Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

POWIAT NOWODWORSKI: INFORMACJA OGÓLNA

POWIAT NOWODWORSKI stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański,
2) Miasto Krynica Morska,
3) Gminy: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo.

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdański.

Powiat ma osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu lub wynikają one z zawartych porozumień.
Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych lub referendów.

W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Tworzenie jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

ORGANY POWIATU

Organami powiatu są:

1) Rada Powiatu,
2) Zarząd Powiatu.


Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady Powiatu.


PODSTAWOWE DANE O POWIECIE

Obszar:
653 km²

Liczba mieszkańców:
34 633

Nazwy i ludność gmin wchodzących w skład powiatu:
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 18 324 (w tym Miasto Nowy Dwór Gdański 10 116), Miasto Krynica Morska - 1 318, Gmina Stegna - 9 829, Gmina Sztutowo - 3 660, Gmina Ostaszewo - 3 320

Aktualne władze Powiatu:

· Starosta: Jacek Gross
· Przewodniczący Rady Powiatu: Robert Ciżmowski

Powiat Nowodworski: Zagospodarowanie terenu

1. Tereny zabudowane i zurbanizowane:
6,24 km² - 0,96% w tym tereny:

· mieszkaniowe: 3,97 km²

· przemysłowe: 0,19 km²

· inne: 2,08 km²

2. Lasy:
53,01 km² - 8,12 % w tym:

· lasy państwowe: 52,42 km²

· lasy prywatne: 0,35 km²

· lasy komunalne: 0,24 km²

3. Użytki rolne:
378,15 km² - 57,93 %

4. Nieużytki:
12,55 km² - 1,92 %

5. Wody:
135,11 km² - 20,70 %

6. Inne:
67,69 km² - 10,37 %

SUMA: 652,75 km² - 100% w tym w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej 3,9 ha

INFORMACJE O POWIECIE NA STRONIE "POLSKA W LICZBACH": http://www.polskawliczbach.pl/powiat_nowodworski_pomorskie

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2006-09-05 08:58
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-02 08:52