Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony nr SR.272.33.2020.RG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja, w km 0+000 – 0+990

Przetarg nieograniczony nr SR.272.32.2020.RG

Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.31.2020.RG

Zadanie pn. Montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz elementów małej architektury przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu; „Stworzenie miejsca rekreacyjno – turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.29.2020.RG

Zamówienie publiczne pn. Część nr 1 –„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Żelichowie. Część nr 2 – „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa mostu w Rybinie”. Dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Przetarg nieograniczony nr SR.272.28.2020.RG

Kompleksowa obsługa bankowa Powiatu Nowodworskiego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.27.2020.RG

Dostawa sprzętu dydaktycznego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.26.2020.RG

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ PŁYWAJĄCYCH POMOSTÓW CUMOWNICZYCH NA RZECE TUDZE Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY BOSMANATU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

Przetarg nieograniczony nr SR.272.23.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.24.2020.RG

Zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn.
Część nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony, oraz
Część nr 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego,
dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Przetarg nieograniczony nr SR.272.25.2020.RG

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach projektu pn. "Żuławska Szkoła Ćwiczeń"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.22.2020.RG

„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G
na długości 550m., w miejscowości Starocin”

Przetarg nieograniczony nr SR.272.20.2020.RG

Dostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznego

Przetarg nieograniczony nr SR.272.19.2020.RG

Dostawa Tablic rejestracyjnych
na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
    data wytworzenia: 2020-10-13
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-10-14 08:24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na opracowanie "Strategii elektromobilności Powiatu Nowodworskiego"

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48825
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-20 14:44