Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Rok 2012

Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2011 r.

DZ. U. WOJ. POM. 2012.900
Ogłoszony: 06.03.2012 r.

Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.

DZ. U. WOJ. POM. 2012.906
Ogłoszony: 07.03.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/119/2012 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.  DZ. U. WOJ. POM. 2012.1307

Ogłoszony: 05.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/121/2012 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny Miastu Krynica Morska nieruchomości z zasobu Powiatu Nowodworskiego.  DZ. U. WOJ. POM. 2012.1308

Ogłoszony: 05.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/122/2012 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

 DZ. U. WOJ. POM. 2012.1305
Ogłoszony: 05.04.2012 r.

Uchwała Nr XVIII/126/2012 z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. 

 DZ. U. WOJ. POM. 2012.1306
Ogłoszony: 05.04.2012 r.

Uchwała Nr XIX/141/2012 z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.    

 DZ. U. WOJ. POM. 2012.1879
Ogłoszony: 28.05.2012 r.

Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania DZ. U. WOJ. POM. 2012.2082
Ogłoszony: 15.06.2012 r.
Uchwała Nr XX/144/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego DZ. U. WOJ. POM. 2012.2083
Ogłoszony: 15.06.2012 r.

Uchwała Nr XXII/150/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Nowodworskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.

DZ. URZ. WOJ POM. 2012.3448
Ogłoszony: 2012-11-06

Uchwała Nr XXII/151/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.3245
Ogłoszony: 2012-10-17

Uchwała Nr XXII/152/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych.

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.3220
Ogłoszony: 2012-10-16

Uchwała XXIII/157/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.3753
Ogłoszony: 2012-11-22

Uchwała XXIII/159/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.3664
Ogłoszony: 2012-11-15

Uchwała XXIV/160/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.4495
Ogłoszony: 2012-12-20

Uchwała XXIV/162/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie usuwania i parkowania pojazdu

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.4496
Ogłoszony: 2012-12-20

Uchwała XXIV/164/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

DZ. URZ. WOJ. POM. 2012.4497
Ogłoszony: 2012-12-20
Uchwała XXV/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. DZ. URZ. WOJ. 2013.575
Ogłoszony: 2013-01-25
Uchwała XXV/174/2012 z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2013 r. DZ. URZ. WOJ. 2013.585
Ogłoszony: 2013-01-28

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dobrosława Fila
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2012-02-29 15:53
  • zmodyfikował: Małgorzata Łojko
    ostatnia modyfikacja: 2022-02-28 09:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27585
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-06 11:30