Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim dotycząca oceny pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Kontrola problemowa w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP oraz w zakresie realizacji prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim.

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z  zakresu realizacji dochodów budżetu państwa  oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji  celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 roku w następujących rozdziałach i paragrafach: 01005§2110, 70005§2110, 71013§2110, 71014§2110, 85202§2130 85218§2130

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z  zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa tj. realizacja zadań wykonywanych przez starostę z zakres administracji rządowej nałożonych  art. 11 i art. 23 ustawy z dnia 23 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kontrola  problemowa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim z  zakresu zagadnień obronnych.

Kontrola  problemowa  w Starostwie Powiatowym  w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie : wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów  regularnych  i przewozów  regularnych specjalnych , prowadzenia rejestru przedsiębiorców  prowadzących  stacje kontroli pojazdów , prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców , organizacja i prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-05 12:11:25