Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze
w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23

I.  Stanowisko urzędnicze:   1 miejsce – 1 etat

   - stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2014 r. , z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne lub pokrewne, bądź wyższe – warunek średnie technikum budowlane,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. nie być karanym za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra umiejętność obsługi komputera,
 2. preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
 4. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,
 5. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw określonych w ustawie Prawo budowlane, w tym dotyczących:
  - udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane,
  - przyjmowania zgłoszeń budowy i wykonywania robót budowlanych.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 3. Wykonywanie (lub współudział w wykonywaniu) innych zadań i obowiązków, określonych dla Wydziału Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym DworzeGdańskim  oraz w przepisach prawa.

IV. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 1. kopia dowodu osobistego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys ( CV) i list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku,
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. zm.).

Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„  Nabór na stanowisko   ds. realizacji obiektów budowlanych
w Wydziale Architektury i Budownictwa ”
w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 1530.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2013 r. wynosi  poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

                                                Starosta Nowodworski
(-)
Ewa Dąbska
 • autor informacji: Halina Bukowska
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-27 10:17
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-27 10:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9091
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-21 09:56

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1625050
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 15:06

Stopka strony