Zmiana godziny składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/CH/2009

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 12.10.2009 r. nr 354980-2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa chodnika w miejscowości Wiercimy na drodze powiatowej nr 2345G ( Chlebówka – Myszewo ) – Rakowo – Wierciny – Kępki w km 16+510 do km 17+010"

Ogłoszenie z dn. 30.10.2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przetargu nieograniczonym

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego na 2009r.

Ogłoszenie z dn. 27.10.2009 o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości do 206 tys. euro na usługi w zakresie nieruchomości, Kod CPV: 7000000-1, polegające na szacowaniu wartości nieruchomości, będących własnością Powiatu Nowodworskiego oraz Skarbu Państwa.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-27 12:13

Sprostowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/CH/2009

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 19.10.2009 r. nr 358252 -2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę chodnika w miejscowości Myszkowo na drodze powiatowej nr 2303G Myszewko – Rychnowy Żuławskie”

Sprostowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/CH/2009

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 13.10.2009 r. nr 356686 -2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę chodnika w miejscowości Myszewko na drodze powiatowej nr 2303G Myszewko – Rychnowy Żuławskie i droga Powiatowa Nr 2304G Marynowy – Myszewko – Kmieciń”.

Sprostowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/CH/2009

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/CH/2009 opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 12.10.2009 r. nr 354980 -2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę chodnika w miejscowości Wierciny na drodze powiatowej Nr 2345G ( Chlebówka – Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Kępki w km 16+510 do km 17+010

Ogłoszenie z dn. 14.10.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5150000 euro na: "Budowę chodnika w miejscowości Myszkowo na drodze powiatowej Nr 2303G Myszewko - Rychnowo Żuławskie".

Ogłoszenie z dn. 13.10.2009 r. Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5150000 euro na: "Budowę chodnika w miejscowości Myszewko droga powiatowa Nr 2303G Myszewko - Rychnowo Żuławskie i droga powiatowa Nr 2304G Marynowy - Myszewko - Kmieciń".

Ogłoszenie z dn. 12.10.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5150000 euro na: "Budowę chodnika w miejscowości Wierciny na drodze powiatowej nr 2345G (Chlebówka – Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Kępki w km 16+510 do km 17+010"

Ogłoszenie z dn. 12.10.2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości do 5.150 tyś. euro na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie szybu windowego wraz z montażem windy oraz przebudową chodnika z lokalizacją w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawska 28.

Ogłoszenie z dn. 21.09.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym listopad grudzień 2009 r."

Ogłoszenie z dnia 22.09.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

O zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji komunalnej.

Ogłoszenie z dn. 21.09.2009 Zarządu Dróg Powiatowych

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym listopad grudzień 2009

Ogłoszenie z dn. 04.09.2009r. Domu Pomocy Społecznej „Mors” o przetargu

ustnym publicznym

Ogłoszenie z dn. 19.08.2009r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 5.150 tyś. euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu 2 boisk sportowych

Ogłoszenie z dn. 31.07.2009r. Zarząd Powiatu Nowodworskiego o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębu Junoszyno, Stegienka i Stegna

Ogłoszenie z dn. 28.07.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 150 000 euro

Ogłoszenie z dnia 06.07.2009r. o zmianie ogłoszenia z dn. 02.07.2009r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego

na wykonanie robót budowlanych polegających na: wybudowaniu 2 boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, budynku szatniowo–sanitarnego parterowego o konstrukcji kontenerowej wraz z niezbędnymi podłączeniami do sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej, oraz do sieci energetycznej wraz z oświetleniem, a także ogrodzenie obiektu. Dodatkowo przewiduje się wykonanie dojścia pieszego i place o nawierzchni utwardzonej, oraz niezbędne oświetlenie terenu przyległego. Szczegółowy wykaz prac jest zawarty w projekcie budowlanym wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach.

Ogłoszenie z dn. 03.07.2009r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 206 tys. euro na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania - Przebudowa dróg powiatowych

Ogłoszenie z dn. 02.07.2009r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 5.150 tyś. euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu 2 boisk sportowych

Ogłoszenie z dn. 02.07.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim

- protokół z postępowania o na dostawę leków różnych dla szpitala

Ogłoszenie z dn. 29.06.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro

Ogłoszenie z dn. 17.06.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Stegnie przeznaczonych do dzierżawy pod miejsca parkingowe na okres do trzech miesięcy w 2009r.

Ogłoszenie z dn. 15.06.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro

Ogłoszenie z dn. 08.06.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu na przepust w miejscowości Myszewko

Ogłoszenie z dn. 01.06.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa-Powalina
Ogłoszenie z dn. 14.05.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro
Sprostowanie z dn. 13.05.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim dokonuje sprostowania oczywistej omyłki drukarskiej w ogłoszeniu z dnia 02.05.2009r.
Ogłoszenie z dn. 02.05.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i prowadzenie obsługi parkingu w strefie płatnego parkowania przy drodze powiatowej nr 2346G ul. Marynarzy Krynicy Morskiej
Ogłoszenie z dn. 02.05.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Jantarze, Sztutowie i Kątach Rybackich
Ogłoszenie z dn. 21.04.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych nr 2333G odcinek Drewnica-Drewnica o dł. 296,95 m i nr 2332G odcinek rzeka Wisła-Drewnica o dł. 214,34 m
Ogłoszenie z dn. 23.03.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
o zamówieniu publicznym na przebudowę drogi powiatowej nr 2338G rzeka Wisła-Nowa Cerkiew o dł. 1,576 km

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-24 15:24
Ogłoszenie z dn. 20.02.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
o zamówieniu publicznym na przebudowę drogi powiatowej nr 2319G Kępiny Małe-Kępki o dł. 1,560 km
Ogłoszenie z dn. 18.02.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro
Ogłoszenie z dn. 10.02.2009r. Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup i dostawę paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie
Ogłoszenie z dn. 06.02.2009r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego
o przetargu nieograniczonym na dostawy tablic rejestracyjnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-19 09:15
Ogłoszenie z dn. 19.12.2008r. Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup i dostawa artykułów spożywczych dla domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie na okres 12 m-cy od m-ca luty 2009

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-10 17:18
Ogłoszenie z dn. 05.12.2008r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 206 000 euro
Ogłoszenie z dn. 03.12.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej 14 000 euro
Ogłoszenie z dn. 13.11.2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-01 07:03
Ogłoszenie z dn. 22.09.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym
dot.: Zakupu emulsji kationowej K 1-65 w ilości 15,0 Mg
Ogłoszenie z dn. 06.08.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro
dot.: Przebudowy drogi powiatowej Nr 2319G Kępiny Małe - Kępki o dł. 1,538 km

Ogłoszenie z dn. 04.08.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro
dot.:
Przebudowy drogi powiatowej Nr 2341G Stawiec-(Kącik-DP 2926G) o dł. 1,702 km
Ogłoszenie z dn. 01.08.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro
dot.:
1. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2333G Drewnica-Drewnica o dł. 0,290 km
2. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2332G rz. Wisła-Drewnica o dł. 0,200 km
Ogłoszenie z dn. 18.07.2008r. Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 5.150 tyś. euro
Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-07-22 08:56
Ogłoszenie z dn. 17.07.2008r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 206 tyś. euro
dot.: przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla gminy Ostaszewo
Ogłoszenie z dn. 27.06.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 02.06.2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro
Ogłoszenie z dn. 15.05.2008r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 28 lipca 2008r.
Dot.: nieruchomości zabudowanej położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9.
Ogłoszenie z dn. 30.04.2008r. Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 5.150 tyś. euro
Zarząd Powiatu Nowodworskiego ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu.
Ogłoszenie z dn. 30.04.2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-11 14:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-19 11:49
Ogłoszenie z dn. 04.02.2008r. Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę węgla kamiennego
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/230/2/08. Nazwa zadania: ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO
Ogłoszenie z dn. 05.02.2008r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 30 kwietnia 2008r.
Dot.: nieruchomości położonej w Junoszynie gmina Stegna, obręb Junoszyno k.m. 1, KW Nr 42658 bez obciążeń, oznaczonej jako:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 09:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-28 11:32
Ogłoszenie z dn. 24.01.2008r. Zarządu Powiatu Nowodworskiego o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 23 kwietnia 2008r.
Dot.: nieruchomości zabudowanej położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9.
Ogłoszenie z dn. 14.01.2008r. Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na 2008 rok
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/230/1/08. Nazwa zadania: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA 2008 ROK
Ogłoszenie z dn. 26.11.2007r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 10.09.2007r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 60.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 20.08.2007r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 09.08.2007r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 09.07.2007r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie z dn. 21.06.2007r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim o przebudowie drogi powiatowej Nr 2325 Port rybacki - Stegna
Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 14.000 euro i publikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-11 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-11 15:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-31 15:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-31 15:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-25 12:44

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat części działki 231/12 o powierzchni całkowitej 0.7252 ha położonej w Sztutowie wygrali Barbara i Zbigniew Hauer zam. w Elblągu ul. Sadowa 54D.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Drozd
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-08-05 10:44

Ogłoszenie z dnia 20.10.2010 r. o zamówieniu - dostawy

ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE

Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 o zamówieniu - dostawy

ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE

Ogłoszenie z dnia 18.11.2010 o zamównieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-12-16 14:11

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2011 r. o zamówieniu - dostawy

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE NA 2011 R.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Sołoduch DPS MORS
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-01-24 15:19

Ogłoszenie z dnia 7 lutego 2011 r. o zamówieniu - dostawy

ZAKUP I DOSTAWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE PALIWA DRZEWNEGO- PELET W ILOŚCI 220 TON NA OKRES 12 M-CY - DOSTAWY SUKCESYWNE OD M-CA MARCA 2011 R

Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2011 roku o zamówieniu - usługi

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-06-29 14:21

Ogłoszenie z dnia 25 lipca 2011 r. o zamówieniu - dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2011 r. o zamówieniu - usługi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUGI GEODEZYJNEJ MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-08-04 07:04

Ogłoszenie z dnia 04.08.2011 r. o zamówieniu - roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej w budynku SOSW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-08-12 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Gaza
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-08-30 11:33

Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2011 r. o zamówieniu - usługi

Sporządzenie numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej i mapy rastrowej, oraz Przeliczenie współrzędnych punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy, osnów pomiarowych oraz współrzędnych osnowy wysokościowej do układu PUWG2000sb oraz konwersja struktury bazy danych GEOMATICUS systemu EWID 2007 wraz z transformacją wszystkich geometrycznych danych w niej zawartych do układu PUWG2000s6.

Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2011 r. o zamówieniu - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego na 2011r, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2012 r. o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w: Solnicy - Orlińcu; Łaszce - Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego.

Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r. o zamówieniu - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu Nowodworskiego na 2012r., spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań, oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83519
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-24 13:16:16