Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.nowydworgdanski.pl

Treść strony

Wydział Komunikacji

ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI - rejestracja pojazdów

Szanowni Państwo!

Obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji (rejestracja pojazdów) odbywa się tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 55 247 36 68 wew. 140.

  1. W przypadku wymiany pozwoleń czasowych, prosimy o ich wrzucanie w kopercie z podaniem telefonu kontaktowego do skrzynki podawczej urzędu – dowody rejestracyjne będą wysyłane pocztą na adres właścicieli;
  2. Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie RP można dokonać przez platformę ePUAP, listownie lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego;
  3. Wszystkie druki wraz z kartami usług, dotyczącymi poszczególnych rodzajów spraw znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/268,jak-zalatwic-sprawe-w-starostwie?tresc=10401;
  4. Płatności można będzie dokonywać kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w momencie składania  dokumentów, albo przed wizytą w urzędzie przelewem lub bezpośrednio w Banku Millenium, na konta:
  • 80 1160 2202 0000 0004 8664 2350 – opłata związana z rejestracją pojazdu, opłata za prawo jazdy
  • 45 1160 2202 0000 0004 8664 2786 – opłata ewidencyjna
  • Konto Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański: 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 - opłata skarbowa

Ważne!

Przypominamy, że na dokonanie czynności związanych z rejestracją pojazdów sprowadzonych z krajów z UE, zgłoszenia zbycia czy nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 obowiązuje termin– 30 dni, natomiast po 01.07.2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19 obowiązuje termin 60 dni.

Nazwa usługi Karta usługi Druki do pobrania
Czasowe wycofanie samochodu ciężarowego i przyczepy o dmc powyżej 3,5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu WK/19.0

Wniosek WK.19.0

Upoważnienie

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem WK/24.0

Wniosek WK.24

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Zawiadomienie o wpisie do dowodu rejestracyjnego adnotacji HAK, TAXI, L, VAT WK/22.0

Wniosek WK.24

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Uzyskanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego
WK/16.0 Wniosek
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WK/11.0 Wniosek
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii I, II WK/1.0 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne WK/14.0 Wniosek
Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem

WK/13.0

Wniosek
Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy na potrzeby własne WK/10.0 Wniosek WK-10.0
Pierwsza rejestracja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu WK/23.0

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej WK/20.0

WK20 - oświadczenie o tablicach rejestracyjnych

WK20 - oświadczenie - rejestracja warunkowa

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej WK/29.0

WK29 - oświadczenie - rejestracja warunkowa

WK20 - oświadczenie o tablicach rejestracyjnych

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Rejestracja używanego pojazdu WK/25.0

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców WK/4.0 Wniosek
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów WK/5.0 Wniosek
Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców WK/15.0 Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek WK-15.0
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w związku z utratą lub zniszczeniem dotychczasowego dowodu rejestracyjnego WK/30.0

Wniosek

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Wydanie wtórnika prawa jazdy WK/17.0

Wniosek

Upoważnienie

Oświadczenie - zwrot dokumentu

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Wydanie tablic rejestracyjnych z powodu kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowych tablic rejestracyjnych WK/26.0

Wniosek

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy WK/9.0 Wniosek WK-9.0
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę WK/12.0

Wniosek

Oświadczenie opiekuna

Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów WK/7.0 Wniosek WK-7.0
Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny WK/3.0 Wniosek WK-3.0
Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu WK/31.0

WK 31 - wniosek o wymianę DR

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą. WK/18.0 Wniosek
Wyrejestrowanie pojazdu WK/32.0

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego WK/2.0 Wniosek WK-2.0
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu WK/27.0

WK27 - zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wniosek o rejestrację

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego WK/8.0 Wniosek WK-8.0
Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym WK/28.0

WK28 - zawiadomienie o zmianie danych w DR

WK28 - adnotacja urzędowa

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policję WK/21.0

WK21- wniosek o zwrot zatrzymanego DR

Upoważnienie

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej lub jej wtórnika do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną. WK/33.0

Wniosek

Upoważnienie

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-06 14:01:58