Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO

związku z poprawą sytuacji hydro-meteorologicznej i obniżeniem poziomu wód rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego,na podstawie art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.) Starosta Nowodworski odwołał z dniem 22 grudnia 2021 roku od godziny 10.30

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Dla gmin: Nowy Dwór Gdański, Miasto Krynica Morska, Stegna i Sztutowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-12-22 10:42
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-22 10:42

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego i Zalewu Wiślanego, na podstawie art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.) Starosta Nowodworski ogłosił z dniem 20 grudnia 2021 roku od godziny 9.30

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Dla gmin: Nowy Dwór Gdański, Miasto Krynica Morska, Stegna i Sztutowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-12-20 13:49
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-20 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-11-29 14:04

INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-11-22 10:21
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 10:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julia Ossowska
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-11-10 14:11

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-10-20 08:42

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Bielińska
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-10-19 14:25

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zostaną przeprowadzone w terminie
od 13 października do 19 października 2021 roku

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Starostwo  Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, osobą do kontaktu jest Monika Bielińska, tel. 55 247 36 68 wew. 151.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kentzer
  data wytworzenia: 2021-10-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-10-05 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kentzer
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-27 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kentzer
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-23 12:51

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – POWIAT NOWODWORSKI

Kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w siedzibie przy ul. Drzymały 4, w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w okresie od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r., w godz. 8:00-15:00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-20 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Sawicka
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-14 13:00

KOMUNIKAT

„INFORMACJA O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2025 R. ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14 WYCHOWANKÓW Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-03 11:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 11:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Wirkus
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-03 11:43

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(tj. Dz. U z 2020, poz. 821 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2021-08-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-17 14:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-10 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-08-05 14:24

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że pojazdy zakupione z polskimi tablicami lub sprowadzone z państw UE, od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia.

KOMUNIKAT

Starosta Nowodworski
podaje do publicznej wiadomości
informację o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu pn.
„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Nowodworskiego 2035+”

KOMUNIKAT ŻEGLUGOWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-29 11:10

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców powiatu nowodworskiego, że w  dniu 15 czerwca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. – zmieniające rozporządzenie  Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia teren powiatu nowodworskiego został wykreślony z załącznika C - obszar zagrożony grypą ptaków w związku z występowaniem grypy ptaków u ptaków dzikich. Tym samym przestały obowiązywać nakazy i zakazy wymienione w paragrafie 4 ust. 1, jak również nie jest wymagane oznakowanie (tablice informacyjne) określone w paragrafie 6 zmienianego rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że cały teren województwa pomorskiego został umieszczony w załączniku D, do którego zastosowanie ma paragraf 5 zmienianego rozporządzenia zakazujący organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-17 08:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-06-15 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-26 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-10 09:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 09:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-05-10 09:46

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO
dotyczący ptasiej grypy (HPAI)

Informuję mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, że Wojewoda Pomorski wydał w dniu 05 maja 2021 roku Rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

Na mocy tego rozporządzenia wyznaczono obszar zagrożony grypą ptaków w promieniu minimum 10 kilometrów od ogniska choroby, który obejmuje miejscowości położone na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański: Tuja, Orłówko, Marynowy, Myszewko, Myszkowo, Rychnowo Żuławskie, Kmiecin, Rakowiska, Rakowo, Wierciny, Kępki, Jazowa oraz Jazowa II.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

Starosta Nowodworski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2021-04-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-29 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-21 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-16 19:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-02 12:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-04-02 11:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-22 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-03-17 08:59

KOMUNIKAT - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE

DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYM NA OBSZARZE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Do 30 kwietnia 2021 trwa nabór wniosków o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ogłoszenie
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-25 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-25 11:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-23 14:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-23 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-11 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-09 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-09 11:01

KOMUNIKAT - ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji odbywać się będzie tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 68 wew. 168.

Szczegóły - kliknij "więcej"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-02-01 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-26 10:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2021-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-08 11:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 13:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Jarmuł
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-07 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-01-04 09:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-12-27 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Zaręba
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-12-10 11:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2020-11-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-11-19 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RZGW
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-11-18 13:34

KOMUNIKAT - NOWE ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 09 listopada 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 38 wew. 168 z jednodniowym wyprzedzeniem.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-11-03 13:26

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

Szanowni mieszkańcy powiatu nowodworskiego,

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia zaliczyło powiat nowodworski do strefy żółtej i w związku z tym z dniem 19 października 2020 roku na terenie naszego powiatu obowiązują niżej wymienione zasady bezpiecznego zachowania się:

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2020-10-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-10-15 10:01

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-10-14 08:42
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-14 08:43

KOMUNIKAT - WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH

WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH
KOMUNIKAT
SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) niniejszym informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje, w dniu

6 października 2020 roku w godzinach 8.00 – 10.00

ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Na terenie powiatu nowodworskiego nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021  rok”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RZGW
  data wytworzenia: 2020-09-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-09-24 11:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-08-18 13:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-08-12 13:14
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-08-12 13:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2020-07-16
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-07-17 08:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-07-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-07-15 11:55

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Od czwartku 04 czerwca 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-06-03 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-05-25 13:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-05-15 11:30

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA Z DNIA 11.05.2020

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że w czasie sezonu nawigacyjnego most zwodzony w Drewnicy na rzece Szkarpawa będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej w okresie od 15.05.2020 r. do 13.09.2020 r. w następujących godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15.00, 17:00, 19:00, 20:00.

Numer kontaktowy do obsługi mostu na rzece Szkarpawa : 882-065-597  w godz. od 9.00 do 20.00.

Most w Sztutowie na rzece Wisła Królewiecka będzie otwierany dla żeglugi rekreacyjno-turystycznej  w okresie od 15.05.2020 r. do 31.08.2020 r. w następujących godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Numer do kontaktu: 784-933-175 od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.

W razie wzmożonego ruchu jednostek turystyczno-rekreacyjnych zostanie wydany dodatkowy komunikat informujący, iż powyższe godziny otwarcia mostów obowiązywać będą do 30 września 2020 r.

Po zakończeniu sezonu letniego mosty będą zamknięte. Otwarcie będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej 24 godziny przed planowanym przejściem pod mostem. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel. 882-065-597 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.  Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości otwierania mostów po zmroku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-04-30 15:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 09:45

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWODWORSKIEGO

Od 16 marca 2020 r.  do 26 kwietnia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
pracować będzie w trybie wewnętrznym
i zostanie zamknięte dla interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
w czasie rosnącego zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS),
informujemy, że od 16 marca do 26 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
będzie zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RZGW
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-04-01 13:18

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W ROKU 2020 ZOSTAJE ZAKOŃCZONA

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-03-13 13:11

INFORMACJA W SPRAWIE ASF

W dniu 19.02.2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim poinformował, że część gminy Nowy Dwór Gdański położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od połud­niowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 oraz przez drogę nr 502 bieg­nącą od skrzyżowania z drogą nr S7 do północnej granicy gminy z dniem 17.02.2020r. znajduję się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. "strefa czerwona".

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE/RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2020 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Uchwała Nr 10/2020  Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-02-04 13:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-04 13:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-01-13 13:43

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ada Bonk
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-01-09 08:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 08:16

INFORMACJA DOT. KAR ZA NIETERMINOWĄ REJESTRACJĘ/ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU LUB NABYCIU POJAZDU

W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2020r. znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają kary w wysokości 200zł – 1000 zł za:

 • zarejestrowanie używanego pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po upływie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zawiadomienie Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po upływie 30 dni od daty nabycia/zbycia

informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną przez tut. Urząd w dniu 02.01.2020 r. z Ministerstwa Infrastruktury, Departament Transportu Drogowego, powyższe przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-02 16:40:36