Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Powiat Nowodworski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowodworskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowano następujące problemy:

 1. wśród opublikowanych dokumentów 1802 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane,
 2. wśród opublikowanych grafik 9 z nich nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie wprowadzane,
 3. w strukturze Biuletynu 154 postrony posiadają nazwy powtarzające się i/lub nie posiadające sensu poza kontekstem (którym są nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane,
 4. wśród treści osadzonono 51 obiektów bez opisu alternatywnego (głównie nagrania sesji) - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 5. na 2 podstronach tabele nie posiadają komórek sformatowanych jako nagłówki - brakujące formatowania będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Tatarowicz, k.tatarowicz@nowydworgdanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 247 36 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Gen. Sikorskiego 23 oraz ul. Warszawskiej 28b w których mieszczą się poszczególne wydziały Starostwa nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania.Przy bocznej ścianie od strony parkingu przy ul. gen. Sikorskiego 23 znajduje się odpowiednio oznakowana winda, natomiast w budynku przy ul. Warszawskiej 28b znajduję się podjazd dla wózków oraz winda. W budynku przy ul. gen. Sikorskiego 23 dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, znajdująca się na wprost wejścia głównego. Na parkingu przy budynku znajdującym się na ul. gen. Sikorskiego 23 wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Warszawskiej 28b toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, nie wyznaczono natomiast miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Tatarowicz
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-12 13:41
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-22 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Tatarowicz
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-29 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-22 14:22:18