Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

VI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2023 R. - 30.05.2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) zwołuję VI  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.

Termin: 30.05.2023 r. (wtorek) godz. 9.00
sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: III z dnia 31 marca 2023 r., IV z dnia 12 kwietnia 2023 r. i V z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowodworskim za rok 2022:
  4.1 rozpatrzenie sprawozdania rocznego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego  za rok 2022, 
  4.2 rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022,
  4.3 rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie sanitarnym Powiatu Nowodworskiego za rok 2022.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie        w Nowym Dworze Gdańskim oraz Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
  6.2  zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu. 
  6.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu. 
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu 
(-)
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2023-05-17 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 14:26:45