Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

III SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2019 R. - 12.04.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2019 r.

Termin: 12.04.2019 r. (piątek) godz. 9:00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: II z dnia 28.02.2019 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowodworski.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.2  udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski
  5.3   zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
  5.4  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032 – przedstawia Pani Małgorzata Tkaczyk – Skarbnik Powiatu
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Zakończenie obrad.
 • autor informacji: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2019-03-29 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12027
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-29 11:43

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   800 - 1600
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1415818
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-25 10:25

Stopka strony