Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Nowodworski wraz z Powiatami Elbląskim i Braniewskim zawarł Porozumienie o realizacji zadań publicznego transportu zbiorowego w powiatowych  przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego", który w dniach od 6 grudnia do 26 grudnia  2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Celem konsultacji jest:

 • zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń;
 • zebranie opinii i uwag do w/w dokumentu;
 • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transportu zbiorowego.         

Od 6 do 26 grudnia do 2016 r., projekt planu zostanie wyłożony do wglądu w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. Z dokumentem zapoznać się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach  900 - 1500.

Projekt Planu transportowego jest również dostępny w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl oraz www.bip.powiat.elblag.pl, a także w wersji papierowej do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu w godzinach pracy Wydziału.

W ramach organizowanych konsultacji, każdy z mieszkańców i zainteresowane podmioty mogą składać swoje uwagi lub propozycje zmian do tego dokumentu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na piśmie. W tym celu przygotowano wzór formularza dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można przekazać:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: oskskp@powiat.elblag.pl, wpisując
  w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”;
 • faksem na nr 55 232-42-26;
 • drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg  (liczy się data wpływu);
 • bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg
  (I piętro)– w godz. pracy Starostwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Cieślewicz
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-05 13:02
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 13:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29