Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2022 R. - 11.07.2022

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095  t. j. ze zm.) zwołuję IX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r. 

Termin:    11.07.2022 r. (poniedziałek) godz. 9.00  tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  2.1 zmiany Uchwały Nr I/5/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  2.2  zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-)
Robert Ciżmowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roksana Kamińska
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2022-07-06 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25020
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-06 12:31