Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Wykaz ogłoszonych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat Nowodworski


Uchwały Rady Powiatu - rok 2022

Uchwały Rady Powiatu - rok 2022
Tytuł i numer uchwały
Miejsce publikacji uchwały
UCHWAŁA NR XI/45/2022 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski z późniejszymi zmianami DZ. URZ. WOJ. 2022.3716
Ogłoszony: 13.10.2022
UCHWAŁA NR IX/41/2022 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
DZ. URZ. WOJ. 2022.3051
Ogłoszony: 08.08.2022
UCHWAŁA NR VIII/34/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
DZ. URZ. WOJ. 2022.2571
Ogłoszony: 05.07.2022 
UCHWAŁA NR IV/20/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych dotyczących należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 DZ. URZ. WOJ. 2022.1723
Ogłoszony: 09.05.2022 
UCHWAŁA Nr III/10/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego DZ. URZ. WOJ. 2022.636 Ogłoszony: 21.02.2022 
UCHWAŁA NR III/9/2022 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego DZ. URZ. WOJ. 2022.637 Ogłoszony: 21.02.2022 
UCHWAŁA Nr III/8/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej DZ. URZ. WOJ. 2022.635 Ogłoszony: 21.02.2022 

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2022-02-24 11:42
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-14 14:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29059
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 14:18:34