Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 28.09.2021 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.)  zwołuję IX  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin:    28.09.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: VIII z dnia 31.08.2021 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1
     zaliczenia drogi gminnej nr 177014G o przebiegu od drogi powiatowej nr 2301G w miejscowości Rakowo do drogi powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa w całości do kategorii dróg powiatowych. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  5.2    wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. -  przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski
  5.3 zmiany uchwały Nr II/17/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
  5.4    zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu
  5.5    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2021-09-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2021-09-15 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-15 13:44