Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. NADZORU I KONTROLI W WYDZIALE KOMUNIKACJI

STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze
w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

I. Stanowisko urzędnicze:  1 miejsce – 1 etat

    - stanowisko ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Komunikacji

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2014 roku, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie, 
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra umiejętność obsługi komputera,
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,
 3. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
 4. znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym,
 5. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku:

 1. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 2. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii.
 3. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 4. Prowadzenie rejestrów:
  - przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  - przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 5. Wydawanie, cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych.
 6. Udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie oraz zawieszanie lub cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zaświadczeń i zezwoleń.

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Kopia dowodu osobistego.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Życiorys ( CV) i list motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie świadectw pracy.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko ds. nadzoru i kontroli w Wydziale Komunikacji”
w terminie do dnia  10  grudnia 2013 roku w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 1530.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2013 r. wyniósł poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

                                                   Starosta Nowodworski
(-)
Ewa Dąbska

 

 • autor informacji: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-27 10:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-27 10:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11017
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-21 09:56

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1831339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-28 14:58

Stopka strony