Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM.

Szanowni mieszkańcy powiatu nowodworskiego,

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia zaliczyło powiat nowodworski do strefy żółtej i w związku z tym z dniem 19 października 2020 roku na terenie naszego powiatu obowiązują niżej wymienione zasady bezpiecznego zachowania się:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH JEST OBOWIĄŻKOWE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej – na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach..

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Nie trzeba zakrywać ust i nosa: w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

WYDARZENIA KULTURALNE

Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej wydarzenia kulturalne mogą odbywać się z udziałem 25% publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub, gdy działalność prowadzona jest na otwartym powietrzu - przy zachowaniu 1,5 m odległości oraz zasłaniania ust i nosa.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy:

 1. widza z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. widza z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W całym kraju, zarówno w strefie żółtej oraz strefie czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Limity nie dotyczą transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest jednak zakrywanie ust
i nosa.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

W strefie żółtej i czerwonej obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.

W kościołach obowiązuje limit osób:

 • w strefie żółtej – 1 osoba na 4m2,
 • w strefie czerwonej – 1 osoba na 7m2,

przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

ZGROMADZENIA

W strefie żółtej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób .

W strefie czerwonej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób.

Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób, a odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE

W strefie żółtej mogą funkcjonować wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne. Istnieje jednak obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni obiektu, bez uwzględnienia parkingów.

W strefie czerwonej działalność tego typu miejsc zostaje zawieszona.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

W strefie żółtej obowiązuje ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej.

W strefie czerwonej zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości).

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

W całym kraju obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

EDUKACJA

W strefie żółtej w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.

W strefie czerwonej w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

W całym kraju, również w strefie czerwonej, zniesione są ograniczenia dotyczące działalności galerii i centrów handlowych.

Istnieje obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

W strefie żółtej nie obowiązuje limit dotyczący liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie.

W strefie czerwonej ograniczenia w sklepach są uzależnione od wielkości sklepu. Dla sklepów o powierzchni:

 • do 100 m2 - 5 osób na 1 kasę,
 • powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

GODZINY DLA SENIORÓW

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

GASTRONOMIA

W całym kraju lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godzinach – od 6:00 do 21:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Zajęty może być co drugi stolik, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości minimum 1 m, licząc od powierzchni stolika.

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE

W całym kraju salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.

Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

SALONY TATUAŻU I PIERCINGU

W całym kraju salony tatuażu i piercingu mogą działać w reżimie sanitarnym.

HOTELE

Restauracje i bary hotelowe są otwarte i mogą serwować gościom posiłki na sali – zasady jak przy restauracjach i barach.

Od 17 października w hotelach mogą działać baseny, siłownie i kluby fitness, jednak tylko  i wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Zakazana jest działalność klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – również w przypadku leczenia uzdrowiskowego, leczenia sanatoryjnego dzieci.

Więcej informacji o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronowirusem można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wacław Łokuciewski
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2020-10-19 12:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-25 09:38