Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wykaz ogłoszonych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Nowodworski


Rok 2019

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. DZ. URZ. WOJ. 2019.1362 Ogłoszony: 20.03.2019
UCHWAŁA NR II/15/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, funkcjonującej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim DZ. URZ. WOJ. 2019.1285 Ogłoszony: 14.03.2019
UCHWAŁA NR II/14/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych DZ. URZ. WOJ. 2019.1284 Ogłoszony: 14.03.2019
UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2019.2949 Ogłoszony: 14.06.2019
Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2019.3396 Ogłoszony: 17.07.2019
UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2019.3372 Ogłoszony: 16.07.2019
UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. DZ. URZ. WOJ. 2019.3373 Ogłoszony: 16.07.2019
UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski DZ. URZ. WOJ. 2019.4473 Ogłoszony: 08.10.2019
UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2019.4501 Ogłoszony: 10.10.2019
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 września 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej. DZ. URZ. WOJ. 2019.4478 Ogłoszony: 08.10.2019
UCHWAŁA NR IX/72/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2020.79 Ogłoszony: 03.01.2020
UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego DZ. URZ. WOJ. 2020.216 Ogłoszony: 08.01.2020
Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. DZ. URZ. WOJ. 2020.585 Ogłoszony: 20.01.2020
Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników DZ. URZ. WOJ. 2020.586 Ogłoszony: 20.01.2020
UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r DZ. URZ. WOJ. 2020.682 Ogłoszony: 23.01.2020

Zarządzenia Starosty Nowodworskiego

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim DZ. URZ. WOJ. 2019.724 Ogłoszony: 11.02.2019
ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie w 2019 roku. DZ. URZ. WOJ. 2019.923 Ogłoszony: 26.02.2019

Pozostałe akty prawne

ANEKS NR 11 z dnia 22 lutego 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 15.04.2008 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Nowodworskiego. DZ. URZ. WOJ. 2019.1156 Ogłoszony: 07.03.2019
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2019-03-04 14:44
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-28 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-28 14:03

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1699145
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-28 14:03

Stopka strony