Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Powiat Nowodworski: informacja ogólna

POWIAT NOWODWORSKI stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące:

 1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański,
 2. Miasto Krynica Morska,
 3. Gminy: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo.

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Nowy Dwór Gdański.

Powiat ma osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu lub wynikają one z zawartych porozumień.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych lub referendów.

W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Tworzenie jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

Organy powiatu

Organami powiatu są:

 1. Rada Powiatu,
 2. Zarząd Powiatu.

Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady Powiatu.

Podstawowe dane o powiecie

Obszar: 653 km²

Liczba mieszkańców: 34 633

Nazwy i ludność gmin wchodzących w skład powiatu: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański - 18 324 (w tym Miasto Nowy Dwór Gdański 10 116), Miasto Krynica Morska - 1 318, Gmina Stegna - 9 829, Gmina Sztutowo - 3 660, Gmina Ostaszewo - 3 320

Aktualne władze Powiatu

 • Starosta: Barbara Ogrodowska
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Ptak

Powiat Nowodworski: Zagospodarowanie terenu

 1. Tereny zabudowane i zurbanizowane: 6,24 km² - 0,96% w tym tereny:
  • mieszkaniowe: 3,97 km²
  • przemysłowe: 0,19 km²
  • inne: 2,08 km²
 2. Lasy: 53,01 km² - 8,12% w tym:
  • lasy państwowe: 52,42 km²
  • lasy prywatne: 0,35 km²
  • lasy komunalne: 0,24 km²
 3. Użytki rolne: 378,15 km² - 57,93%
 4. Nieużytki: 12,55 km² - 1,92%
 5. Wody: 135,11 km² - 20,70%
 6. Inne: 67,69 km² - 10,37%

SUMA: 652,75 km² - 100% w tym w Nowym Dworze Gdańskim wielkość terenów zieleni urządzonej 3,9 ha.

INFORMACJE O POWIECIE NA STRONIE "POLSKA W LICZBACH": http://www.polskawliczbach.pl/powiat_nowodworski_pomorskie

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2006-09-05 08:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-20 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28050
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-20 10:34:29