Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rejestr zgłoszeń budowy 2016

2016r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy ( art. 30a ustawy Prawo Budowlane)

L.P. Data doręczenia zgłoszenia z projektem Inwestor Adres projektowanego obiektu Opis projektowanego obiektu Informacja o wniesieniu sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 2016-02-04 W.Wojciechowski
P.Wojciechowski
ul. Przyjaźni 30
82-120 Krynica Morska
Krynica Morska,
działki nr 29/2, 29/6
obręb ewid. Krynica Morska
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV z przyłączem elektroenergetycznym kablowym 04 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 2016-02-26 ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Krynica Morska,
ul. Teleexpressu
działki nr 650/9, 751
obręb ewid. Krynica Morska
Przebudowa stacji kontenerowej transformatorowej T-5182   oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 04 kV  do zasilania budynku hotelowego   Organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji
3 2016-03-02 Energa-Operator S.A. m. Jantar,
działka nr 32/21, 32/14, 32/12, 160/9
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 2016-03-16 Dariusz i Anna Łopatowscy m.  Tuja,
działka nr 53/3,
obręb ewid. Tuja,
gm. Nowy Dwór Gdański,  
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
5 2016-03-16 Janusz Jarząbek Kobyla Kępa
Gm. Sztutowo
Działka nr 120/13, 120/19
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej    
6 2016-03-16 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Zagonowa
działki  nr  33, 25, 27/2, 27/3,
obręb ewid. 3 Nowy Dwór Gdański
Budowa linii kablowej nn -0,4kV oraz budowa  złączy kablowo -pomiarowych nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 2016-03-21 Anna i Rafał Malinowscy m. Stegna działka nr 881/28 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 2016-03-21 Energa-Operator S.A. m. Stegna działki nr 13/1, 13/2, 256, 11 Budowa linii kablowej nn-0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn-0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 2016-04-08

Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Łąkowa,
działki nr 217/6, 217/2, 217/3, 217/4,
obręb ewid. 1 Nowy Dwór Gdański
Budowa linii kablowej nn -0,4kV   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 2016-04-11 Kazimierz Proczek Krynica Morska
Działka nr 107
Budynek mieszkalny jednorodzinny - przebudowa   Organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji
11 2016-05-16 Janusz Kibort

Płonina
Gm. Sztutowo
Działka nr 19/3

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie siedliskowej   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 2016-05-16 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Krynica Morska, dz. nr: 770, 225/1, 436/3, 436/28, 753 Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
13 2016-05-16 ENERGA-OPERATOR S.A. z/s W GDAŃSKU Przebrno, dz. nr: 40, 53, 50 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
14 2016-05-20 Sebastian Barra Stegna
gm. Stegna
Działka nr 305/1
Budynek mieszkalny jednorodzinny   Organ nie wniósł sprzeciwu
15 2016-06-01 Energa-Operator S.A. Mikoszewo
gm. Stegna
Działka nr 354/1, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 358/8, 359/1, 363/1, 363/2, 372/1, 372/2, 373, 389/2
przebudowa - budowa sieci napowietrznej NN 0,4 KV wraz z budową przyłącza kablowego NN 0,4 KV   Organ nie wniósł sprzeciwu
16 2016-06-01 Energa-Operator S.A. Jantar
gm. Stegna
Działka nr 192/1, 192/2, 193
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 KV   Organ nie wniósł sprzeciwu
17 2016-06-01 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE; Krynica Morska, dz. nr: 782 i 102/2 Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
18 2016-06-07 AGRO ARTIM Sp. z o.o.,  ul. Grzebskiego 10,  06-500  Mława Stawiec, działka    nr  34/26, obręb ewid.  Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej, typu MRW-b 20/1250-3  wg ZPUE S.A.   organ nie wniósł sprzeciwu
19 2016-06-24 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Krynica Morska, ul. Rybacka, dz. nr:  330/7 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
20 2016-06-24 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Krynica Morska, ul. Urocza, dz. nr:  331/3  i  762 wcinka w istniejącą linię kablową nN 0,4 kV oraz budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej jednorodzinnej    
21 2016-06-24 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Krynica Morska,  dz. nr:  602/14  i  593 budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz dwóch elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV  do zasilania przepompowni wód dzeszczowych oraz oświetlenia parkingu    
22 2016-06-27

Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, ul. Sienkiewicza, działki  nr 423, 487/21, 487/2, 802, 721/2, 681/2, 681/1, 682/2, 684/2, 390/2, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Budowa sieci elektroenergetycznej                   kablowej nN 0,4 kV wraz z wymianą słupa nN oraz demontaż istniejących odcinków linii napowietrznej nN 0,4 kV   organ nie wniósł sprzeciwu
23 2016-06-28 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Junoszyno
gm. Stegna
Działka nr 182/5, 179/11, 187, 181, 186, 79
budowa sieci wodociągowej   organ nie wniósł sprzeciwu
24 2016-06-28 Energa-Operator S.A. Sztutowo
gm. Sztutowo
Działka nr 760/15, 760/14, 70/4, 760/8
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 760/15   organ nie wniósł sprzeciwu
25 2016-07-18 Gmina Miasta Krynica Morska Krynica Morska, dz. nr 720 – ETAP  V – w granicach działek: 435/7, 436/48 i 437/10, obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501, w związku z planowaną przebudową ulicy Gdańskiej w m. Krynica Morska   organ nie wniósł sprzeciwu
26 2016-07-20 Aneta i Zbigniew Zielińscy Kobyla Kępa
gm. Sztutowo
Działka nr 66
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie siedliskowej   organ nie wniósł sprzeciwu
27 2016-07-25 Robert Talarek Nowy Dwór Gdański,
ul. Mleczna,
działka nr 209, obręb ewid. 0003,
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
28 2016-07-29 ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie Krynica Morska
w granicach działek nr ewid.: 578/14, 800, 801, 435/7 i 786: , obr. ewid. 221001_1.0001
Przebudowa sieci niskiego napięcia 0,4 kV w związku z planowaną przebudową ulicy Gdańskiej w m. Krynica Morska,  – ETAP  V   organ nie wniósł sprzeciwu
29 2016-07-29 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego, działka  nr 377/3, obręb ewid. 0002 Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej linii  kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą   organ nie wniósł sprzeciwu
30 2016-07-29 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Nowy Dwór Gdański, ul. Kochanowskiego, działki  nr 1/1, 10/18, obręb ewid. 0003 Nowy Dwór Gdański Budowa elektroenergetycznej linii  kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
31 2016-08-08 Energa-Operator S.A. Mikoszewo
gm. Stegna
Działka nr 151, 146/1, 146/2, 146/3
Budowa linii kablowej 0,4kV w celu przyłączenia do sieci budynków  mieszkalnych   organ nie wniósł sprzeciwu
32 2016-08-10 Barbara i Janusz Prill Stegna
gm. Stegna
Działka nr 646
Przebudowa i nadbudowa istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego   organ nie wniósł sprzeciwu
33 2016-08-17 ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie; w granicach działek nr ewid.: 602/14 i 593: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz dwóch elektroenergetycznych przyłączy kablowych nn 0,4 kV do zasilania przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia parkingu w m. Krynica Morska, dz. nr 88/2   organ nie wniósł sprzeciwu
34 2016-08-17 CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Spółka z o.o. w granicach działek nr ewid.: 881/27, 881/14, 1020/1 i 860: , obr. ewid. 221004_2.0015 Stegna Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna, ul. Elbląska   organ nie wniósł sprzeciwu
35 2016-08-17 ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie w granicach działki nr ewid.: 330/7 , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV  zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krynica Morska, ul. Rybacka, dz. nr 329/7 i 330/7   organ nie wniósł sprzeciwu
36 2016-08-17 ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie w granicach działek nr ewid.: 331/3 i 762: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Wcinka w istniejącą linię kablową  nn 0,4 kV  oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej jednorodzinnej w m. Krynica Morska, ul. Urocza, dz. nr 331/3”   organ nie wniósł sprzeciwu
37 2016-08-26 Anna Piotrowicz Tujsk
gm. Stegna
działka nr 63/19
Budowa  budynku  mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
38 2016-08-31 ENERGA-OPERATOR SA Kobyla Kępa
gm. Sztutowo
działka nr 19
Budowa  elektroenergetycznej lin ii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
39 2016-09-12 ENERGA –Operator S.A. Orłowo, działka nr  94/4, 98/4, 98/18, obręb  ewid.  Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański Budowa linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Orłowo,
ul. Mennonicka.
  organ nie wniósł sprzeciwu
40 2016-08-31 ENERGA-OPERATOR SA Rybina
gm. Stegna
działka nr 191/13, 191/14, 191/16, 242/6
Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
41 2016-09-21 ENERGA-OPERATOR SA Jantar
gm. Stegna
działka nr 137/7, 137/9, 137/12
Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV   organ nie wniósł sprzeciwu
42 2016-09-26 ENERGA-OPERATOR SA Kąty Rybackie
gm. Sztutowo
działka nr 72/2, 74, 821/5, 821/6,83/11
Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego   organ nie wniósł sprzeciwu
43 2016-09-27 Centralny Wodociąg Żuławski Mikoszewo
gm. Stegna
działka nr 127, 128, 416/2
Budowa  sieci wodociągowej   organ nie wniósł sprzeciwu
44 2016-09-27 Centralny Wodociąg Żuławski Mikoszewo
gm. Stegna
działka nr 174/1, 175, 176/13
Budowa  sieci wodociągowej   organ nie wniósł sprzeciwu
45 2016-09-30 ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie w granicach działek nr ewid.: 436/54, 436/51, 436/41, 678, 388, 732 i 723: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska Budowa linii kablowej 0,4 kV dla zwiększenia mocy na dz. nr 436/54, przy ul. Portowej w Krynicy Morskiej    
46 2016-09-30 ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17
81-855 Sopot
m. Marynowy, ul. Podcieniowa, działki  nr 81, 116, 118, 124, obręb ewid. 0007, Marynowy, gm.  Nowy Dwór Gdański Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Marynowy, ul. Podcieniowa.   organ nie wniósł sprzeciwu
47 2016-09-30 ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17
81-855 Sopot
Nowy Dwór Gdański, ul. Osiedle Nad Tugą, działki  nr 153/5, 158/18 obręb ewid. 0004,  Nowy Dwór Gdański Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Osiedle Nad Tugą   organ nie wniósł sprzeciwu
48 2016-09-30 ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17
81-855 Sopot
m. Jazowa, działka   nr  94/2, obręb ewid. 0002, Jazowa, gm.  Nowy Dwór Gdański Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Jazowa, gm. Nowy Dwór Gdański.   organ nie wniósł sprzeciwu
49 2016-09-30 ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17
81-855 Sopot
Nowy Dwór Gdański,    ul. Słowackiego, działki  nr 323, 324, obręb ewid. 0002,   Nowy Dwór Gdański Budowa (poprzez rozbudowę) oświetlenia drogowego w m. Nowy Dwór Gdański, ul. Słowackiego.   organ nie wniósł sprzeciwu
50 2016-09-30 Edyta Popławska Krynica Morska,  ul. Plastyków 12, dz. nr ewid.:  550/32 i 550/33: , obr. ewid. 221001_1.0001 Krynica Morska przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
51 2016-10-05 Artur Wawrzyniak Tujsk
gm. Stegna
działka nr 63/23
Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
52 2016-10-07 Janina Stępień Dworek
gm. Stegna
działka nr 58
Budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowe   organ nie wniósł sprzeciwu
53 2016-10-14 Energa Operator S.A. Sztutowo
gm. Sztutowo
działka nr 382/76
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku letniskowego   organ nie wniósł sprzeciwu
54 2016-10-14 Energa Operator S.A. Łaszka
gm. Sztutowo
działka nr 168/4, 168/5, 169/1, 170/1
Budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
55 2016-10-28 Energa Operator S.A. Mikoszewo
gm. Stegna
działka nr 236/16, 236/15, 236/3
 Budowa sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
56 2016-10-28 Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. Jantar
gm. Stegna
działka nr 160/9, 163, 218/1, 218/4, 218/5, 221/3, 221/4, 222, 223/1, 223/2, 360/11, 364, 365, 367/5, 370/2,  370/3, 649
Budowy sieci wodociągowej   organ nie wniósł sprzeciwu
57 2016-10-28 Jan Pawłowski Mikoszewo
gm. Stegna
działka nr 229, 236/1, 236/3, 236/4, 236/11, 236/12, 236/15, 237
 Budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   organ nie wniósł sprzeciwu
58 2016-11-03 Barbara i Piotr Piechnik Jantar
gm. Stegna
działka nr 432
 Budowy Budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Inwestor wycofał zgłoszenie
59 2016-11-09 ENERGA –Operator S.A. Nowy Dwór Gdański, działki  nr  819/4, 820, 819/32, obręb  ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański-M Budowa zasilania elektroenergetycznego kablowego do zasilania garaży na działkach nr 819-/14 -819/31, obręb  ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański-M   organ nie wniósł sprzeciwu
60 2016-11-09 ENERGA –Operator S.A. Nowy Dwór Gdański, działki  nr  819/4, 642/5, obręb  ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański-M Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV ze słupa nr 105 do złącza kablowo –pomiarowego   na granicy działki nr 819/4,  obręb  ewid.  0002, Nowy Dwór Gdański-M   organ nie wniósł sprzeciwu
61 2016-11-14 Urszula Głowacka Niedźwiedziówka
gm. Stegna
działka nr 91/5
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
62 2016-11-15 Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. Junoszyno
gm. Stegna
działka nr 156/6, 156/7
Budowy Elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
63 2016-11-16 Maurycy Kot Sztutowo
gm. Sztutowo
działka nr 49/10
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   organ nie wniósł sprzeciwu
64 2016-11-24 Paweł Stypuła Jantar
gm. Stegna
działka nr 641/2
Budowa dwóch
 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  organ nie wniósł sprzeciwu
65 2016-11-28 Marek Rożak Jantar
gm. Stegna
działka nr 225/15

Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  organ nie wniósł sprzeciwu
66 2016-12-14 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa działki  nr 94/1, 94/2, 144/1, 122, 95, 94/8, obręb ewid. 0003, Nowy Dwór Gdański.

 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Nowy Dwór Gdański
w ul. Okopowa
  Organ nie wniósł sprzeciwu
67 2016-12-14 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Jantar
 ul. Rybacka,
 działki  nr  7, 9, obręb ewid. 0008, Jantar, gm. Stegna
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku  letniskowego, m. Jantar, ul. Rybacka, gm. Stegna   Organ nie wniósł sprzeciwu
68 2016-12-14 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
m. Drewnica ul. Długa, działki   nr  287/4, 285, 272/4, 272/3, obręb ewid. 0004,  Drewnica,  gm. Stegna

budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, m. Drewnica, gm. Stegna

  Organ nie wniósł sprzeciwu
69 2016-12-28 Energa-Operator SA
o/Olsztyn
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Nowy Dwór Gdański, działki  nr  26, 27,                  28, 3/4,                               obręb  ewid.  0002 Nowy Dwór Gdański
przebudowa sieci elektroenergetycznej w ramach usunięcia kolizji elektroenergetycznych  przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Morską w Nowym Dworze Gdańskim   Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 2017-01-04

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2016-03-22 12:22
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-23 10:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-26 12:23