Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zgodnie z Uchwałą Nr 180/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia z dnia 19.12.2023 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie
od 20 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Bielińska - referent ds. społecznych Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 36 68 wew. 151.

INFORMACJA o zasadach zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym w latach 2022 -2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2022-02-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-02-04 12:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 12:53

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-11-21 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-11-21 14:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-11-03 08:10

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-24 14:15

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach powiatu nowodworskiego i Zalewie Wiślanym – działając na postawie art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.)

z dniem 19 października 2023 roku od godziny 12.30
OGŁASZAM POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Dla gmin:

 • Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Gmina Miasto Krynica Morska
 • Gmina Stegna
 • Gmina Sztutowo

ZWIADOMIENIE o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę rozbudowę i przebudowę budynku stacji paliw płynnych w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Warszawskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-10-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-19 08:44

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Bielińska
  data wytworzenia: 2023-10-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-11 12:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-12 08:14

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Stegna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-06 11:19

KONSULTACJE SPOŁECZNE – WYDŁUŻENIE TERMINU

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” WYDŁUZONE

Zgodnie z Uchwałą Nr 132/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 września 2023 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok””.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie
od 26 września do 6 października 2023 roku

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Bielińska - referent ds. społecznych Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 36 68 wew. 151.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-03 14:18

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Nowy Dwór Gdański

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-10-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-10-03 14:11

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Stegna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-09-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-09-29 08:22
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-29 08:24

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie
od 26 września do 4 października 2023 roku

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Bielińska - referent ds. społecznych Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 36 68 wew. 151.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2023-09-22 o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-09-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-09-22 13:46

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-09-20 14:26

ZAWIADOMIENIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-09-08 08:34
 • zmodyfikował: Karolina Ilczuk
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-08 08:35

OGŁOSZENIA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-09-01 12:21

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim działając w oparciu o przepisy ustawy wdrożeniowej - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 20.05.2022 r. ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Aktywny Powiat Nowodworski” planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23.

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD PROEJJKTEM AKTUALIZACJI PLANU ZWÓRWNOWAŻONEGO ROZOWJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Uprzejmie informujemy, że zakończyły się prace nad projektem aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego w powiązaniu z Miastem Elbląg na prawach powiatu.

Wobec powyższego publikujemy przedmiotowy projekt w celu zapoznania się. Ewentualne uwagi można  kierować na adres sekretariat@powiat.elblag.pl. w terminie do 28.08.2023 r. za pomocą formularza konsultacyjnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aldona Godek
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-08-08 14:01

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-08-01 14:37

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany dezycji o pozwoleniu na budowę - budowa elektronwni fotowoltaicznej Kobyla Kępa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2023-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-07-18 14:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-18 14:05

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-07-11 14:12

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-06-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-06-26 12:20

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową w 2023 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja 3 w okresie od 26.06.2023 r. do 05.07.2023 r., w godz. 7:30-15:30.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
dla którego organem prowadzącym jest PowiatNowodworski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Zawadzka
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-05-25 09:06

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Zawadzka
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-05-25 09:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2023-05-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-05-19 11:59

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-04-06 09:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 09:07

KOMUNIKAT PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-04-03 09:30

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-03-07 10:34

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-02-22 09:00

ZAPROSZENIE DO SKKŁADANIA OFERT - USŁUGI GEODEZYJNE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-02-08 12:53

KONKURSY NA DYREKTORÓW

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-02-07 13:12

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-01-30 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2023-01-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-01-27 09:38

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2023-01-05 13:03

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Metryka

 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2022-12-12 15:41

UCHWAŁA 147/2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Bielińska
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2022-11-30 11:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-11-03 12:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2022-10-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-10-19 15:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2022-10-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-10-11 09:27

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” zostaną przeprowadzone w terminie
od 5 do 12 października 2022 roku

Osobą do kontaktu w sprawie jest Iwona Sawicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 247 36 68 wew. 113.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
 • opublikował: Karolina Ilczuk
  data publikacji: 2022-10-03 14:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2022-07-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-07-12 14:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wody Polskie
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-07-12 10:48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-07-08 14:03

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową w 2022 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja 3 w okresie od 27.06.2022 r. do 6.07.2022 r., w godz. 8:00-15:00.

Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim przyjmować będzie wezwane osoby z terenu Powiatu Nowodworskiego w następujących terminach:

 1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – 27.06.2022 r. – 29.06.2022 r.
 2. Gmina Stegna – 30.06.2022 r. – 01.07.2022 r.
 3. Gmina Ostaszewo – 04.07.2022 r.
 4. Miasto Krynica Morska - 04.07.2022 r.
 5. Gmina Sztutowo – 5.07.2022 r.

Kobiety będą przyjmowane w dniu 6.07.2022r.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-06-08 09:58

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2022 R

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 16.05.2022 r. przyznał dotację w kwocie 1.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morze” w Stegnie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt.: „Aspekt zdrowotny w treningu – Konferencja dla trenerów personalnych”. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2022-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-04-11 11:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-04-07 12:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2022-04-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-04-06 14:01

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XI/62/2021 Rady Powiatu w Nowym  Gdańskim z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.  

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-04-01 12:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesław Gruszka
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-03-30 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-03-30 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-03-17 14:28

KONKURSY NA DYREKTORÓW

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wody Polskie
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-03-07 13:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-03-02 07:44

KOMUNIKAT - STOPIEŃ ALARMOWY CHALIE CRP

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP - obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku od godz. 21.00 do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23.59 (w miejsce stopnia alarmowego ALFA CRP obowiązującego od 15 lutego 2022 r. wprowadzony został stopień 3 CHarlie-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia/trzeci-stopien-alarmowy-crp-na-terenie-calego-kraju

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Czarnul-Kerner
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-02-21 23:29

KOMUNIKAT - STOPIEŃ ALARMOWY ALFA CRP

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: KPRM
  data wytworzenia: 2022-02-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-02-15 21:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2022-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-01-26 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-01-21 14:39

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-01-21 09:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 09:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2022-01-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-01-12 10:55

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA
NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.  

Szczegóły znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1056
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-12 12:09:54