Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydział Komunikacji

Konta Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, na które należy uiszczać opłaty związane z zakresem czynności Wydziału Komunikacji:

  • 56 8306 0003 0000 4734 2000 0080 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy
  • 77 8306 0003 0000 4734 2000 0090 – opłata ewidencyjna,

Konto do regulowania opłaty skarbowej: Urząd Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr:

  • 8306 0003 0000 8006 2000 0010.
Nazwa usługi Karta usługi Druki do pobrania
Czasowe wycofanie samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc powyżej 3,5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu WK/19.0 (pdf)

Wniosek WK.19.0 (doc)

Upoważnienie

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem WK/24.0 (pdf)

Wniosek WK.24.0 (doc)

Upoważnienie

Zawiadomienie o wpisie do dowodu rejestracyjnego adnotacji HAK, TAXI, L, VAT WK/22.0 (pdf)

Wniosek WK.22.0 (doc)

Upoważnienie

Uzyskanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego
WK/16.0 (pdf) Wniosek (pdf)
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WK/11.0 (pdf) Wniosek (pdf)
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii II, III WK/1.0 (pdf) Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI***) na przejazd pojazdu nienormatywnego (doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (doc)
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne WK/14.0 (pdf) Wniosek (pdf)
Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem

WK/13.0 (pdf)

Wniosek (pdf)
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy na potrzeby własne WK/10.0 (pdf) Wniosek WK-10.0 (doc)
Pierwsza rejestracja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu WK/23.0 (pdf)

Wniosek o rejestrację (pdf)

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej WK/20.0 (pdf)

Wniosek WK.20.0 - oświadczenie o tablicach rejestracyjnych (doc)

Wniosek o rejestrację (pdf)

Wniosek WK.20.0 - oświadczenie - rejestracja warunkowa (doc)

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej WK/29.0 (pdf)

Wniosek WK.29.0 - oświadczenie o tablicach rejestracyjnych (doc)

Wniosek o rejestrację (pdf)

Wniosek WK.29.0- oświadczenie - rejestracja warunkowa (doc)

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu WK/25.0 (pdf)

Wniosek o rejestrację (pdf)

Upoważnienie

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców WK/4.0 (pdf) Wniosek (pdf)
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów WK/5.0 (pdf) Wniosek (doc)
Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców WK/15.0 (pdf) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (pdf)

Wniosek WK-15.0 (doc)
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w związku z utratą lub zniszczeniem dotychczasowego dowodu rejestracyjnego WK/30.0 (pdf) Wniosek 30.0 (doc)
Wydanie wtórnika prawa jazdy WK/17.0 (pdf)

Wniosek (pdf)

Upoważnienie

Oświadczenie - zwrot dokumentu

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych WK/26.0 (pdf)

Wniosek WK.26.0 (doc)

Upoważnienie

    Wniosek WK-9.0 (doc)
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę WK/12.0 (pdf)

Wniosek (pdf)

Oświadczenie opiekuna

Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów WK/7.0 (pdf) Wniosek WK-7.0 (doc)
Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny WK/3.0 (pdf) Wniosek WK-3.0 (doc)
Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu WK/31.0 (pdf)

Wniosek WK.31.0 (doc)

Upoważnienie

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą. WK/18.0 (pdf) Wniosek (pdf)
Wyrejestrowanie pojazdu WK/32.0 (pdf)

Wniosek (pdf)

Upoważnienie

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego WK/2.0 (pdf) Wniosek WK-2.0 (doc)
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu WK/27.0 (pdf)

Wniosek WK.27.0 (doc)

Upoważnienie

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego WK/8.0 (pdf) Wniosek WK-8.0 (doc)
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym WK/28.0 (pdf)

Wniosek WK.28.0 - zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (doc)

Wniosek WK.28.0 - adnotacja urzędowa (doc)

Upoważnienie

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policję WK/21.0 (pdf)

Wniosek WK.21.0 (doc)

Upoważnienie

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną. WK/33.0 (pdf)

Wniosek WK.33.0 (docx)

Upoważnienie

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 14:10

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1893345
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 12:43

Stopka strony