Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-12-31 16:41

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych

KONKURS NA WYBÓR PARTNERA

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza
„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA"
w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

INFORMACJA O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza podmioty lecznicze/lekarzy dentystów z terenu Powiatu Nowodworskiego do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

OGŁOSZENIE - NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Paulina Ciszek
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-10-25 08:42

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Konsultacje społeczne dotyczące projektu
“Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020  rok”

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-23 08:24
 • autor informacji: Wiesław Gruszka
  data wytworzenia: 2019-08-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-14 12:55
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-08-13 07:49
 • autor informacji: Katarzyna Dybiec
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-07-15 14:23
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-06-05 08:30
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-10 13:33
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-10 13:33
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-09 13:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 13:41
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-05-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-09 13:38
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 13:41
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-05-07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-05-07 09:59
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 09:59

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-16 08:42
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-15 10:30
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-15 10:26
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-04-08 10:36
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-03-20 12:50

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
i sztuki w 2019 roku.

DRUGI KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI W 2019 R.

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki 2019 r.

INFORMACJA

W dniach
od  28.01.2019 r.  do  01.02.2019 r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
nie przyjmuje interesantów

Za utrudnienia przepraszamy

 • autor informacji: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2019-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-28 09:53

OBWIESZCZENIA - WODY POLSKIE

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2019-01-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-01-22 10:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 10:08

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH

ZARZĄD POWIATU  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie Uchwały Nr  XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.  poz. 4448 z dnia 16 listopada 2018 r.)

 zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2019 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków.

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2019-01-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-01-03 14:37
 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-21 14:15

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ogłasza naboru członków komisji konkursowych
do opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-18 09:21

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.

 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak
  data wytworzenia: 2018-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-15 12:42
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-15 12:43
 • autor informacji: RZGW
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-15 10:37
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-12-06 11:38
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-11-26 13:02

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-10-29 13:23

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019  rok”

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-10-16 08:53
 • autor informacji: Wojewoda Pomorski
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-09-24 14:14
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-07-18 14:51
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-06-26 09:39
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-11 10:50
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-02 11:11
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 11:12
 • autor informacji: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-05-02 09:45
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-04-30 08:46

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod miejsca postojowe

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
OGŁASZA
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność  Powiatu Nowodworskiego położonych w Jantarze, Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich przeznaczonych do dzierżawy pod miejsca postojowe na okres od 28 kwietnia do 30 września br.

 • autor informacji: Mirosław Siatka
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-02-09 13:24
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2018-02-01 13:40

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ZDROWIA ORAZ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Powiatu Nowodworskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 14:47

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1858942
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 11:14

Stopka strony