Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

RAPORT O STANIE POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał zarządu oraz rady powiatu.
 
Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
W debacie nad raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański – Sekretariat, pokój nr 20, I piętro.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego planowana jest na dzień 24 czerwca 2024 roku.
 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest poniżej.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Woźniak
    data wytworzenia: 2024-06-05
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2024-06-05 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-05 11:10:50