Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementującego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Według założeń proces ten będzie trwał do sierpnia 2014 r. z dwuetapowymi konsultacjami społecznymi.

Pierwszy etap konsultacji zostanie przeprowadzony w okresie od 02.01 2014 r. do 05.02.2014 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Terendy
    data wytworzenia: 2013-12-31
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2013-12-31 10:24
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-31 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95695
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29