Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

PETYCJE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jakub Neumann
    data wytworzenia: 2022-04-06
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2021-05-18 13:37
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 14:36

Informacje zbiorcze o petycjach


Petycja z dnia 8 stycznia 2024 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Mieszkańcy sołectwa Groszkowo.

Data wpływu: 29 stycznia 2024 r.

Przedmiot petycji: opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej nr 2314G od miejscowości Grochowo Trzecie do miejscowości Rybina.

Petycja z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  D. W.

Data wpływu: 18 stycznia 2024 r.

Przedmiot petycji: wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej nr P 2305G w miejscowości Kmiecin.

Petycja z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Sołtys Sołectwa Dworek – Niedźwiedzica

Data wpływu: 12 stycznia 2024 r.

Przedmiot petycji: niezwłoczne przywrócenie kursów komunikacji autobusowej, publicznej “PKS ELBLĄG” przez miejscowość Stare Babki (droga lokalna).

Petycja z dnia 4 stycznia 2024 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Mieszkańcy Kmiecina

Data wpływu: 4 stycznia 2024 r.

Przedmiot petycji: dobudowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2305G w miejscowości Kmiecin.

Petycja z dnia 21 listopada 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu – Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, tel. 608-318-418, nr KRS: 0000059459, Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln, www.gmina.pl.

Data wpływu: 21 listopada 2023 r.

Przedmiot petycji: petycja do organu powiatu o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.

Petycja z dnia 5 listopada 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  A. Ś.

Data wpływu: 6 listopada 2023 r.

Przedmiot petycji: prośba o pomoc - odwet za ujawnienie zachowań mobbingowych oficerów wojska.

Petycja z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Urząd Gmin w Sztutowie

Data wpływu: 11 sierpnia 2023 r.

Przedmiot petycji: naprawa nawierzchni drogi powiatowej 2315G.

Petycja z dnia 21 lipca 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Prezydent Elektorski RP

Data wpływu: 21 lipca 2023 r.

Przedmiot petycji: rozpowszechnienie informacji, jak najszerszej rzeszy społeczeństwa polskiego.

Petycja z dnia 2 lipca 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej

Data wpływu: 5 lipca 2023 r.

Przedmiot petycji: upublicznienie dokumentu „DP0119 2023 07 01 Ogłoszenie Bojkotu Wyborów w 2023 roku”. 

Petycja z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:  w imieniu mieszkańców Sołtys Łaszki

Data wpływu: 12 czerwca 2023 r.

Przedmiot petycji: przeprowadzenie niezwłocznego remontu drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Łaszka na odcinku równoległym do Wisły.

Petycja z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Sołectwo Starocin

Data wpływu: 25 kwietnia 2023 r.

Przedmiot petycji: w sprawie budowy drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Starocin.

Petycja z dnia 25 marca 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Prezydent Elektorski RP

Data wpływu: 27 marca 2023 r.

Przedmiot petycji: w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

Petycja z dnia 13 lutego 2023 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: K. L.

Data wpływu: 14 lutego 2013 r.

Przedmiot petycji: zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Petycja z dnia 21 czerwca 2021 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy Starocina

Data wpływu: 23 czerwca 2021 r.

Przedmiot petycji: w sprawie budowy drogi w miejscowości Starocin

Petycja z dnia 29 sierpnia 2020 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:
Sołectwo Przemysław

Data wpływu: 2 września  2020 r.

Przedmiot petycji: w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Stróża-Mikoszewo

Petycja z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

Data wpływu: 12 grudnia  2019 r.

Przedmiot petycji: petycja do organu Jednostki o próbę dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych.

Petycja z dnia 31 lipca 2019 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:
radca prawny Konrad Cezary Łakomy,
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1
20-582 Lublin

Data wpływu: 31 lipca 2019 r.

Przedmiot petycji: wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Petycja z dnia 26 lipca 2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Sołectwo Stawiec, Stowarzyszenie "Stawiec Nasze Żuławy

Data wpływu: 26 lipca 2018 r.

Przedmiot petycji: zabezpieczenie środków na remont drogi powiatowej w miejscowości Stawiec w kierunku Lubieszewa Pierwszego.

Petycja z dnia 7 września 2017 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Sołectwo Wiśniówka-Szkarpawa

Data wpływu: 7 września 2017 r.

Przedmiot petycji: prośba o dokonanie wycinki drzew przy drodze 2329G.

Petycja z dnia 27 marca 2017 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Sołectwo Wiśniówka-Szkarpawa, Sołectwo Wybicko, Sołęctwo Bronowo

Data wpływu: 28 marca 2017 r.

Przedmiot petycji: prośba o podjęcie remontu drógi powiatowej 2329G

Petycja z dnia 11 stycznia 2017 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Sołectwo Łaszka

Data wpływu: 12 stycznia 2017 r.

Przedmiot petycji: prośba o podjęcie remontu dróg powiatowych przebiegających przez wieś Łaszka - drogi 2317G, 2316G

Petycja z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Grupa Inicjatywna Radnych Gminy Sztutowo

Data wpływu: 27 marca 2017 r.

Przedmiot petycji: w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2314G w Sztutowie

Petycja z dnia 17 listopada 2015 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k. reprezentowana przez komplementariusza radcę prawnego Jacka Świecę

Data wpływu: 17 listopada 2015 r.

Przedmiot petycji: żądanie wszczęcia kontroli w trybie art.83 b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-07 11:59:10