Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Wykaz ogłoszonych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Nowodworski


Rok 2021

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR IX/55/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 177014G o przebiegu od drogi powiatowej nr 2301G w miejscowości Rakowo do drogi powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa w całości do kategorii dróg powiatowych DZ. URZ. WOJ. 2021.3629 Ogłoszony: 12.10.2021
UCHWAŁA NR VIII/49/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. DZ. URZ. WOJ. 2021.3395 Ogłoszony: 21.09.2021 
UCHWAŁA Nr VII/40/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe DZ. URZ. WOJ. 2021.3083
Ogłoszony: 16.08.2021
UCHWAŁA NR II/15/2021 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu oraz minimalnych opłat za najem sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2021.1318 Ogłoszony: 12.04.2021 
UCHWAŁA NR I/6/2021 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2021.662 Ogłoszony: 16.02.2021 
UCHWAŁA NR I/14/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu DZ. URZ. WOJ. 2021.661 Ogłoszony: 16.02.2021 
UCHWAŁA NR I/5/2021 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia DZ. URZ. WOJ. 2021.660 Ogłoszony: 16.02.2021 
UCHWAŁA NR I/7/2021 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2021.659 Ogłoszony: 16.02.2021 
UCHWAŁA NR I/13/2021 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2021.658 Ogłoszony: 16.02.2021 

Zarządzenia Starosty Nowodworskiego

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim w 2021 roku DZ. URZ. WOJ. 2021.1063 Ogłoszony: 22.03.2021 

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie w 2021 r
DZ. URZ. WOJ. 2021.1062 Ogłoszony: 22.03.2021 

Pozostałe akty prawne

Aneks nr 13 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 lutego 2021 r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.04.2008 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2021.645 Ogłoszony: 15.02.2021

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2021-01-28 13:18
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 14:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-14 14:44