Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rok 2013

Uchwały Rady Powiatu

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie  budżetu Powiatu na 2014 rok.
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczenia i kontroli wykorzystania.
UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2013
UCHWAŁA NR XXXII/221/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
UCHWAŁA NR XXXI/214/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017".

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: założenia przedszkola specjalnego w Nowym Dworze Gdańskim i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz nadania statutu.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski.

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

Uchwała XXVII/188/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała Nr XXVI/178/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr XXVI/177/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie opłat za oddanie gruntów znajdujących się w pasie drogowym na cele zwiazane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługi użytkowników ruchu

Uchwała Nr XXVI/176/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2012 roku

 

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2013-03-06 15:53
  • zmodyfikował: Małgorzata Łojko
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-28 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34842
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-21 11:17:20