Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 18.06.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 18.06.2019 r. (wtorek) godz. 13:00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: IV z dnia 24.05.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Informacja nt. przygotowania służb, inspekcji i straży  oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2019.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  5.2raportu z realizacji w latach 2017 – 2018 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.3 zmiany uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2016 r.                             w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.4 ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania Stypendium Starosty Nowodworskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.5 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.6 zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.7 ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowodworskiego, od dnia 1 września 2019 roku. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.8 wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross – Starosta Nowodworski
  5.9 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 6. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok.
  6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.
 7. Procedura absolutoryjna.
  7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok  wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2018 rok.
  7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2018 r.
  7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2018 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  7.5  Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  7.5.1   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  7.5.2   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Zakończenie obrad.
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-06-05 11:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12417
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-29 11:43

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1497164
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-19 14:31

Stopka strony